Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(56 – han đăng ký tới ngày 23/4/2024) đấu giá Đất ODT : 151,0 m2, đất LUC: 1641,7 m2 và tài sản trên đất, tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 282 /TB-HDTV ngày 14 tháng 3 năm 2024

            1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Phạm Hồng Sơn và bà Đỗ Thị Phú Định, cùng địa chỉ: Đội II, ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Tài sản thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long.

3. Tài sản bán đấu giá: tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa 366, tờ bản đồ số 48, diện tích 151,0 m2, loại đất ODT.

Quyền sử dụng đất một phần thuộc thửa 365, tờ bản đồ số 48, diện tích 1641,7 m2, loại đất LUC (Trong đó diện tích HLATĐB là 101,7 m2).

Công trình xây dựng trên đất: Nhà chính, nhà bếp, nhà vệ sinh (Nằm trong nhà chính), nhà tắm (Nằm trong nhà bếp), mái tole (Mái che), sân láng xi măng và bê tông lót.

Cây trồng trên đất: Cây dừa, cây bưởi, cây chuối, cây mít, cây tràm, cây mãng cầu, cây nhãn, cây sa kê.

Giá khởi điểm2.051.657.214 đồng (Hai tỷ không trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm mười bốn đồng). Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày16/4/2024 và ngày 17/4/2024.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/3/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Tiền mua hồ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 15/4/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 23/4/2024.Liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y); Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tất cả các loại thuế theo qui định của pháp luật và phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/4/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

Đối tác