Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 227 – hạn đăng ký tới ngày 02/12/2020) đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin trường THCS thị trấn Tiểu Cần

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 636/TB-ĐGTV ngày 23 tháng 11 năm 2020

1.Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng mở căn tin. Cơ sở vật chất của căn tin: có hệ thống điện an toàn, đủ chiếu sáng, có hệ thống nước sạch, thoát nước nhanh; Khu vệ sinh sử dụng chung với nhà vệ sinh của học sinh. Tài sản tọa lạc tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Thời gian cho thuê: 05 (năm) năm.

Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) /năm học.

2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Trung học cơ sở Thị trấn Tiểu Cần. Địa chỉ: Khóm II, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

- Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

+ Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước, hộ khẩu;

5.Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước : 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng)/hồ sơ.

7.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

9.Thời gian đăng ký:

- Đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày 23/11/2020 đến ngày 02/12/2020 Hoặc khách hàng có thể đến đăng ký tại trường Trung học cơ sở thị trấn Tiểu Cần, địa chỉ : Khóm II, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 02/12/2020.

- Xem tài sản ngày từ ngày thông báo đến ngày 02/12/2020.

10. Thời gian công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 04/12/2020 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Trường Trung học cơ sở thị trấn Tiểu Cần.

* Lưu: VT (HĐ 227/2020)                                                                                                        

(HĐ 226 – hạn đăng ký tới ngày 28/12/2020) đấu giá 03 QSD đất tọa lạc tại ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 606 /TB-ĐGTVngày 16 tháng 11 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaHồng Tuyết Quí, ông Phạm Hải Vân; địa chỉ: Số 141 đường Hùng Vương, khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản do bà Hồng Tuyết Quí đứng tên, tọa lạc tại ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, gồm:

Quyền sử dụng đất tại thửa số 1918, diện tích 2.333,1 m2 , tờ bản đồ số 4, loại đất trồng lúa nước; Quyền sử dụng đất tại thửa số 1528, diện tích 2.853,3 m2 , tờ bản đồ số 4, loại đất trồng cây lâu năm; Quyền sử dụng đất tại thửa số 1529, diện tích 1.104,6 m2, tờ bản đồ số 4, loại đất trồng lúa nước.

* Giá khởi điểm: 324.210.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu hai trăm mười nghìn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 64.800.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 31/12/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, ĐT: 02943825451./.

* Lưu: (HĐ: 226/2020)

                                                             

(HĐ 225 - hạn đăng ký tới ngày 17/12/2020) Đấu giá Sà lan tự hành. Số đăng ký: TV- 3456. Trọng tải toàn phần: 995 tấn

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 605/TB-ĐGTVngày 17 tháng 11 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Lê Kim Hoàng; địa chỉ: Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là: Sà lan tự hành. Số đăng ký: TV- 3456. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nôi địa số: 1766/ĐK do Sở Giao thông vân tải tỉnh Trà Vinh cấp ngày 08/12/2009.

Công dụng: chở hàng khô. Số đăng kiểm: V84-02218

Năm, nơi đóng/ Hoán cải : 2009. Đồng Tháp.

Kích thước cơ bản : L x B x D x d: 47,65 x 9 x 3,6 x 3,26

Lmax x Bmax: 50,83 x 9,2 m.                   Mạn khô F: 348 mm

Vật liệu : Thép. Dung tích: 446.

Số lượng máy chính/phụ:   1/3. Tổng công suất: 370/30,5

Kiểu và công suất máy chinh: MITSUBSHI, 370CV, 34088.

Vùng hoạt động: vùng SII. Trọng tải toàn phần: 995 tấn.

* Giá khởi điểm: 2.247.608.000 đồng (Hai tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm linh tám ngàn đồng).

Bước giá: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 449.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 17/12/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943813516; DĐ: 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: Cty (HĐ: 225/2020)

                                                              

(HĐ 224 - hạn đăng ký tới ngày 28/12/2020) Đấu giá 02 thửa đất cây lâu năm, tọa lạc tại Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 604/TB-ĐGTV ngày 16 tháng 11 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Trần Văn Beo, bà Nguyễn Thị Xuân, cùng địa chỉ: Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất các thửa sau

1.Thửa số 69, tờ bản đồ 19, diện tích 1.125,8m2, loại đất CLN. Giá khởi điểm: 82.658.320 đồng (Tám mươi hai triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn ba trăm hai mươi đồng).

2.Một phần thửa đất số 27, tờ bản đồ 19, diện tích 1.671 m2, loại đất CLN. Giá khởi điểm: 164.344.200 đồng (Một trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi bốn ngàn hai trăm đồng).

Các thửa đất tọa lạc tại Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh. Tống giá khởi điểm: 247.002.520 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu không trăm linh hai ngàn năm trăm hai mươi đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước

Tài sản 1: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng)/ hồ sơ.

Tài sản 2: 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng)/ hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31/12/2020.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: (HĐ: 224/2020).

(HĐ 223 - hạn đăng ký tới ngày 28/12/2020) Đấu giá 02 thửa đất trồng lúa nước, tọa lạc tại Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 603/TB-ĐGTV ngày 16 tháng 11 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Lý Kim Châu, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Diệu sinh năm 1969, cùng địa chỉ: Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất các thửa sau

1. Thửa số 98, tờ bản đồ 24, diện tích 9005m2, loại đất chuyên trồng lúa nước. Giá khởi điểm: 682.508.975 đồng (Sáu trăm tám mươi hai triệu năm trăm linh tám ngàn chín trăm bảy mươi lăm đồng).

2. Thửa 154, tờ bản đồ 24, diện tích 3369,7 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước. Giá khởi điểm: 201.836.606 đồng (Hai trăm linh một triệu tám trăm ba mươi sáu ngàn sáu trăm linh sáu đồng).

Các thửa đất tọa lạc tại Ấp Trà Mềm, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần , tỉnh Trà Vinh. Tống giá khởi điểm: 884.345.581 đồng (Tám trăm tám mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi lăm ngàn năm trăm tám mươi mốt đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước

Tài sản 1: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Tài sản 2: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)/ hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31/12/2020.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: (HĐ: 223/2020).

Đối tác

Thống kê

0770421
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
125
364
2234
2194
10781
19126
770421


IP của bạn:171.253.143.35