Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(11- hạn đăng ký tới ngày 27/02/2024) đấu giá 02 thửa đất liền kề tọa lạc ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh,

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 67/TB-HDTVngày 19 tháng 01 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: Ông Nguyễn Quang Đức.Địa chỉ: ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh. Bà Nguyễn Thị Đoan Trang. Địa chỉ: ấp Sơn Lang, xã Long Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh- tài sản kê biên thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang.

3. Tài sản bán đấu giá :tọa lạc ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh, gồm 02 thửa đất liền kề: Quyền sử dụng đất thửa số 1467, diện tích 1853,5 m2, loại đất trồng cây lâu năm, tờ bản đồ số 4 và Quyền sử dụng đất thửa số 1909, diện tích 2653,8 m2,loại đất trồng lúa nước còn lại, tờ bản đồ số 4. Giá khởi điểm : 17.173.824.600đ (Mười bảy tỷ một trăm bảy mươi ba triệu tám trăm hai mươi bốn nghìn sáu trăm đồng). Bước giá: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

4.Xem tài sản đấu giá : 20/2/2024 và ngày 21/02/2024.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước: 3.400.000.000 đồng (Ba tỷ bốn trăm triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 20/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 01/3/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

(10 - hạn đăng ký 07/02/2024) đấu giá: 01 xe tải Biển số 84C – 091.24; Nhãn hiệu: HOA MAI. Niên hạn sử dụng: 31/12/2044

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 62/TB-HDTVngày 17 tháng 01 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: Công ty TNHH MTV Đào Phước, địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.

3. Tài sản đấu giá :01 xe tải Biển số 84C – 091.24; Nhãn hiệu: HOA MAI, số loại: HD4450A.4X4, số máy: YN27CRD1BNB18000192, số khung: RLBTD424CKCA00004, màu sơn: Xanh, số chỗ ngồi: 02, dung tích xi lanh: 2672cm3, Năm sản xuất: 2019, Trọng tải: 4450Kg, Khối lượng toàn bộ: 8480Kg, Niên hạn sử dụng: 31/12/2044. Giá khởi điểm: 245.748.230 đồng (Hai trăm bốn mươi lăm triệu bảy trăm bốn mươi tám ngàn hai trăm ba mươi đồng). Bước giá: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 30 và ngày 31/01/2024, tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 07/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 49.000.000 đồng (Bốn mươi chín triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 18/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 07/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/02/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. 

(09 - hạn đăng ký 27/02/2024) đấu giá đất trồng cây lâu năm, diện tích 136,80 m2, tọa lạc: khóm 7, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 61/TB-HDTV ngày 17 tháng 01 năm 2024  

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Lê Văn Nhuận, địa chỉ: Ấp Phú Hòa, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh(địa chỉ thường trú: ấp Bình Thủy, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) - tài sản kê biên thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá :Quyền sử dụng đất thửa đất số 517, tờ bản đồ số 12, loại đất: trồng cây lâu năm, diện tích 136,80 m2, tọa lạc: khóm 7, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm: 200.057.021 đồng (Hai trăm triệu không trăm năm mươi bảy ngàn không trăm hai mươi mốt đồng). Bước giá : 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

4.Xem tài sản đấu giá : 20/02/2024 và ngày 21/02/2024.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 18/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661; Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 01/3/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

(08 - hạn đăng ký 27/02/2024) đấu giá đất ở đô thị+ Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ,tọa lạc tại Khóm 8, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 60/TB-HDTVngày 16 tháng 01 năm 2024

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Lâm Đức Chính, bà Nguyễn Ngọc Hạnh, cùng địa chỉ số 28, Khóm 8, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá : Quyền sử dụng đất, Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 145, tờ bản đồ số 41, diện tích 118,6 m2, loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại Khóm 8, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (đất do bà Nguyễn Ngọc Hạnh nhận thừa kế của bà Trần Thị Viên).Giá khởi điểm : 323.878.626 đồng (Ba trăm hai mươi ba triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn sáu trăm hai mươi sáu đồng). Bước giá : 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

4.Xem tài sản đấu giá : Ngày 20/02/2024 và ngày 21/02/2024.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước: 64.000.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 17/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 01/3/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá:Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

(06 - hạn đăng ký tới ngày 20/02/2024) Tài sản bán đấu giá : tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 46 /TB-HDTV ngày 12 tháng 01 năm 2024

          1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Website: http://daugiatravinh.vn

2. Người có tài sản: ông Phạm Hồng Sơn và bà Đỗ Thị Phú Định, cùng địa chỉ: Đội II, ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Tài sản thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long.

3. Tài sản bán đấu giá : tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh: Quyền sử dụng đất thuộc thửa 366, tờ bản đồ số 48, diện tích 151,0 m2, loại đất ODT.

Quyền sử dụng đất một phần thuộc thửa 365, tờ bản đồ số 48, diện tích 1641,7 m2, loại đất LUC (Trong đó diện tích HLATĐB là 101,7 m2).

Công trình xây dựng trên đất: Nhà chính, nhà bếp, nhà vệ sinh (Nằm trong nhà chính), nhà tắm (Nằm trong nhà bếp), mái tole (Mái che), sân láng xi măng và bê tông lót.

Cây trồng trên đất: Cây dừa, cây bưởi, cây chuối, cây mít, cây tràm, cây mãng cầu, cây nhãn, cây sa kê.

Giá khởi điểm: 2.254.568.367 đồng (Hai tỷ hai trăm năm mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi tám nghìn ba trăm sáu mươi bảy đồng). Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: từ ngày14/02/2024 và ngày 15/02/2024.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 20/02/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Tiền mua hồ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 13/01/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 20/02/2024.Liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y); Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

c. Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/02/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Đối tác

Thống kê

2311380
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
39
452
1628
3151
10809
15862
2311380

Forecast Today
504


IP của bạn:35.175.201.191