Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

×

Lưu ý

Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)

(HĐ 157 – hạn đăng ký tới ngày 11/9/2020) đấu giá Cho thuê mặt bằng mở căn tin tại Trường THCS Đức Mỹ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 443/TB-ĐGTV ngày 01 tháng 9 năm 2020

1.Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng mở căn tin. Cơ sở vật chất của căn tin: có hệ thống điện an toàn, đủ chiếu sáng, có hệ thống nước sạch, thoát nước nhanh; Khu vệ sinh sử dụng chung với nhà vệ sinh của học sinh. Tài sản tọa lạc tại Trường THCS Đức Mỹ. Thời gian cho thuê: 03 (Ba ) năm.

Giá khởi điểm: 22.500.000 đồng ( Hai mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)/năm

2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường THCS Đức Mỹ. Địa chỉ: xã Đức Mỹ , huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

- Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

+ Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước : 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 2.200.000 đồng (Hai triệu hai trăm ngàn đồng).

F Thời gian đăng ký:

* Đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày 01/9/2020 đến 10 giờ ngày 11/9/2020.

* Xem tài sản từ ngày thông báo đến ngày 11/9//2020.

F Thời gian đấu giá dự kiến: lúc 14 giờ 00 phút ngày 11/9/2020 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

F Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc THCS Đức Mỹ.

* Lưu: VT (HĐ 157/2020)                                                                                                        

(HĐ 156 – hạn đăng ký tới ngày 30/9/2020) Đấu giá 06 (Sáu) thửa đất liền kề, tọa lạc khóm 1, phường 7, thành phố Trà Vinh. (Đường Sơn Thông, lối vào đất đối diện Karaokê STAR) Tổng diện tích: 1,186,9 m2 ( đất trồng cây lâu năm: 410,7 m2 , đất ở đô thị: 7

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 442 TB-ĐGTV ngày 01 tháng 9 năm 2020

 
   

 

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Hồng Chí Đức, địa chỉ thường trú: Đường Sơn Thông, khóm 1, phường 7, thành phố Trà vinh, tỉnh Trà Vinh. Tài sản là: 06 (Sáu ) thửa đất liền kề, tọa lạc khóm 1, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (Đường Sơn Thông, lối vào đất đối diện Karaoke STAR) gồm:

1/ QSD đất, thuộc thửa số: 223, tờ bản đồ số 31, diện tích: 220,4 m2 , loại đất trồng cây lâu năm.

2/ QSD đất, thuộc thửa số: 233, tờ bản đồ số 31, diện tích: 189,6 m2 , loại đất ở đô thị.Tài sản gắn liền với đất: Nhà 01 tầng (cấp 4), diện tích xây dựng 166,2 m2 , kết cấu tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn, nền gạch men.

3/ QSD đất, thuộc thửa số: 836, tờ bản đồ số 30, diện tích: 193,8 m2 , loại đất ở đô thị.

4/ QSD đất, thuộc thửa số: 837, tờ bản đồ số 30, diện tích: 54,5 m2 , loại đất trồng cây hàng năm khác.

5/ QSD đất, thuộc thửa số: 838, tờ bản đồ số 30, diện tích: 392,8 m2 , loại đất ở đô thị.

6/ QSD đất thuộc thửa số: 839, tờ bản đồ số 30, diện tích: 135,8 m2 , loại đất trồng cây hàng năm khác.

- Giá khởi điểm: 2.412.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm mười hai triệu đồng).

- Bước giá: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

- Khách hàng tham gia đấu giá:mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 482.400.000 (Bốn trăm tám mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 30/9/2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8h30 ngày 01/10/2020.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnwww.dgts.moj.gov.vnhoặc Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn chi nhánh Trà Vinh, ĐT: 02943753699.

*Lưu: Cty, VT. (HĐ: 156/2020)

Lịch thanh lý các trường đấu giá cho thuê mặt bằng mở căn tin

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN TRÀ VINH

Kính gửi: - Phòng GD-ĐT huyện Càng Long;

               - Các trường có đấu giá cho thuê mặt bằng mở căn tin.

