Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(24 – hạn đăng ký tới ngày 15/3/2024) đấu giá Đất LUA + ONT + CLN, tổng diện tích: 3.884 m2 , nhà ở và các công trình xây dựng trên đất tọa lạc ấp Đại Thôn B, Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 101/TB-HDTV ngày 05 tháng 02 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ: ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất thửa số 1067, 1068, 2880, 2879, 1071 cùng tờ bản đồ số 7; Thửa số 126 và thửa số 82 cùng tờ bản đồ số 17; loại đất LUA + ONT + CLN; tổng diện tích: 3.884 m2 , tài sản gắn liền trên đất gồm: nhà ở và các công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.Giá khởi điểm : 6.345.852.300 đồng (Sáu tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm năm mươi hai ngàn ba trăm đồng). Bước giá: 634.500.000 đồng(Sáu trăm ba mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 05 và 06/03/2024, tại nơi có tài sản;

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/02/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 15/03/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ . Nộp tiền đặt trước: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 06/02/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 15/03/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Phải có giấy xác nhận làm ruộng .

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/3/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.    

(23 – hạn đăng ký tới ngày 20/3/2024) đấu giá 396 m2 và tài sản, cây trồng trên đất, tại ấp Đầu Giồng B, Phước Hưng, Trà Cú, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 100/TB-HDTVngày 05 tháng 02 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Hồ Hoàng Kiếm, bà Kim Thị Bé Phương, cùng địa chỉ ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú.

3. Tài sản đấu giá :Quyền sử dụng đất diện tích 396 m2 (thửa 1520) tờ bản đồ số 02, loại đất lúa tọa lạc tại ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và Tài sản gắn liền với đất: nhà ở, mái che, nhà vệ sinh, chuồng trại, sân xi măng, cây trồng trên đất.Giá khởi điểm:348.236.705 đồng (Ba trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm ba mươi sáu ngàn, bảy trăm lẻ năm đồng). Bước giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

4.Xem tài sản: ngày 05/3/2024 và ngày 06/3/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/02/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 20/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước: 69.000.000 đồng (Sáu nươi chín triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 06/02/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 20/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 20/3/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

         

(22- hạn đăng ký tới ngày 15/02/2024) đấu giá ghe gỗ có gắn hệ thống bơm hút cát + Cát sông: 20,085 m3.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 97 /TB-HDTV ngày 01 tháng 02 năm 2024

          1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: Công an huyện Càng Long. Địa chỉ: Quốc lộ 53, Khóm 3, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá : 01(một) phương tiện thủy là ghe gỗ không có số đăng ký kèm theo máy đẩy nhãn hiệu KIA, trên ghe có gắn hệ thống bơm hút cát nhãn hiệu KIA, chiều dài lớn nhất 12,7 m, chiểu rộng lớn nhất 2,6 m, chiều cao mạn 1,8 m, trọng tải toàn phần 20,8 tấn. Cát sông: 20,085 m3.

Tổng giá khởi điểm: 20.276.220 đồng (Hai mươi triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn hai trăm hai mươi hai đồng). Bước giá: 200.000 đồng (Hai triệu đồng).

4.Xem tài sản: ngày 06 và ngày 07/02/2024. Tại nơi có tài sản.

5. Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/02/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 15/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Tiền mua hồ : 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng)/ hồ sơ.

7.Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 02/02/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 15/02/2024, liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y); Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 16/02/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

(21- hạn đăng ký tới ngày 08/3/2024) đấu giá 2.351,9 m2 đất trồng lúa ; cây ăn trái trên đất, tọa lạc tại thị trấn Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 92/TB-HDTVngày 29 tháng 01 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: hộ ông Thạch Kim Bằng, bà Thạch Thị Ngọc Oanh, địa chỉ: Khóm Mỹ Cẩm A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh- tài sản kê biên thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang.

3. Tài sản bán đấu giá :Quyền sử dụng đất chiết thửa số 48, tờ bản đồ số 02, diện tích 2.351,9 m2, loại đất trồng lúa và cây ăn trái trên đất, tọa lạc tại Khóm Mỹ Cẩm A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.Giá khởi điểm: 664.697.569 đồng (Sáu trăm sáu mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi bảy ngàn năm trăm sáu mươi chín đồng). Bước giá : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 28/02/2024 và ngày 29/02/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 08/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 132.000.000 đồng (Một trăm ba mươi hai triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: từ ngày 30/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 08/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải nộp giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 13/3/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

(20- hạn đăng ký tới ngày 20/02/2024) đấu giá : xe ô tô con 7 chỗ, nhãn hiệu TOYOTA, số loại: FURTUNE, màu sơn bạc, dung tích: 2694, số máy: A5277522TR, số khung: 3GS3J0581279, biển số đăng ký 84A-043.92 do Phòng cảnh sát Giao thông tỉnh Trà Vinh cấp ngày

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 90/TB-HDTV ngày 25 tháng 01 năm 2024  

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Nguyễn Văn Phong và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng địa chỉ : ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh- tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : 01( một) chiếc xe ô tô con 7 chỗ, nhãn hiệu TOYOTA, số loại: FURTUNE, màu sơn bạc, dung tích: 2694, số máy: A5277522TR, số khung: 3GS3J0581279, biển số đăng ký 84A-043.92 do Phòng cảnh sát Giao thông tỉnh Trà Vinh cấp ngày 18/01/2019 . Giá khởi điểm: 606.831.750 đồng (Sáu trăm linh sáu triệu tám trăm ba mươi mốt ngàn bảy trăm năm mươi đồng). Bước giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)

4.Xem tài sản: 15/02/2024 và ngày 16/02/2024 tạiNgân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Vinh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 20/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 121.000.000 đồng (Một trăm hai mươi mốt triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 26/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 20/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/02/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

                                                                               

Đối tác

Thống kê

2331218
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
139
619
1441
4321
8518
10325
2331218

Forecast Today
744


IP của bạn:3.230.143.213