Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(34 – hạn đăng ký tới ngày 23/5/2023) đấu giá QSD đất + nhà ,tọa lạc tại khóm 1, phường 2, thành phố Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 75/TB-HDTV, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, địa chỉ số 231A, khóm 8, phường 7, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS TP Trà Vinh, gồm : Quyền sử dụng đất thửa số 50, tờ bản đồ số 3, diện tích 75,1 m2, loại đất ODT và căn nhà trên đất (có cấp sở hữu) kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, mái tonle, nền gạch men, diện tích xây dựng là 65,6 m2, diện tích sàn là 111,2 m2 (hướng tây giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai có kích thước là 5,75 m ) cùng tọa lạc tại khóm 1, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.Tổng giá khởi điểm : 4.861.085.466 đồng (Bốn tỷ tám trăm sáu mươi mốt triệu không trăm tám mươi lăm ngàn bốn trăm sáu mươi sáu đồng). Bước giá: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng QSD và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 700.00.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng) / hồ sơ.Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 23/5/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 09/5/2023 và ngày 10/5/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 26/5/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh:02943.858974 ./.

Đối tác