Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(96- hạn đăng ký tới ngày 21/9/2021) đấu giá tài sản tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 274/TB-ĐGTV ngày 10 tháng 8 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá của ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1 (nay là ấp ông Rùm), xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 368, tờ bản đồ số 15, diện tích 940m2 ( thực đo 896,3m2) loại đất ONT+CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quốc Khánh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Cây trồng trên đất: Dừa. Giá khởi điểm: 63.457.895 đồng (Sáu mươi ba triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi lăm đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan; đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước; hộ khẩu (đối với cá nhân).

3.Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

4.Tiền đặt trước : 12.600.000 đồng (Mười hai triệu sáu trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

5.Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

6.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đấu giá : Hạn chót nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 21/9/2021.

7. Xem hồ sơ, tài sản đấu giá: Ngày 16/9/2021 và ngày 17/9/2021.

8. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/9/2021

9. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn ; website www.dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

Danh sách xe đính kèm thông báo số 270/TB-ĐGTV ngày 02/8/2021

DANH SÁCH XE
(Đính kèm thông báo số 270/TB-ĐGTV ngày 02/8/2021)

               

NHÃN HIỆU

SỐ LOẠI

DUNG TÍCH

MÀU SƠN

SỐ MÁY

SỐ KHUNG

BIỂN SỐ

GIÁ KHỞI ĐIỂM

Xe đăng ký lưu hành

YAMAHA

EXCITER

134

Xanh trắng

55P1201311

RLCE55P10DY201303

70F1-187.73

15,000,000

YAMAHA

EXCITER

134

Trắng xanh đen

55P1332618

RLCE55P10DY332614

84M1-033.52

20,000,000

SUZUKI

SATRIA

147

Xanh đen

CGA11D221313

MH8DL11AZLJ221321

84M1-163.38

38,780,000

HONDA

SONIC

149

Đen đỏ

KB11E1245248

MH1KB1110LK245948

84M1-162.31

32,800,000

Xe không đăng ký lưu hành (phế liệu)

YAMAHA

SIRIUS

110

Đỏ đen

Không rõ

Không rõ

84K3-0670

1,500,000

WAYEC

110

108

Trắng đen

VDP1P52FMH641887

Không rõ

KHÔNG

350,000

(92 – hạn đăng ký tới ngày 11/8/2021) đấu giá phương tiện vi phạm hành chính

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 270/TB-ĐGTV ngày 02 tháng 8 năm 2021

1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước: lô xe 06 xe mô tô bao gồm 04 xe cho đăng ký lại, 02 xe phế liệu - trước khi nhận tài sản, đơn vị trúng giá phải thực hiện các biện pháp đục bể lốc máy của xe, cắt ngang sườn xe. Tổng giá khởi điểm: 108.430.000 đồng (Một trăm linh tám triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an huyện Duyên Hải. Địa chỉ: Ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan; đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

- Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

-Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

-Tiền đặt trước : 21.500.000 đồng (Hai mươi mốt triệu năm trăm đồng)/hồ sơ.

5.Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

6. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

7.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá : Nộp hồ sơ hạn chót đến 10 giờ 00 ngày 11/8/2021, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

8. Thời gian xem tài sản:ngày 09/8/2021và ngày 10/8/2021 ( trong giờ hành chính) tại Công an huyện Duyên Hải.

9. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/8/2021

10.Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

11. Lưu ý: Tiền mua hồ sơ và Tiền đặt trước , khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh: số 73410000077243 Ngân hàng BIDV Trà Vinh.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661 để được hướng dẫn nộp hồ sơ qua ứng dụng zalo. Hoặc Công an huyện Duyên Hải, ĐT: 0294.3738555

( 91- Hạn đăng ký tới ngày 24/8/2021) đấu giá Tàu cá: Hạnh Phúc 6. Số đăng ký: TV-94116-TS; Tàu cá: Hạnh Phúc 7. Số đăng ký: TV-94117-TS.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 265/TB-ĐGTV ngày 28 tháng 7 năm 2021      

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Tăng Thị Sương, cùng địa chỉ Khóm 4 (nay là Khóm 3) thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1/ Tàu cá: Hạnh Phúc 6. Số đăng ký: TV-94116-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64.Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn. Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69694; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Giá khởi điểm: 3.466.948.474 đồng (Ba tỷ bốn trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm bốn mươi tám ngàn bốn trăm bảy mươi bốn đồng).

