Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(80- hạn đăng ký tới ngày 03/10/2022) đấu giá 31 danh mục tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 257/TB-ĐGTV ngày 22 tháng 9 năm 2022

   1.Tài sản đấu giá:tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, gồm (đính kèm danh mục):

2.Tổng giá khởi điểm: 94.361.265 đồng (Chín mươi bốn triệu ba trăm sáu mươi mốt ngàn hai trăm sáu mươi lăm đồng).

* Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật đối với xe gắn máy cho đăng ký lại

3. Bước giá bán lẻ: trường hợp không có khách hàng đề nghị đấu giá nguyên lô.

Bước giá nguyên lô: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Ưu tiên bán nguyên lô trong trường hợp có từ 02 khách hàng trở lên đề nghị đấu giá nguyên lô.

4. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 31 Hùng Vương, phường 3,Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

5. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ  : Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh, Trà Vinh.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Căn cước công dân (đối với cá nhân) + giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

7. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

8. Mua hồ sơ đấu giá: theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm/lô (hoặc danh mục lẻ).

9.Thời gian đăng ký : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 03/10/2022 .

10. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 29/9/2022 đến 10 giờ 00 ngày 03/10/2022 (trong giờ hành chính).

11. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Thời gian đấu giá dự kiến : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 06/10/2022.

12. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh : 02943.853567.

(71 – Hạn đăng ký tới ngày 20/9/2022) đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, gồm: 65 xe mô tô, xe gắn máy được chia làm 02 lô

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 226 /TB-ĐGTV ngày 09 tháng 9 năm 2022

1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, gồm: 65 xe mô tô, xe gắn máy được chia làm 02 lô cụ thể như sau:

+ Lô 55 xe, gồm: 12 xe cho đăng ký lại và 43 xe cắt rời bán phế liệu .

+ Lô 10 xe, gồm: 08 xe cho đăng ký lại và 02 xe cắt rời bán phế liệu.

Tổng giá khởi điểm 02 lô xe: 127.950.000đ (Một trăm hai mươi bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Cầu Kè

          Địa chỉ: khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước công dân đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán xe gắn máy đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

Tiền đặt trước : 25.500.000 đồng ( Hai mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ , nộp chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh: số 73410000077243 Ngân hàng BIDV Trà Vinh.

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 6.000.000 đồng ( Sáu triệu đồng).

8.Thời gian đăng ký : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 20/9/2022.

9. Thời gian xem tài sản:ngày 19/9/2022và ngày 20/9/2022 ( trong giờ hành chính) tạiCông an huyện Cầu Kè

10.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 20/9/2022.

11. Thời gian công bố phiếu trả giá : Lúc 8 giờ 00 phút ngày 23/9/2022.

12. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; https://dgts.moj.gov.vn hoặc Công an huyện Cầu Kè, ĐT: 0294.3834.044./.

(78 – hạn đăng ký tới ngày 31/10/2022) đấu giá tài sản tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 253/TB-ĐGTVngày 19 tháng 9 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phạm Hồng Sơn và bà Đỗ Thị Phú Định, cùng địa chỉ: Đội II, ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Tài sản tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, do ông Phạm Hồng Sơn đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm:

2.1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 336, tờ bản đồ số 48, diện tích 151,0 m2, loại đất ODT.

2.2. Quyền sử dụng đất một phần thuộc thửa số 365, tờ bản đồ số 48, diện tích 1641,7 m2 , loại đất LUC (trong đó diện tích HLATĐB là 101,7 m2 ).

2.3. Giá trị công trình xây dựng trên đất: Nhà chính, nhà bếp, nhà vệ sinh (nằm trong nhà chính), nhà tắm (nằm trong nhà bếp), máy tole (mái che), sân láng xi măng và bê tông lót.

