Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 279 - Hạn đăng ký tới ngày 20/11/2019) đấu giá xe ô tô 15 chỗ TOYOTA HIACR RZHL-BRMRE, biển số đăng ký: 84E-0539, năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam, màu sơn: ghi-hồng.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 725/TB-ĐGTV ngày 07   tháng 11 năm 2019

1. Tài sản đấu giá đã qua sử dụng: xe ô tô 15 chỗ TOYOTA HIACR RZHL-BRMRE, biển số đăng ký: 84E-0539, số máy: 2RZ-2952298, số khung: RZH115-3000319; năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam, màu sơn: ghi-hồng.

2. Giá khởi điểm: 54.200.000 đồng (Năm mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng). Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh.Địa chỉ: Số 06 Trưng Nữ Vương , phường 1, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước (đối với cá nhân) + giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

6. Tiền mua hồ sơ : 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

7. Tiền đặt trước : 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/hồ sơ.

8. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

F Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày 07/11/2019 đến 10 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2019.

F Xem tài sản ngày 18 và ngày 19/11/2019: Vui lòng liên hệ (trong giờ hành chính) tạiSở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh.

F Địa điểm đăng ký và đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh;

F Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 22/11/2019.

F Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặcSở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh, Số điện thoại: 02943859819./.

* Lưu: Cty, VT (HĐ 279/2019)                                                                                                      

(HĐ 278 - Hạn đăng ký tới ngày 20/11/2019) đấu giá trang thiết bị dạy nghề (đã qua sử dụng) của Trung tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 724/TB-ĐGTV ngày 07 tháng 11 năm 2019

1. Tài sản đấu giá trang thiết bị dạy nghề (đã qua sử dụng), gồm:

TT

Tên tài sản

Đơn vị

tính

Số

lượng

Giá khởi điểm

1

Máy cắt cầm tay

Bộ

1

5.000.000

2

Máy may 1 kim

Bộ

20

32.800.000

3

Máy vát sổ 2 kim 5 chỉ

Bộ

1

3.600.000

4

Máy đính nút

Bộ

1

5.500.000

5

Máy thêu

Bộ

1

2.800.000

6

Bàn ủi điện hơi nước

Bộ

2

216.000

7

Tủ đựng dụng cụ, phụ liệu 1,2 x 1.8m x 0,4

Cái

2

1.040.000

8

Kéo cắt vải

Cái

20

600.000

9

Bàn + ghế giáo viên 0,6 x 1,2 x 0,75

Bộ

1

100.000

10

Ghế tròn có đệm không tựa

Cái

20

400.000

11

Bàn dài (dùng ủi vải) 0,8 x 2m x 0,75

Cái

2

200.000

12

Bàn cắt vải 1,2 x 1,8 x 0,75

Cái

4

400.000

Tổng cộng

52.656.000

2. Giá khởi điểm : 52.656.000 đồng (Năm mươi hai triệu sáu trăm năm mươi sáu ngàn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh

Địa chỉ: Số 542 đường Kiên Thị Nhẫn, khóm 4, phường 7, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước (đối với cá nhân) + giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

6. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7. Tiền đặt trước : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/hồ sơ.

8. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng).

F Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày 07/11/2019 đến 10 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2019.

F Xem tài sản ngày 18 và ngày 19/11/2019: Vui lòng liên hệ (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh.

F Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh;

F Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/11/2019.

F Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặcTrung tâm dịch vụ việc làm Trà Vinh , ĐT: 02943754588./.

*

(HĐ 274 - Hạn đăng ký tới ngày 16/12/2019) đấu giá Đất và tài sản trên đất tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

             Số: 719/TB-ĐGTS ngày 05 tháng 11 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaNguyễn Quốc Cường và bà Trần Thị Hường, cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

Quyền sử dụng đất thửa 172, diện tích 1232,2 m2, tờ bản đồ số 24, loại đất cây lâu năm. Hướng nam của thửa đất giáp đường bêtông: 29,55m.

Tài sản gắn liền với đất gồm: nhà ở, nhà vệ sinh, mái che, sân láng xi măng, Chuồng heo và cây gắn liền với đất gồm: Dừa, Bưởi, Xoài, Măng Cụt, Chuối; tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 241.527.639 đồng (Hai trăm bốn mươi mốt triệu năm trăm hai mươi bảy ngàn sáu trăm ba mươi chín đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/12/2019.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 274/2019).

(HĐ 273 - Hạn đăng ký tới ngày 16/12/2019) đấu giá 04 thửa đất tọa lạc tại ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

             Số: 718/TB-ĐGTS ngày 05 tháng 11 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaNguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản gồm:

1/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 362, tờ bản đồ số 15, diện tích 3.810m2, loại đất CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng.

          Các công trình xây dựng gắn liền thửa đất số 362 nêu trên gồm: Nhà ở, chuồng heo, mái che, nền láng xi măng, quán nước, nhà kho, nhà vệ sinh . . . . . và các loại cây gắn liền với đất gồm: Dừa, Bưởi, Mận, Cóc, Xoài, Chanh, . . . .Giá khởi điểm là 1.245.585.618 đồng ( Một tỷ hai trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm tám mươi lăm nghìn sáu trăm mười tám đồng)

2/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 42, tờ bản đồ số 25, diện tích 1027m2, loại đất CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quốc Khánh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Giá khởi điểm là 154.752.116 đồng ( Một trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn một trăm mười sáu đồng)

3/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 368, tờ bản đồ số 15, diện tích 940m2 ( thực đo 896,3m2) loại đất ONT+CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quốc Khánh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Cây trồng trên thửa đất gồm: Dừa. Giá khởi điểm là 141.820.673 đồng ( Một trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm hai mươi nghìn sáu trăm bảy mươi ba đồng)

4/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 364, tờ bản đồ số 15, diện tích 510m2 ( thực đo 484,2m2) loại đất ONT+CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Giá khởi điểm là 81.203.831 đồng ( Tám mươi mốt triệu hai trăm lẻ ba nghìn tám trăm ba mươi mốt đồng).

Các tài sản trên tọa lạc tại ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, Tiểu Cần, Trà Vinh.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:10% giá khởi điểm/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 19/12/2019.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 273/2019).

(HĐ 272 - Hạn đăng ký tới ngày 12/12/2019) đấu giá đất trồng cây hàng năm khác và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 717/TB-ĐGTSngày 01 tháng 11 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của hộ ông Nguyễn Văn Miền và bà Nguyễn Thị Giàu, địa chỉ: ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tài sản là:

Quyền sử dụng đất: Diện tích 366m2, thuộc thửa số 567, tờ bản đồ số 02, loại đất trồng cây hàng năm khác và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh do hộ ông Nguyễn Văn Miền đứng tên quyền sử dụng đất.

* Giá khởi điểm: 1.053.200.469 đồng (Một tỷ không trăm năm mươi ba triệu hai trăm ngàn bốn trăm sáu mươi chín đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bỏ phiếu kín theo phương thức trả giá lên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) / hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 16/12/2019.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải, ĐT: 02943.832228./.

* Lưu: Cty (HĐ: 272/2019)

                                                              

Đối tác

Thống kê

0562970
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
92
489
1391
3750
6380
18049
562970

Forecast Today
552


IP của bạn:103.131.71.82