Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(85- hạn đăng ký tới ngày 27/72021) đấu giá tài sản tọa lạc ấp Ông Rùm 1 (nay là ấp ông Rùm), xã Hùng Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số 239/TB/ĐGTV ngày 25/6/2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá của ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1(nay là ấp ông Rùm), xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 368, tờ bản đồ số 15, diện tích 940m2 ( thực đo 896,3m2) loại đất ONT+CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1(nay là ấp ông Rùm), xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quốc Khánh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Cây trồng trên đất: Dừa. Giá khởi điểm: 69.733.951 đồng (Sáu mươi chín triệu bảy trăm ba mươi ba nghìn chín trăm năm mươi mốt đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

2.Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước ; Hộ khẩu;

3.Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

4.Tiền đặt trước : 13.800.000 đồng (Mười ba triệu tám trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

5.Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

6.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 27/7/2021.

7. Xem hồ sơ, tài sản đấu giá: Ngày 24/7/2021 và ngày 26/7/2021.

8. Hạn chót nộp hồ sơ và tiền đặt trước ‎: 10 giờ 00 phút ngày 27/7/2021.

9. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/7/2021

10. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

11. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

(84- hạn đăng ký tới ngày 01/7/2021) đấu giá Phương tiện vi phạm hành chính

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 212/TB-ĐGTV ngày 22 tháng 6 năm 2021

1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, gồm: 94 (Chín mươi bốn) xe mô tô, xe gắn máy, trong đó cho phép đăng ký sử dụng lại 36 (Ba mươi sáu) xe; phế liệu 58 (Năm mươi tám)xe. Tổng giá khởi điểm: 102.350.000 đồng (Một trăm linh hai triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh.

Địa chỉ: 153, quốc lộ 60, khóm 6, phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán xe gắn máy đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước : 20.000.000 đồng ( Hai mươi triệu đồng)/hồ sơ.

7. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

9.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 01/7/2021.

10. Thời gian xem tài sản:ngày 30/6/2021và ngày 01/7/2021 ( trong giờ hành chính) tạiPhòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh

11.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 01/7/2021.

12. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 00 phút ngày 02/7/2021

13. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc trực ban Phòng cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh, ĐT: 02943.842115; 0294.6299732./.

(83- Hạn đăng ký tới ngày 27/7/2021) đấu giá Đất ở đô thị : 106,20 m2 và nhà ở, tọa lạc tại khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 217 /TB-ĐGTV ngày 16 tháng 4 năm 2021

1. Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản là bất động sản và tài sản trên đất, gồm: Quyền sử dụng đất thửa số 268, tờ bản đồ số 30, diện tích 106,20 m2, loại đất ở đô thị, tọa lạc tại khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh và tài sản trên đất (nhà ở trên đất: kết cấu khung bê tông cốt thép, tường xây gạch, nền gạch men, mái tole, có trần, diện tích 88,095 m2. Tài sản do ông Phạm Hải Vân và bà Hồng Tuyết Quí đứng tên đăng ký, sở hữu, sử dụng): Hướng Bắc giáp thửa 38 có kích thước 4,45m; Hướng Đông giáp thửa 41 có kích thước lần lượt là 2,74m và 22,7m; Hướng Tây giáp thửa 38 có kích thước lần lượt là 2,55m, 8,20m, 8,38m, 6,5m; Hướng Nam giáp đường Hùng Vương có kích thước 4,03m – mặt tiền nhà đang bán quán cà phê. Giá khởi điểm:2.161.334.375 đồng (Hai tỷ một trăm sáu mươi mốt triệu ba trăm ba mươi bốn ngàn ba trăm bảy mươi lăm đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

2. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) /hồ sơ.

3. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 27/7/2021.

5.Xem tài sản: từ ngày 23/7/2021 và ngày 26/7/2021 (Trong giờ hành chính).

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

7.Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/7/2021.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn; ; hoặc Chi cục THADS Tp.Trà Vinh, ĐT: 02943.858974./.

(82- hạn đăng ký tới ngày 20/7/2021) đấu giá Quyền sử dụng đất diện tích: 172m2 , loại đất LNK, tọa lạc tại ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 210 /TB-ĐGTV ngày 08 tháng 6 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Trần Văn Chí (trong vụ bà Nguyễn Thị Hồng My), địa chỉ: Ấp Long Bình, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá gồm:

   Quyền sử dụng đất diện tích: 172m2 , thuộc thửa số 1067, tờ bản đồ số 11, mục đích sử dụng LNK, tọa lạc tại ấp Thống Nhất, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

   Giá khởi điểm : 147.404.000 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm linh bốn nghìn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

2. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 29.000.000 đồng (Hai mươi chín triệu đồng) / hồ sơ.

3.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2021.

4. Xem tài sản: ngày 16/7/2021 và ngày 19/7/2021

5. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

6.Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 23/7/2021.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải, ĐT: 02943.832228./.

(80- hạn đăng ký tới ngày 13/7/2021) đấu giá tài sản tọa lạc tại ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 203 /TB-ĐGTV ngày 02 tháng 6 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Phạm Quốc Hội và bà Bùi Ngọc Diệp, địa chỉ: ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 702, tờ bản đồ số 04, diện tích 5.156 m2 loại đất ao (hồ) và 01 cây giếng nước ngọt khoan ngầm dưới đất ống 49 (không có gắn tay bơm), tọa lạc tại ấp Khoán Tiều, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 431.688.869 đồng (Bốn trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi tám ngàn tám trăm sáu mươi chín đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

2. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 86.000.000 đồng (Tám mươi sáu triệu đồng) / hồ sơ.

3.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 13 tháng 7 năm 2021.

4.Xem tài sản: ngày 12/7/2021 và ngày 13/7/2021

5.Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

6.Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 16/7/2021.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải, ĐT: 02943.832228./.

Đối tác

Thống kê

1970609
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
401
422
1137
2076
2353
11848
1970609

Forecast Today
552


IP của bạn:40.77.167.61