2.4. Giá trị cây trồng trên đất: cây dừa, cây bưởi, cây chuối, cây mít, cây tràm, cây mãng cầu, cây nhãn, cây sa kê.

Tổng giá khởi điểm của các tài sản nêu trên là: 2.965.116.000 đồng (Hai tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu một trăm mười sáu ngàn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (Riêng đối với thuế thu nhập cá nhân nếu không thỏa thuận được các bên thì phải nộp theo qui định).

3. Khách hàng đăng ký đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Căn cước công dân; giấy xác nhận nghề nghiệp làm ruộng và nộp tiền đặt trước: 593.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi ba triệu đồng)/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2022.

5. Xem tài sản: Ngày 25 và ngày 26 tháng 10 năm 2022.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 03/11/2022.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long: 02943822153 (gặp Chị Diệu)./.

(77- hạn đăng ký tới ngày 18/10/2022) đấu giá Tài sản tọa lạc tại Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 252/TB-ĐGTVngày 08 tháng 9 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Ngô Thị Hoa, địa chỉ: Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản tọa lạc tại Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh, gồm:

1. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa số 423, tờ bản đồ số 6, diện tích 234 m2, loại đất trồng cây lâu năm .

2. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa số 425, tờ bản đồ số 6, diện tích 200,3 m2 (trong đó 50 m2 đất ở, còn lại 150,3 m2 đất trồng cây lâu năm).

3.Cây trồng và 03 căn phòng trọ gắn liền trên đất.

Tổng giá khởi điểm: 422.100.558 đồng (Bốn trăm hai mươi hai triệu một trăm nghìn năm trăm năm mươi tám đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 84.400.000 đồng (Tám mươi triệu bốn trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2022.

5. Xem tài sản: Ngày 13 và ngày 14 tháng 10 năm 2022.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21/10/2022.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải: 02943832228 (gặp anh Bửu)./.

(74 – hạn chót đăng ký ngày 24/10/2022) đấu giá tài sản của Công ty TNHH XD-DV-TM Đức Hiếu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 248/TB-ĐGTV ngày 12 tháng 9 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH XD-DV-TM Đức Hiếu do ông Nguyễn Thanh Vinh- Giám đốc làm đại diện,

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng thửa đất và nhà ở:

   1/. Quyền sử dụng đất thửa số 294, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 74,8 m2, loại đất ODT + CLN (70m2 đất ODT);

2/. Quyền sử dụng thửa đất số 301, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 74,9 m2, loại đất: ODt + CLN (70m2 ODT);

3/. Quyền sử dụng thửa đất số 302, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 74,9m2, loại đất ODt + CLN (70m2 ODT);

4/. Quyền sử dụng thửa đất số 303, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 75 m2, loại đất: ODT +CLN (70m2 ODT);

Tất cả cùng tọa lạc tại địa chỉ: khóm 1, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Thanh Vinh đứng tên giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Giá trị tài sản khởi điểm là: 2.257.004.000đ (Hai tỷ hai trăm năm mươi bảy triệu không trăm lẻ bốn nghìnđồng).

   5/. Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất nêu trên là Dãy nhà trọ gồm 08 phòng trọ (chưa có sở hữu) của ông Nguyễn Văn Thủy và bà Võ Thị Thùy Trang xây dựng trên phần đất do ông Nguyễn Thanh Vinh đứng tên giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

   Giá trị tài sản khởi điểm là: 507.987.900đ (Năm trăm lẻ bảy triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm đồng).

Tổng giá khởi điểm là: 2.764.991.900đ (Hai tỷ bảy trăm sáu mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi mốt nghìn chín trăm đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. “người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định - Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016.”. (Riêng đối với thuế thu nhập cá nhân nếu không thỏa thuận được các bên thì phải nộp theo qui định).

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Căn cước công dân và nộp tiền đặt trước là:552.800.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2022.

- Xem tài sản: Ngày 19/10/2022 và ngày 20/10/2022

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/10/2022.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp cô Thủy)./.

Đối tác

Thống kê

2102439
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
195
335
3819
3819
530
18204
2102439

Forecast Today
480


IP của bạn:65.108.64.210