Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(133 – hạn đăng ký tới ngày 05/12/2023) đấu giá tài sản tọa lạc ấp Tân Quy 1, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 459 /TB-HDTV ngày 23 tháng 10 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: hộ ông Lưu Văn Kiệt, địa chỉ: ấp Tân Quy 1, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè.

3. Tài sản bán đấu giá :

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất chiết thửa số 506, tờ bản đồ số 01, diện tích 182,5m2 loại đất cây lâu năm và các tài sản gắn liền với đất có kích thước và tứ cận như sau:

            - Hướng Đông Bắc giáp đường bê tông, có số đo 10,77m

            - Hướng Tây Bắc giáp phần B có số đo 16,60m

            - Hướng Tây Nam giáp phần lấn Sông Hậu (ký hiệu C1), có số đo 11,14m

            - Hướng Đông Nam giáp phần ký hiệu D có số đo 16,73m

            * Tài sản gắn liền với đất gồm:

            - Nhà khung bê tông cốt thép, mái tol, nền gạch men, có trần, giá trị sử dụng còn lại là 60%, diện tích (7,3 x 17,7) - (6,6 x 3,0) = 109m2

            - Mái tol có kết cấu đỡ bằng thép, nền láng xi măng, giá trị sử dụng còn lại là 65%, diện tích (7,5 x 5,2) + (6,6 x 3,0) = 58,8m2

            Tài sản 3: Quyền sử dụng đất chiết thửa số 507, tờ bản đồ số 01, diện tích 814,74m2 loại đất cây ăn quả và các tài sản gắn liền với đất có kích thước và tứ cận như sau:

            - Hướng Đông Bắc giáp tờ 23, có số đo 4,75m, 4,70m, 5,12m

            - Hướng Tây Bắc giáp phần A có số đo 66,09m

            - Hướng Tây Nam giáp đường bê tông, có số đo 5,67m, 3,57m

            - Hướng Đông Nam giáp phần ký hiệu D có số đo 65,89m.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 29/11/2023 và ngày 30/11/2023 tại nơi có tài sản:ấp Tân Quy 1, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 05/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản 2: 330.700.629 đồng (Ba trăm ba mươi triệu bảy trăm nghìn sáu trăm hai mươi chín đồng)

Tài sản 3: 163.237.233 đồng (một trăm sáu mươi ba triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi ba đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ/ tài sản

- Tiền đặt trước:

Tài sản 2: 66.000.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu đồng).

Tài sản 3: 32.600.000 đồng (Ba mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 25/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 05/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 08/12/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

11. Bước giá:

Tài sản 2: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng).

Tài sản 3: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

10. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

11.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn   hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyệnCầu Kè.

(132 – hạn đăng ký tới ngày 06/11/2023) đấu giá lô xe VPHC – CA Càng Long

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 458 /TB-HDTV ngày 25 tháng 10 năm 2023

   Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

Người có tài sản: Công huyện Càng Long. Địa chỉ: Quốc lộ 53, Khóm 3, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá :

1. Tên tài sản: Xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính bị tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước: 157 xe (trong đó cho đăng ký lại 32 xe, cắt rời bán phế liệu 125 xe). Tình trạng: các xe đã qua sử dụng, bị tạm giữ lâu ngày, động cơ, hộp số còn hoạt động nhưng đã hao mòn nhiều, khung có dấu hiệu mục, gỉ sét.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản từ ngày 30/10/2023 và ngày 31/10/2023 tại nơi có tài sản: Công huyện Càng Long.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 06/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh,

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:133.800.000 đồng (Một trăm ba mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

Tiền mua hồ sơ : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 26.600.000 đồng (Hai mươi sáu triệu sáu trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 26/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 06/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 09/11/2023 , tại Công an huyện Càng Long.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên .

   Bước giá:5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn   hoặc Công an huyện Càng Long ĐT: 0294.3882020./.

(131 – hạn đăng ký tới 03/11/2023) đấu giá lô xe gắn máy, xe mô tô VPHC – CA Châu Thành

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 453 /TB-HDTV ngày 20 tháng 10 năm 2023

   Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

Người có tài sản: Công huyện Châu Thành. Địa chỉ: Số 299, Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá :

1. Tên tài sản: Xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính bị tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước: 212 xe bao gồm 28 xe cho đăng ký lại (các xe đã qua sử dụng, bị tạm giữ lâu ngày, động cơ, hộp số còn hoạt động nhưng đã hao mòn nhiều, khung có dấu hiệu mục, gỉ sét) và 184 xe phế liệu (đa phần là xe tự lắp ráp khung và máy không cùng thông số kỹ thuật; động cơ, hộp số, khung, vành xe xuống cấp nghiêm trọng).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản từ ngày 01/11/2023 và ngày 02/11/2023 tại nơi có tài sản: Công huyện Châu Thành.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 03/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh,

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:193.100.000 đồng (Một trăm chín mươi ba triệu một trăm ngàn đồng).

Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

Tiền mua hồ sơ : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 38.600.000 đồng (Ba mươi tám triệu sáu trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 23/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 03/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo đơn đề nghị đấu giá Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 07/11/2023 , tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên

   Bước giá:5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn   hoặc Công an huyện Châu thành ĐT: 02943.872064./.

(130 – hạn đăng ký tới ngày 28/11/2023) đấu giá tài sản ấp tọa lạc Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 452 /TB-HDTV ngày 19 tháng 10 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: ông Hồ Hoàng Kiếm, bà Kim Thị Bé Phương, cùng địa chỉ ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh- tài sản kê biên đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú.

3. Tài sản bán đấu giá : Quyền sử dụng đất diện tích 396 m2 (thửa 1520) tờ bản đồ số 02, loại đất lúa và Tài sản gắn liền với đất: nhà ở, mái che, nhà vệ sinh, chuồng trại, sân xi măng, cây trồng trên đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 23/11/2023 và ngày 24/11/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sảnấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 28/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:411.432.780 đồng (Bốn trăm mười một triệu bốn trăm ba mươi hai ngàn bảy trăm tám mươi đồng)

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 82.200.000 đồng (Tám mươi hai triệu hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 20/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 28/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 01/12/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

11. Bước giá:15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

10. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

11.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn   hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077 (gặp anh Kha)./.

(129 – hạn đăng ký tới ngày 25/11/2023)đấu giá Đất LUC: 396 m2 và tài sản, cây trồng trên đất, tại ấp Đầu Giồng B, Phước Hưng, Trà Cú, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 452 /TB-HDTV ngày 19 tháng 10 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: ông Hồ Hoàng Kiếm, bà Kim Thị Bé Phương, cùng địa chỉ ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh- tài sản kê biên đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú.

3. Tài sản bán đấu giá : Quyền sử dụng đất diện tích 396 m2 (thửa 1520) tờ bản đồ số 02, loại đất lúa và Tài sản gắn liền với đất: nhà ở, mái che, nhà vệ sinh, chuồng trại, sân xi măng, cây trồng trên đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 23/11/2023 và ngày 24/11/2023 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sảnấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 28/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:411.432.780 đồng (Bốn trăm mười một triệu bốn trăm ba mươi hai ngàn bảy trăm tám mươi đồng)

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 82.200.000 đồng (Tám mươi hai triệu hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 20/10/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 28/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 01/12/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

11. Bước giá:15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

10. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

11.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn  hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077 (gặp anh Kha)./.

Đối tác

Thống kê

2282294
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
310
450
712
2131
1225
10621
2282294

Forecast Today
384


IP của bạn:34.229.63.28