Lịch thanh lý đấu giá thuê mặt bằng căn tin

TT

Ngày, tháng

Thời gian

Tên trường

Số

Hợp đồng

Ghi chú

1

Sáng
03/9/2020

Dự kiến
từ 7 giờ 30

đến 11 giờ 00

1. Tiểu học thị trấn Càng Long A

116

 

2. Tiểu học thị trấn   Càng Long B

117

 

3. THCS Thái Bình

118

 

4. Tiểu học Mỹ Cẩm

119

 

5. Tiểu học A An Trường A

120

 

6. THCS A An Trường

121

 

7. Tiểu học B An Trường

122

 

8. THCS B An Trường

123

 

9. Tiểu học A An Trường

124

 

10. THCS An Trường A

125

 

2

Chiều
03/9/2020

Dự kiến
từ 13 giờ 30

đến 17 giờ 00

11. Tiểu học Tân Bình B

126

 

12. THCS Tân An

127

 

13. Tiểu học Tân An A

128

 

14. Tiểu học Tân An B

129

 

15. THCS Huyền Hội

130

 

16. Tiểu học Huyền Hội A

131

 

17. PTDT nội trú - THCS

132

 

3

Sáng
04/9/2020

Dự kiến
từ 7 giờ 30

đến 11 giờ 00

18. THCS Đức Mỹ

133

 

19. Tiểu học Đức Mỹ A

134

 

20. THCS Nhị Long

135

 

21. Tiểu học Nhị Long

136

 

22. THCS Nhị Long Phú

137

 

4

Chiều
04/9/2020

Dự kiến
từ 13 giờ 30

đến 17 giờ 00

23. THCS Đại Phúc

138

 

24. THCS Đại Phước

139

 

25. Tiểu học Đại Phước C

140

 

26. Tiểu học Bình Phú A

141

 

27. THCS Bình Phú

142

 

28. THCS Phương Thạnh

143

 

29. Tiểu học Phương Thạnh B

144

 

30. Tiểu học Phương Thạnh A

145

 
 

* Nơi nhận:

     - Như kính gửi;

     -   Khách hàng;

     -   Lưu VT.

Phó Giám đốc

(đã ký)

Nguyễn Thị Thu Hà

               

( HĐ 155 – hạn đăng ký tới ngày 12/9/2020) đấu giá 05 thửa đất tổng diện tích 276,3 m2, cùng loại đất ở và cây lâu năm, cùng tọa lạc: Ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh và căn nhà cấp 4 chưa được cấp sở hữu cùng các công trình gắn liền trên đất

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 441 /TB-ĐGTV ngày 31 tháng 8 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Chí Hướng và bà Châu Thị Khánh Uyên, cùng địa chỉ: Ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất thuộc các thửa đất số 195, thửa số 196, thửa số 197, thửa số 198 và thửa số 199, cùng tờ bản đồ số 6, tổng diện tích 276,3 m2, cùng loại đất ở và cây lâu năm, cùng tọa lạc tại Ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và căn nhà cấp 4 chưa được cấp sở hữu cùng các công trình gắn liền trên đất (thực tế theo biên bản kê biên ngày 04/6/2020)

* Giá khởi điểm : 810.095.000 đồng (Tám trăm mười triệu không trăm chín mươi lăm ngàn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 12/10/2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/10/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn; ; hoặc Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh, ĐT: 02943.858974./.

* Lưu: VT (HĐ: 155/2020).

( HĐ 154 – hạn đăng ký tới ngày 12/9/2020) đấu giá 03 QSD đất tọa lạc tại ấp Định Phú C, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 435/TB-ĐGTV ngày 31 tháng 8 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Huỳnh Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Rơi, cùng địa chỉ: ấp Định Phú C, xã Long Thới, Tiểu Cần, Trà Vinh. Tài sản gồm:

1/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 12, tờ bản đồ số 14, diện tích 286,5m2, loại đất CLN

2/- Quyền sử dụng đất thửa 11, tờ bản đồ số 14, diện tích 172,4 m2, loại đất ONT, tọa lạc tại ấp Định Phú C, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh do bà Nguyễn Thị Rơi đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng cùng các tài sản gắn liền với đất gồm Nhà ở, hàng rào, mái che, đài nước, nhà vệ sinh, . . . .

3/- Quyền sử dụng đất chiết thửa 6, tờ bản đồ số 14, diện tích 78,9m2, loại đất CLN tọa lạc tại ấp Định Phú C, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh do bà Cao Thị Tuyết Nga đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Giá khởi điểm: 1.062.752.620 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi đồng)

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 12 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/10/2020.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: (HĐ: 154/2020).

   

Đối tác

Thống kê

0732901
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
643
758
4905
4673
12760
19900
732901

Forecast Today
840


IP của bạn:114.119.135.232