Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(127 - hạn đăng ký tới ngày 05/11/2021) Đấu giá: Lượng tro xỉ đã được lưu trữ tại bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, tọa lạc tại ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 396 /TB-ĐGTV ngày 18 tháng 10 năm 2021

1. Tài sản đấu giá:Lượng tro xỉ đã được lưu trữ tại bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, tọa lạc tại ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, khối lượng: 1.000.000 tấn quy đổi tương đương là 686.810 m³ (theo khối lượng tro xỉ tại bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 đạt độ chặt K90), thời gian khai thác trong 12 tháng.

Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế GTGT):

25.300 đồng/m3 tro xỉ x 686.810 m³) = 17.376.293.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười bảy tỷ ba trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm chín mươi ba ngàn đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá:Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Địa chỉ: Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.923.222                               - Fax: 02943.923.243

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại & fax: 02943865399

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Là tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy địnhcủa Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản.

4.2. Một tổ chức chỉ có một đơn vị trực thuộc của tổ chức đó được tham gia đấu giá; đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá ( mẫu đơn do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành).

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước của người đại diện tổ chức;

- Giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Phải có: phương án chi tiết kế hoạch khai thác vận chuyển khối lượng tro xỉ trúng đấu giá, thời gian khai thác trong 12 tháng. Dự kiến mỗi ngày phải khai thác tối thiểu 2.000 m³ (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, Tết.

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Bước giá: 173.760.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi mươi ngàn đồng).

7. Tiền đặt trước: 868.814.000 đồng, Bằng chữ: (Tám trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm mười bốn ngàn đồng)

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp, phương thức trả giá lên.

9. Thời hạn nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trướcthời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

9.1. Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 05/11/2021

9.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 03/11/2021, ngày 04/11/2021 và tới 11 giờ 00 phút ngày 05/11/2021 (nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinhsố 0741000619616 Vietcombank – chi nhánh Trà Vinh).

9.3. Thời gian đấu giá: dự kiến lúc 9 giờ 00 phút ngày 09 tháng 11 năm 2021, tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

10. Xem tài sản: ngày 01/11/2021, ngày 02/11/2021, ngày 03/11/2021.

Vui lòng liên hệ đăng ký ngày xem tài sản trước ngày 28/10/2021, trong giờ hành chính (gặp Ông Huỳnh Tấn Xuyên, ĐT: 0909161188).

   11. Nộp tiền trúng đấu giá tài sản vào tài khoản của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.Thời gian nộp tiền: Thanh toán theo tháng/ khối lượng tro xỉ đã khai thác vận chuyển .

Tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hoàn trả khi người trúng đấu giá thanh toán xong tiền trúng đấu giá.

12. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản là: Lượng tro xỉ đã được lưu trữ tại bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 nêu trênxin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh để nhận: Mẫu đơn + Thông báo + Quy chế + Phương án số 09/PA-NĐDH ngày 20/09/2021 về phương án kỹ thuật khai thác bãi xỉ nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3, tại Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

ĐT liên hệ: 02943.865399; 0913633661; hoặc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. ĐT: 02943.923.222./.

Lượng tro xỉ đã được lưu trữ tại bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3. Tọa lạc tại ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO

Số: 398 /TB-ĐGTV ngày 18 tháng 10 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan, khách hàng trong suốt thời gian qua;

Căn cứ Văn bản số : 5699/NĐDH-TCKT ngày 10/11/2021 của Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải về việc Hủy thủ tục đấu giá tro xỉ tại bãi NM DH3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh trân trọng thông báo tới khách hàng được biết:

Tài sản đấu giá: Thanh lý tài sản công là lượng tro xỉ (1.000.000 m3) đã được lưu trữ tại bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3. Tọa lạc tại ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tổng giá khởi điểm (bao gồm thuế GTGT): 25.300.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ ba trăm triệu đồng).

Không còn hiệu lực thực hiện.

Tài sản trên được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải điều chỉnh về đơn giá, thời gian khai thác…., Doanh nghiệp chúng tôi trân trọng thông báo tới khách hàng : Thông báo số: 396/TB-ĐGTV ngày 18/10/2021 được đăng tải https://dgts.moj.gov.vn   và    www.daugiatravinh.vn.

