Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(115 – hạn đăng ký tới ngày 20/10/2021) đấu giá tài sản tọa lạc tại Ấp Bàu Sơn, Xã Đa Lộc, Châu Thành, Trà Vinh

DOANH NGHIỆP

ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN TRÀ VINH

 
   

Số: 315/TB-ĐGTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

       Trà Vinh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Minh, địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Châu Thành, Châu Thành, Trà Vinh.

1.Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1086, diện tích 110 m2,( trong đó hướng Bắc giáp Hương lộ 16, nhựa, có diện tích hành lang an toàn đường bộ là 41 m2), loại đất: NTS và thửa đất số 2115, diện tích 1.380 m2, ( trong đó hướng Bắc giáp Hương lộ 16, nhựa có diện tích hành lang an toàn đường bộ là 36 m2, hướng Nam giáp kênh có kích thước 15,80 m), loại đất CLN, cùng tờ bản đồ số 3(liền kề), tọa lạc tại Ấp Bàu Sơn, Xã Đa Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, nộp tiền đặt trước: 260.000.000 đồng/hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 20/10/2021.

5. Xem tài sản: Ngày 18/10/2021 và ngày 19/10/2021.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/10/2021.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Kiệt)./.

(116 – hạn đăng ký tới ngày 17/9/2021) đấu giá Xe ô tô 15 chỗ, hiệu TOYOTA, biển số 84E – 0537, số loại: HIACE RZH115L-BRMRE, số máy: 2RZ-3381536, số khung: RZH115-8000235, màu sơn: xanh; năm, nước sản xuất: 2005, Việt Nam.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 305/TB-ĐGTV ngày 08 tháng 9 năm 2021

1.Tài sản đấu giá:Xe ô tô 15 chỗ, hiệu TOYOTA, biển số 84E – 0537, số loại: HIACE RZH115L-BRMRE, số máy: 2RZ-3381536, số khung: RZH115-8000235, màu sơn: xanh; năm, nước sản xuất: 2005, Việt Nam.

Giá khởi điểm: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

2.Đơn vị có tài sản đấu giá:

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ:Số 21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.Tiền đặt trước : 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)/hồ sơ.

6.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

8. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/9/2021 và hạn chót nộp hồ sơ: 10 giờ 00 ngày 17/9/2021.

9. Xem tài sản ngày 16/9/2021/2021 và ngày 17/9/2021/2021: Vui lòng liên hệ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh Trà Vinh.

10.Địa điểm đăng ký và công bố phiếu đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh; Thời gian công bố phiếu đấu giá dự kiến: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/9/2021.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; hoặc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh Trà Vinh. ĐT: 02943862566

(114 – hạn đăng ký tới ngày 22/9/2021) đấu giá 1/ Tàu cá: Hạnh Phúc 6. Số đăng ký: TV-94116-TS. 2/ Tàu cá: Hạnh Phúc 7. Số đăng ký: TV-94117-TS.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 302/TB-ĐGTVngày 27 tháng 8 năm 2021  

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Tăng Thị Sương, cùng địa chỉ Khóm 4 (nay là Khóm 3) thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1/ Tàu cá: Hạnh Phúc 6. Số đăng ký: TV-94116-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64.Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn. Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69694; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Giá khởi điểm: 3.147.253.627 đồng (Ba tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm năm mươi ba ngàn sáu trăm hai mươi bảy đồng).

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

2/ Tàu cá: Hạnh Phúc 7. Số đăng ký: TV-94117-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64. Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn.Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69693; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Giá khởi điểm: 3.147.253.627 đồng (Ba tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm năm mươi ba ngàn sáu trăm hai mươi bảy đồng).