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

2/ Tàu cá: Hạnh Phúc 7. Số đăng ký: TV-94117-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64. Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn.Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69693; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Giá khởi điểm: 3.466.948.474 đồng (Ba tỷ bốn trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm bốn mươi tám ngàn bốn trăm bảy mươi bốn đồng).

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

* Tổng giá khởi điểm 02 tàu cá: 6.933.896.948 đồng (Sáu tỷ chín trăm ba mươi ba triệu tám trăm chín mươi sáu ngàn chín trăm bốn mươi tám đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là: 693.000.000 đồng (Sáu trăm chín mươi ba triệu đồng) / hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước khách hàng nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:

Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 24 tháng 8 năm 2021. Hạn chót nộp hồ sơ đấu giá và nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 24/8/2021

- Xem tài sản: ngày 20/8/2021 và ngày 23 tháng 8 năm 2021.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 27/8/2021.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077./.                                                        

( 90- Hạn đăng ký tới ngày 16/8/2021) đấu giá Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, Càng Long, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 259/TB-ĐGTV ngày 23 tháng 7 năm 2021

1.Tài sản đấu giá:Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp)mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

- Tên tài sản: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp).

- Diện tích, trữ lượng, tọa độ khu vực mỏ. Cụ thể:

Điểm góc

Tọa độ VN2000

Kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30

Diện tích (ha)

Mức sâu thấp nhất khối trữ lượng (m)

Trữ lượng

tài nguyên

khai thác

cấp 122 (m3)

Thời

gian

đấu giá

Ghi chú

X (m)

Y (m)

1

11 12 550

5 84 231

31,5

7,0

409.500

2021

 

2

11 12 838

5 84 516

3

11 12 316

5 85 109

4

11 12 037

5 84 821

Vị trí mỏ: Trên sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ, huyện Càng Long,

tỉnh Trà Vinh

* Giá khởi điểm: 1.382.063.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, không trăm sáu mươi ba ngàn đồng).

* Bước giá: 69.103.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu, một trăm lẻ ba ngàn đồng). Làm tròn 69.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu đồng)

* Tiền đặt trước: 207.309.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy triệu, ba trăm lẻ chín ngàn đồng). Làm tròn 207.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy triệu đồng)

* Ngoài giá trúng đấu giá, sau phiên đấu giá đơn vị trúng đấu giá phải chi trả chi phí thăm dò mỏ; chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường với số tiền: 420.323.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu, ba trăm hai mươi ba ngàn đồng) cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Á Châu.

          2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 478A, đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký gồm: Đính kèm

- Quyết định số 1025/QĐ-STNMT ngày 23/7/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Phụ lục 1: Các văn bản tài liệu trong hồ sơ tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-STNMT ngày 23/7/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Phụ lục 2: Các biểu mẫu trong hồ sơ tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-STNMT ngày 23/7/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Xem tài sản: Ngày 11,12,13 tháng 8 năm 2021 ( khách hàng vui lòng liên hệ và đăng ký xem tài sản tại Phòng Quản lý Tài nguyên và biển, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh trong giờ hành chính).

8.Thời gian đăng ký đấu giá tài sản, hạn chót nộp hồ sơ:Nộp hồ sơ trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày 28/7/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/8/2021.

9.Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh xét hồ sơ đấu giá: từ ngày 18/8/2021.(Không hoàn trả hồ sơ đã nộp).

10.Thời gian thông báo danh sách đủ điều kiện về hồ sơ tham gia đấu giá: ngay sau khi có Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về danh sách khách hàng đủ điều kiện về hồ sơ tham gia đấu giá.

11. Khách hàng được xét đủ điều kiện về hồ sơ nộp tiền đặt trước : dự kiến từngày 25/8/2021 đến 27/8/2021(nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinhsố 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh).

12.Thời gian, địa điểm đấu giá:

Thời gian đấu giá dự kiến: Lúc 8 giờ 30 ngày 07/9/2021, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh: Điện thoại: 0294. 3850144.

Đối tác

Thống kê

1970775
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
157
410
1303
2076
2519
11848
1970775

Forecast Today
528


IP của bạn:123.24.76.111