Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

( HĐ 153 – hạn đăng ký tới ngày 09/9/2020) đấu giá 01 ghe tải (gỗ) tải trọng khoảng 20 tấn; một máy chính nhãn hiệu YANMAR một hệ thống máy hút cát vào được lắp đặt trên ghe

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 434/TB-ĐGTV ngày 31 tháng 8 năm 2020

1. Tài sản đấu giá là tang vật phương tiện vi phạm hành chính: 01 ghe tải (gỗ) không biển kiểm soát, tải trọng khoảng 20 tấn; một máy chính nhãn hiệu YANMAR có 02 xi lanh đặt trong buồng máy của ghe; một hệ thống máy hút cát vào được lắp đặt trên ghe (gồm một động cơ đốt trong nhãn hiệu KIA, máy cũ, có 04 xi lanh và một đường ống hút có chiều dài 16m, đường kính ống 100mm). Giá khởi điểm: 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Trà Vinh.

Địa chỉ: 27, Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước : 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

F Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày 31/8/2020 đến 10 giờ 00 ngày 09/9/2020.

F Thời gian xem tài sản:ngày 08/9/2020và ngày 09/9/2020 ( trong giờ hành chính) liên hệ Phòng cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Trà Vinh

FHạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 09/9/2020.

F Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 9 giờ 00 phút ngày 10/9/2020

F Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc trực ban Phòng cảnh sát Môi trường Công an Trà Vinh, ĐT: 02943.729241./.

* Lưu: VT (HĐ 153/2020

(HĐ 150 – hạn đăng ký tới ngày 05/8/2020) đấu giá đất chuyên trồng lúa nước, diện tích 2349,3 m2, tọa lạc tại khóm 3, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 396 /TB-ĐGTV ngày 24 tháng 8 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Thạch Thị Sanh. Địa chỉ: Khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 111, tờ bản đồ số 30, diện tích 2349,3 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước, tọa lạc tại khóm 3, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cấp cho bà Thạch Thị Sanh .

* Giá khởi điểm : 704.790.000 đồng ( Bảy trăm linh bốn triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 05/10/2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08/10/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn; ; hoặc Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh, ĐT: 02943.858974./.

* Lưu: (HĐ: 150/2020).

(HĐ 149 – hạn đăng ký tới ngày 06/8/2020) đấu giá Hai thửa đất ở tại nông thôn diện tích 89,6m2/thửa và căn nhà trên đất/thửa; cùng tọa lạc tại: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 395/TB-ĐGTV ngày 26 tháng 8 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaNguyễn Thị Nhành, ông Lê Văn Lai, cùng địa chỉ: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh, gồm tài sản như sau:

- Quyền sử dụng đất: Thửa 58, diện tích 89,6m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở tại nông thôn và căn nhà trên đất (hướng tây giáp sân chợ có số đo 4,5m2).

* Giá khởi điểm: 1.670.160.164 đồng (Một tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu, một trăm sáu mươi nghìn, một trăm sáu mươi bốn đồng).

- Quyền sử dụng đất: Thửa 59, diện tích 89,6m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở tại nông thôn và căn nhà trên đất (hướng tây giáp sân chợ có số đo 4,5m2),

* Giá khởi điểm: 1.670.160.164 đồng (Một tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu, một trăm sáu mươi nghìn, một trăm sáu mươi bốn đồng).

Các tài sản trên cùng tọa lạc tại: ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)/ tài sản/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 06 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 09/10/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: (HĐ: 146/2020).

   

Thống kê số lượng nộp hồ sơ đấu giá thuê mặt bằng căn tin

DOANH NGHIỆP

ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN TRÀ VINH

Số: 395     /DS-ĐGTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 21 tháng   8 năm 2020

THỐNG KÊ SỐ LIỆU

KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ THUÊ MẶT BẰNG CĂN TIN

TT

TÊN TRƯỜNG

SỐ LƯỢNG

THỜI GIAN

ĐẤU GIÁ

TT

TÊN TRƯỜNG

SỐ LƯỢNG

THỜI GIAN

ĐẤU GIÁ

1

Tiểu học thị trấn Càng Long A

05

Dự kiến từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 26/8/2020

18

THCS Đức Mỹ

 04

Dự kiến
từ 8 giờ 00

đến 11 giờ 30

ngày 27/8/2020

2

Tiểu học thị trấn Càng Long B

03

19

Tiểu học Đức Mỹ A

03

3

THCS Thái Bình

09

20

THCS Nhị Long

 03

4

Tiểu học Mỹ Cẩm

02

21

Tiểu học Nhị Long

 05

5

Tiểu học A An Trường A

02

22

THCS Nhị Long Phú

 02

6

THCS A An Trường

04

23

THCS Đại Phúc

 04

Dự kiến
từ 14 giờ 00 phút

đến 17 giờ 30 phút

ngày 27/8/2020

7

Tiểu học B An Trường

02

24

THCS Đại Phước

 09

8

THCS B An Trường

03

25

Tiểu học Đại Phước C

 03

9

Tiểu học A An Trường

05

26

Tiểu học Bình Phú A

 03

10

THCS An Trường A

03

27

THCS Bình Phú

 03

11

Tiểu học Tân Bình B

03

Dự kiến
từ 14 giờ 00 phút

đến 17 giờ 30 phút

ngày 26/8/2020

28

THCS Phương Thạnh

 03

12

THCS Tân An

09

29

Tiểu học Phương Thạnh B

 02

13

Tiểu học Tân An A

03

30

Tiểu học Phương Thạnh A

 07

14

Tiểu học Tân An B

05

       

15

THCS Huyền Hội

03

       

16

Tiểu học Huyền Hội A

02

       

17

PTDT nội trú - THCS

02

       

(HĐ 148 – hạn đăng ký tới ngày 26/8/2020) đấu giá xe ô tô con 5 chỗ, hiệu FORD, biển số 84E-0919

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 362/TB-ĐGTV ngày 17 tháng 8 năm 2020

1.Tài sản đấu giá:xe ô tô con 5 chỗ, hiệu FORD, biển số 84E-0919. Màu sơn: Xanh. Số máy: CJBB4S1482. Số khung: FVLLAIMRB44SO1482. Số loại: MONDEO B4Y-CJBB. Năm, nước sản suất : 2004, Việt Nam. Giá khởi điểm: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 01, đường 19/5, Phường 1, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước; + giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền mua hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước : 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng)/hồ sơ.

7.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

F Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/8/2020 đến 16 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2020.

* Xem tài sản ngày 25/8/2020 và ngày 26/8/2020: Vui lòng liên hệ (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

* Địa điểm đăng ký và đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh;

F Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/8/2020.

F Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, ĐT:02943955901.* Lưu: VT (HĐ 148/2020)                                                                                                      

Đối tác

Thống kê

0733122
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
157
707
5126
4673
12981
19900
733122

Forecast Today
768


IP của bạn:3.226.241.176