Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(72 – hạn đăng ký tới ngày 07/5/2024) đấu giá Đất LUC: 396 m2 và tài sản, cây trồng trên đất, tại ấp Đầu Giồng B, Phước Hưng, Trà Cú, Trà Vinh

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 344/TB-HDTV ngày 29  tháng 3 năm 2024   

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Hồ Hoàng Kiếm, bà Kim Thị Bé Phương, cùng địa chỉ ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú.

3. Tài sản  đấu giá :Quyền sử dụng đất diện tích 396 m2 (thửa 1520) tờ bản đồ số 02, loại đất lúa tọa lạc tại ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và Tài sản gắn liền với đất: nhà ở, mái che, nhà vệ sinh, chuồng trại, sân xi măng, cây trồng trên đất.Giá khởi điểm:330.824.870 (Ba trăm ba mươi triệu, tám trăm hai mươi bốn ngàn, tám trăm bảy mươi đồng). Bước giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).                                        

4.Xem tài sản: ngày 24/4/2024 và ngày 25/4/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/3/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 07/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước: 66.000.000 đồng (Sáu nươi sáu triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 30/3/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 07/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 10/5/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

 

(71- hạn đăng ký tới ngày 23/4/2024) đấu giá Đất trồng lúa : 2.500 m2, tọa lạc tại ấp ấp Giồng mới, xã Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh.

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 341/TB-HDTV ngày 15 tháng 3 năm 2024   

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: hộ ông Nguyễn Văn Minh, bà Phan Thị Thanh Trúc, ông Nguyễn Nhựt Nhu, ông Nguyễn Châu Liêu, ông Nguyễn Ngọc Tứ, cùng địa chỉ: ấp Giồng mới, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh- tài sản kê biên thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long.

3. Tài sản bán đấu giá :Quyền sử dụng đất, diện tích 2.500 m2, loại đất trồng lúa; thuộc một phần của thửa đất số731, tờ bản đồ số 09, tọa lạc tại ấp Giồng mới, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm: 281.554.000 đồng (Hai trăm tám mốt triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn đồng). Bước giá : 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

4.Xem tài sản đấu giá : 10/4/2024 và ngày 14/4/2024, tại nơi có tài sản.  

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/3/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước: 56.000.000 đồng (Năm mươi sáu triệu đồng)/ hồ sơ

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 16/3/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/4/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

 

 

(70- hạn đăng ký tới ngày 03/5/2024) đấu giá : 2.351,9 m2 đất trồng lúa ; cây ăn trái trên đất, tọa lạc tại thị trấn Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh.

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 338/TB-HDTV ngày 25 tháng 3 năm 2024   

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: hộ ông Thạch Kim Bằng, bà Thạch Thị Ngọc Oanh, địa chỉ: Khóm Mỹ Cẩm A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh- tài sản kê biên thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang.

3. Tài sản bán đấu giá :Quyền sử dụng đất chiết thửa số 48, tờ bản đồ số 02, diện tích 2.351,9 m2, loại đất trồng lúa và cây ăn trái trên đất, tọa lạc tại Khóm Mỹ Cẩm A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.Giá khởi điểm: 604.874.788 đồng (Sáu trăm linh bốn triệu tám trăm bảy mươi bốn ngàn bảy trăm tám mươi tám đồng). Bước giá : 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 23/4/2024 và ngày 24/4/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/3/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 03/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 120.000.000 đồng (Một trăm Hai mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: từ ngày 26/3/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 03/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải nộp giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/5/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

(69- hạn đăng ký tới ngày 03/5/2024) đấu giá Đất trồng cây lâu năm 1853,5 m2, đất trồng lúa nước: 2653,8 m2, tọa lạc ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh.

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 320/TB-HDTVngày 25 tháng 3 năm 2024 

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: Ông Nguyễn Quang Đức.Địa chỉ: ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây,  Cầu Ngang,  Trà Vinh. Bà Nguyễn Thị Đoan Trang. Địa chỉ: ấp Sơn Lang, xã Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang.

3. Tài sản đấu giá:tọa lạc ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh, gồm 02 thửa đất liền kề: Quyền sử dụng đất thửa số 1467, diện tích 1853,5 m2, loại đất trồng cây lâu năm, tờ bản đồ số 4 và Quyền sử dụng đất thửa số 1909, diện tích 2653,8 m2,loại đất trồng lúa nước còn lại, tờ bản đồ số 4. Giá khởi điểm: 15.628.180.386 đồng (Mười lăm tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu một trăm tám mươi ngàn ba trăm tám mươi sáu đồng). Bước giá: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

4.Xem tài sản đấu giá : 23/4/2024 và ngày 24/4/2024, tại nơi có tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/3/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 03/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước: 3.300.000.000 đồng (Ba tỷ ba trăm triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 26/3/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 03/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 08/5/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

(68- hạn đăng ký tới ngày 03/5/2024) đấu giá Quyền sử dụng 302,5 m2 (đất ở + cây lâu năm) và cây trồng, hàng ràotrên đất, tại Khóm 9, Phường 9, thành phố Trà Vinh.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

 HỢP DANH TRÀ VINH

 
 
 

 


Số: 317/TB-HDTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


        Trà Vinh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: bà Sơn Thị Ngọc Dinh, ông Sơn Sô Manh, địa chỉ:  Khóm 8, Phường 8, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá :Quyền sử dụng đất thửa  số 166, tờ bản đồ số 71, diện tích 302,5 m2 ( loại đất ở đô thị 50 m2, cây lâu năm  252,5 m2 ) và tài sản gắn liền trên đất: 05 cây dừa (3-5 năm tuổi), 06 cây xoài (3-5 năm tuổi) ; hàng rào trụ bê tông cốt thép xây gạch 10, cao khoảng 50 cm, bên trên bao bọc lưới B40, tọa lạc tại Khóm 9, Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.Giá khởi điểm : 850.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi triệu đồng). Bước giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản đấu giá : Ngày 23/4/2024 và ngày 24/4/2024.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/3/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 03/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6.  Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ; Nộp tiền đặt trước: 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: S  0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 26/3/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 03/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành).

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/5/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá:Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

 

Đối tác

Thống kê

2331126
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
47
619
1349
4321
8426
10325
2331126

Forecast Today
384


IP của bạn:3.230.143.213