Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(124 – hạn đăng ký tới ngày 16/11/2021) đấu giá đất ONT+CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu, Cần tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 389/TB-ĐGTV ngày 06 tháng 10 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá của ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1 (nay là ấp ông Rùm), xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 368, tờ bản đồ số 15, diện tích 940m2 ( thực đo 896,3m2) loại đất ONT+CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh. Cây trồng trên đất: Dừa. Giá khởi điểm: 57.746.684 đồng (Năm mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn sáu trăm tám mươi bốn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan; đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước; hộ khẩu (đối với cá nhân).

3.Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

4.Tiền đặt trước : 11.500.000 đồng ( Mười một triệu năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

5.Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

6.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đấu giá : Hạn chót nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 16/11/2021.

7. Xem hồ sơ, tài sản đấu giá: Ngày 15/11/2021 và ngày 16/11/2021.

8. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/11/2021

9. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn ; website https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

(123- hạn đăng ký tới ngày 15/10/2021) Đấu giá một ghe gỗ nhỏ và hệ thống máy + ống hút cát : đã qua sử dụng.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 386/TB-ĐGTV ngày 07 tháng 10 năm 2021

  1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, gồm: 01 (một) ghe gỗ có chiều dài 16,3 m, chiều rộng 4,1 m, chiều cao 02 m ; trên ghe có 01 (một) máy dùng để vận hành ghe nhãn hiệu ISUZU MARINE DIESEL, số hiệu UM6BG1TC2; 01 (Một) máy dùng để bơm hút cát có dòng chữ HYUNDAID6AB cùng hệ thống ống hút có chiều dài 15m, Æ 150 mm, có gắn đầu sào bằng sắt có chiều dài 05 m và một máy dùng để bơm nước không nhãn hiệu đều đã qua sử dụng. Giá khởi điểm: 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an Thành phố Trà Vinh.

Địa chỉ: 333D, Nguyễn Minh Thiện, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

5. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước : 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ, tiền đặt trước : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15/10/2021.

10. Thời gian xem tài sản:ngày 14/10/2021và ngày 15/10/2021 ( trong giờ hành chính) tạiCông an Thành phố Trà Vinh.

11. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/10/2021

12. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn

(121- Hạn đăng ký tới ngày 21/10/2021) đấu giá lượng tro xỉ (1.000.000 m3) tại bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3. Tọa lạc tại ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 378/TB-ĐGTV ngày 04 tháng 10 năm 2021

1.Tài sản đấu giá: Thanh lý tài sản công là lượng tro xỉ (1.000.000 m3) đã được lưu trữ tại bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3. Tọa lạc tại ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tổng giá khởi điểm (bao gồm thuế GTGT): 25.300.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ ba trăm triệu đồng).

2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Địa chỉ: Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước; giấy phép kinh doanh. Xuất trình hợp đồng mua hoặc thuê thiết bị cơ giới, xe để chuyên chở.

5.Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước: 1.265.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng). Khoản tiền đặt trước khách hàng nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:

Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 253.000.000 đồng ( Hai trăm năm mươi ba triệu đồng).

9. Yêu cầu đối với người trúng đấu giá: Tự chịu trách nhiệm an toàn lao động theo quy định của pháp luật.Thời gian giao trả mặt bằng: theo yêu cầu của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.Vệ sinh sạch sẽ khi chuyên chở xong lượng tro xỉ trúng đấu giá.

10. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/10/2021 đến 10 giờ 00 ngày 21/10/2021.Hạn chót nộp hồ sơ và tiền đặt trước: 10 giờ 00 ngày 21/10/2021

11. Xem tài sản ngày 18, ngày 19 và ngày 20 tháng 10/2021: Vui lòng liên hệ (trong giờ hành chính) tại Phòng Kế hoạch vật tư Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

12. Địa điểm đăng ký và đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh;

13.Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/10/2021.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; hoặc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải , Điện thoại:02943.923.222.

Đất bán không qua đấu giá , tọa lạc tại ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số: 1683,tờ bản đồ số 6, diện tích 628,3 m2 ( trong đó loại đất ở: 200 m2, đất bằng trồng cây hàng năm khác 428,3 m2); tọa lạc tại ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh.

Vị trí đất: Trước cổng khu du lịch Biển Ba Động, ngang mặt tiền đường nhựa 19,5m, cặp hông là đường nhựa dân sinh dẫn vào khu phức hợp biển đang xây dựng đưa vào khai thác.

Nơi đây là tiềm năng phát triển khu điện gió lớn nhất miền Tây, cho nên vị trí đất này thuận tiện cho việc kinh doanh, nhà hàng, du lịch, buôn bán…

Giá bán 3.400.000.000 đồng (Ba tỷ bốn trăm triệu đồng)

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661;: https://daugiatravinh.vn

Đất bán không qua đấu giá, tọa lạc tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán gồm:

         Chiết thửa quyền sử dụng đất cây ăn quả, diện tích: 10mx 140m hoặc 20m x 140 m (liền kề), mặt tiền giáp quốc lộ 54,thuộc thửa số 1149, tờ bản đồ số 10. Tài sản trên đất gồm khế Thái (5-10 tuổi), dừa (5-10 tuổi) – đang khai thác thu hoạch ; tọa lạc tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Vị trí đất: mặt tiền giáp trục quốc lộ 54 ,

                 + Qua cầu Giồng Lức 1 km tới đất bán;

                  + Từ đất bán đi tới 1 km tới trường Đại học Công nghệ thực phẩm.

Vị trí đất này thuận tiện cho việc kinh doanh, nhà hàng, du lịch, buôn bán, nhà trọ… đặc biệt tiếp tục thu hoạch đặc sản Khế Thái, dừa trái.

         Giá bán: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng)/1 mét đo tới

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661;: https://daugiatravinh.vn

Đối tác

Thống kê

1970792
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
174
410
1320
2076
2536
11848
1970792

Forecast Today
672


IP của bạn:54.144.55.253