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

* Tổng giá khởi điểm 02 tàu cá: 6.294.507.253 đồng (Sáu tỷ hai trăm chín mươi bốn triệu năm trăm linh bảy ngàn hai trăm năm mươi ba đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là: 629.400.000 đồng (Sáu trăm hai mươi chín triệu bốn trăm ngàn đồng). / hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước khách hàng nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:

Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 22 tháng 9 năm 2021. Hạn chót nộp hồ sơ đấu giá và nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 22/9/2021

- Xem tài sản: ngày 21/9/2021 và ngày 22 tháng 9 năm 2021.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 27/9/2021.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077./.                                                      

(112- Hạn đăng ký tới ngày 05/10/2021) tài sản tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 298/TB-ĐGTVngày 24 tháng 8 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng hai thửa đất (không bán lẻ):

1.1. Quyền sử dụng đất thửa đất 334, tờ bản đồ số 56, diện tích 889 m2, (trong đó 50 m2 đất ONT và 839 m2 đất CLN).

1.2. Quyền sử dụng đất thửa đất 336, tờ bản đồ số 56, diện tích 472 m2, loại đất cây lâu năm.

Tổng giá khởi điểm: 76.515.981 đồng (Bảy mươi sáu triệu năm trăm mười lăm ngàn chín trăm tám mươi mốt đồng)

2. Quyền sử dụng đất thửa đất 75, tờ bản đồ số 17, diện tích 998 m2, loại đất cây lâu năm vàtài sản gắn liền với QSD đất là 01 (Một) căn nhà cấp 4, cây trồng trên đất và công trình xây dựng khác (hướng Bắc giáp đường nhựa có kích thước lần lượt là 11,49 m; 14,10 m).

Giá khởi điểm: 888.149.045 đồng (Tám trăm tám mươi tám triệu một trăm bốn mươi chín ngàn không trăm bốn mươi lăm đồng)

Các tài sản trên tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước:

3.1.Quyền sử dụng hai thửa đất 334 và 336: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)/hồ sơ.

3.2. Quyền sử dụng đất thửa đất 75: 177.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy triệu đồng)/hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 05/10/2021.

5. Xem tài sản: Ngày 29, 30 tháng 9 năm 2021.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08/10/2021.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Nhi)./.

THÔNG BÁO Về việc tạm hoãn thời gian thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

UBND TỈNH TRÀ VINH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 
   

Số:   339     /TB-STNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

    Trà Vinh, ngày 17   tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn thời gian thực hiện đấu giá quyền khai thác

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp)

mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

 
   

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 3442/UBND-KGVX ngày 16/8/2021 về việc thực hiện Công văn số 181-CV/TUngày 16/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:

Ngày 26/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh có Công văn số 1980/STNMT-QLTNB về việc thông báo mời nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát san lấp tại mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh kèm theo Kế hoạch chi tiết trình tự đấu giá.

Theo đó, kết thúc thời gian đăng ký đấu giá tài sản, nộp hồ sơ (nộp tại Đơn vị tư vấn - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày 28/7/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/8/2021) có 08 hồ sơ, được Đơn vị tư vấn niêm phong, bàn giao về Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo qui định.

Để thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tiếp tục thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các Công ty/Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ, các Tổ chức cá nhân có liên quan tạm hoãn thời gian thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Khi có chỉ đạo mới về giãn cách xã hội, đủ điều kiện thực hiện thì Sở Tài nguyên và Môi trườngsẽ có Thông báo rộng rãi đến Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh và các Công ty/Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ để biết, thực hiện các bước tiếp theo theo qui định.

Đề nghị Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh thông báo đến các Công ty/Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ được biết, theo dõi. Mọi thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, số điện thoại 02943-840062 (trong giờ hành chính).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                           

- UBND tỉnh (thay b/c);

- DN Đấu giá Tư nhân TV (để đăng thông tin);

- Các Cty/DN tham gia đấu giá;

- Trang TTĐT STNMT;

- Ban Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, QLTNB.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Tuấn

Đối tác

Thống kê

1970762
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
144
410
1290
2076
2506
11848
1970762

Forecast Today
456


IP của bạn:54.144.55.253