Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

( 78 – hạn đăng ký tới ngày 19/7/2021) đấu giá tài sản tọa lạc tại ấp Định Phú C, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 200/TB-ĐGTV ngày 07 tháng 6 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Huỳnh Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Rơi, cùng địa chỉ: ấp Định Phú C, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 12, tờ bản đồ số 14, diện tích 286,5m2, loại đất CLN

2/- Quyền sử dụng đất thửa 11, tờ bản đồ số 14, diện tích 172,4 m2, loại đất ONT, tọa lạc tại ấp Định Phú C, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh do bà Nguyễn Thị Rơi đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng cùng các tài sản gắn liền với đất gồm Nhà ở, hàng rào, mái che, đài nước, nhà vệ sinh, . . . .

3/- Quyền sử dụng đất chiết thửa 6, tờ bản đồ số 14, diện tích 78,9m2, loại đất CLN tọa lạc tại ấp Định Phú C, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh do bà Cao Thị Tuyết Nga đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Tổng giá trị khởi điểm của các tài sản nêu trên là : 692.342.942 đồng (Sáu trăm chín mươi hai triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn chín trăm bốn mươi hai đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 138.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tám triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 19 tháng 7 năm 2021.

- Xem tài sản: ngày 15//7/2021 và ngày 16/7/2021

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/7/2021.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

(67- Hạn đăng ký tới ngày 23/6/2021) đấu giá Tàu cá: Hạnh Phúc 6. Số đăng ký: TV-94116-TS và Tàu cá: Hạnh Phúc 7. Số đăng ký: TV-94117-TS.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 172/TB-ĐGTV ngày 27 tháng 5 năm 2021    

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Tăng Thị Sương, cùng địa chỉ Khóm 4 (nay là Khóm 3) thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1/ Tàu cá: Hạnh Phúc 6. Số đăng ký: TV-94116-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64.Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn. Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69694; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Giá khởi điểm: 4.223.367.722 đồng ( Bốn tỷ hai trăm hai mươi ba triệu ba trăm sáu mươi bảy ngàn bảy trăm hai mươi hai đồng).

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

2/ Tàu cá: Hạnh Phúc 7. Số đăng ký: TV-94117-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64. Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn.Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69693; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Giá khởi điểm: 4.223.367.722 đồng ( Bốn tỷ hai trăm hai mươi ba triệu ba trăm sáu mươi bảy ngàn bảy trăm hai mươi hai đồng).

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

* Tổng giá khởi điểm 02 tàu cá: 8.446.735.443 đồng (Tám tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi lăm ngàn bốn trăm bốn mươi ba đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là: 844.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi bốn triệu đồng) / hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước khách hàng nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:

Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 23 tháng 6 năm 2021.

- Xem tài sản: ngày 21 và ngày 22 tháng 6 năm 2021.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 25/6/2021.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077./.

                                                              

(64 – hạn đăng ký tới ngày 28/5/2021) đấu giá xe ô tô con 8 chỗ, hiệu MITSUBISHI. Số loại: JOLIE VB2WLNHEYVT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 158/TB-ĐGTV ngày 19 tháng 5 năm 2021

1.Tài sản đấu giá:xe ô tô con 8 chỗ, hiệu MITSUBISHI , biển số 84E – 0556.Màu sơn: Xám. Số máy: 4G63R-Z00495. Số khung: RLA00VB2W41000013. Số loại: JOLIE VB2WLNHEYVT. Năm, nước sản suất : 2004, Việt Nam.

Giá khởi điểm: 105.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm triệu đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

2.Đơn vị có tài sản đấu giá:Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ:Số 01, đường 19/5, Phường 1, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/hồ sơ.

7.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

9. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ: Từ ngày 19/5/2021 đến 10 giờ 00 ngày 28 tháng 5 năm 2021.

10. Xem tài sản ngày 26/5/2021 và ngày 27/5/2021: Vui lòng liên hệ (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

11.Địa điểm đăng ký và công bố giá đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh;

12.Thời gian công bố giá đấu giá dự kiến: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 31/5/2021.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn ; www.dgts.moj.gov.vn hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943955901.

(63 – hạn đăng ký tới ngày 28/5/2021) đấu giá xe ô tô con 5 chỗ, hiệu FORD. Số loại: LASER GHIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 157/TB-ĐGTV ngày 19 tháng 5 năm 2021

1.Tài sản đấu giá:xe ô tô con 5 chỗ, hiệu FORD, biển số 84A - 000.99.Màu sơn: Xám. Số máy: FP-921184. Số khung: JS7XXXSRNC4S-05028. Số loại: LASER GHIA . Năm, nước sản suất : 2004, Việt Nam.

Giá khởi điểm:88.000.000 đồng (Tám mươi tám triệu đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

2.Đơn vị có tài sản đấu giá:Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ:Số 01, đường 19/5, Phường 1, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước : 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng)/hồ sơ.

7.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

9. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ: Từ ngày 19/5/2021 đến 10 giờ 00 ngày 28 tháng 5 năm 2021.

10. Xem tài sản ngày 26/5/2021 và ngày 27/5/2021: Vui lòng liên hệ (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

11.Địa điểm đăng ký và công bố giá đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh;

12.Thời gian công bố giá đấu giá dự kiến: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 31/5/2021.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn ; www.dgts.moj.gov.vn hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943955901.

(62 – hạn đăng ký tới ngày 28/5/2021) đấu giá xe ô tô con 5 chỗ, hiệu TOYOTA. Số loại: COROLLA GLI

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 156/TB-ĐGTV ngày 19 tháng 5 năm 2021

1.Tài sản đấu giá:xe ô tô con 5 chỗ, hiệu TOYOTA, biển số 84A - 002.54. Màu sơn: Xám. Số máy: 4A-J045962. Số khung: AE111-9572916. Số loại: COROLLA GLI . Năm, nước sản suất : 2000, Việt Nam.

Giá khởi điểm: 89.000.000 đồng (Tám mươi chín triệu đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

2.Đơn vị có tài sản đấu giá:Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ:Số 01, đường 19/5, Phường 1, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước : 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng)/hồ sơ.

7.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

9. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ: Từ ngày 19/5/2021 đến 10 giờ 00 ngày 28 tháng 5 năm 2021.

10. Xem tài sản ngày 26/5/2021 và ngày 27/5/2021: Vui lòng liên hệ (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

11.Địa điểm đăng ký và công bố giá đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh;

12.Thời gian công bố giá đấu giá dự kiến: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 31/5/2021.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn ; www.dgts.moj.gov.vn hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943955901.

Đối tác

Thống kê

1970804
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
186
410
1332
2076
2548
11848
1970804

Forecast Today
600


IP của bạn:54.144.55.253