Doanh nghiệp chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Quý cơ quan, khách hàng ./.                                                                                  

(126 – hạn đăng ký tới ngày 15/11/2021) đấu giá Quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung tại xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 393 /TB-ĐGTV ngày 15 tháng 10 năm 2021

1. Tài sản đấu giá:Quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung tại xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

- Số lượng: 01 bãi chứa bùn, diện tích 46,228ha và tổng trữ lượng: 596.840,96m3 (trong đó trữ lượng cát: 106.834,53m3 và trữ lượng đất (bụi, sét): 490.006,43m3).

- Chất lượng tài sản: là cát và đất ở bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung đã xen lẫn vào nhau dùng để san lấp.

Giá khởi điểm là 1.068.700.000 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm ngàn đồng).

- Bước giá: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 161.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi mốt triệu đồng).

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến Quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh.

- Địa chỉ: 278 Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3746683

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại & fax: 02943865399

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh khi đăng ký tham gia đấu giá.

Đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký (quy định tại HỒ SƠ MỜI THẤU ĐẤU GIÁ của Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh phát hành tháng 10/2021 ).

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Hình thức đấu giá:Bỏ phiếu kín trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

7.Thời hạn nộp hồ sơthời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15/11/2021

- Xét duyệt hồ sơ : dự kiến từ 8 giờ 30 ngày 17/11/2021.

- Thông báo khách hàng đủ điều kiện về hồ sơ: ngày 19/11/2021

- Thời gian khách hàng đủ điều kiện về hồ sơ nộp tiền đặt trước: ngày 22/11//2021 và 23/11/2021 (nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinhsố 0741000619616 Vietcombank – chi nhánh Trà Vinh).

- Thời gian đấu giá: dự kiến lúc 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2021, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh (Số 96 Phạm Hồng Thái, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

8. Xem tài sản: ngày 11/11/2021, ngày 12/11/2021.

Vui lòng liên hệ đăng ký ngày xem tài sản trong giờ hành chính, trước ngày 04/11/2021tại Phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng và Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh. Địa chỉ: 278 Bạch Đằng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. ĐT: 0294.3746683 (gặp Ông Nguyễn Văn Bảy)

9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản là Quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) bãi chứa bùn Đôn Xuân bổ sung tại xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng và Tài nguyên Môi trường. Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh. ĐT: 0294.3746683./

(124 – hạn đăng ký tới ngày 16/11/2021) đấu giá đất ONT+CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu, Cần tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 389/TB-ĐGTV ngày 06 tháng 10 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá của ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1 (nay là ấp ông Rùm), xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 368, tờ bản đồ số 15, diện tích 940m2 ( thực đo 896,3m2) loại đất ONT+CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh. Cây trồng trên đất: Dừa. Giá khởi điểm: 57.746.684 đồng (Năm mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn sáu trăm tám mươi bốn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan; đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước; hộ khẩu (đối với cá nhân).

3.Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

4.Tiền đặt trước : 11.500.000 đồng ( Mười một triệu năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

5.Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

6.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đấu giá : Hạn chót nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 16/11/2021.

7. Xem hồ sơ, tài sản đấu giá: Ngày 15/11/2021 và ngày 16/11/2021.

8. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/11/2021

9. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn ; website https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

(123- hạn đăng ký tới ngày 15/10/2021) Đấu giá một ghe gỗ nhỏ và hệ thống máy + ống hút cát : đã qua sử dụng.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 386/TB-ĐGTV ngày 07 tháng 10 năm 2021

  1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, gồm: 01 (một) ghe gỗ có chiều dài 16,3 m, chiều rộng 4,1 m, chiều cao 02 m ; trên ghe có 01 (một) máy dùng để vận hành ghe nhãn hiệu ISUZU MARINE DIESEL, số hiệu UM6BG1TC2; 01 (Một) máy dùng để bơm hút cát có dòng chữ HYUNDAID6AB cùng hệ thống ống hút có chiều dài 15m, Æ 150 mm, có gắn đầu sào bằng sắt có chiều dài 05 m và một máy dùng để bơm nước không nhãn hiệu đều đã qua sử dụng. Giá khởi điểm: 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công an Thành phố Trà Vinh.

Địa chỉ: 333D, Nguyễn Minh Thiện, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

5. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước : 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ, tiền đặt trước : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15/10/2021.

10. Thời gian xem tài sản:ngày 14/10/2021và ngày 15/10/2021 ( trong giờ hành chính) tạiCông an Thành phố Trà Vinh.

11. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/10/2021

12. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn

Đối tác

Thống kê

1953583
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
59
490
1879
2957
117642
151247
1953583

Forecast Today
528


IP của bạn:66.249.69.249