Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 228 – hạn đăng ký tới ngày 22/10/2019) đấu giá Bốn quyền sử dụng đất , loại đất ONT + CLN + LUC và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại ấp Ông Rùm 1, Hùng Hòa, Tiểu Cần, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 607/TB-ĐGTS, ngày 11 tháng 9 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaNguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản gồm:

1/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 362, tờ bản đồ số 15, diện tích 3.810m2, loại đất CLN, do ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Các công trình xây dựng gắn liền thửa đất số 362 nêu trên gồm: Nhà ở, chuồng heo, mái che, nền láng xi măng, quán nước, nhà kho, nhà vệ sinh . . . . . và các loại cây gắn liền với đất gồm: Dừa, Bưởi, Mận, Cóc, Xoài, Chanh, .

Giá khởi điểm: 1.311.142.755 đồng ( Một tỷ ba trăm mười một triệu một trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi lăm đồng).

2/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 42, tờ bản đồ số 25, diện tích 1027m2, loại đất CLN do ông Nguyễn Quốc Khánh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng

Giá khởi điểm : 162.896.964 đồng ( Một trăm sáu mươi hai triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi bốn đồng).

3/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 368, tờ bản đồ số 15, diện tích 940m2 ( thực đo 896,3m2) loại đất ONT+CLN, do ông Nguyễn Quốc Khánh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Cây trồng trên thửa đất gồm: Dừa.

Giá khởi điểm: 157.578.525 đồng ( Một trăm năm mươi bảy triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm hai mươi lăm đồng).

4/- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 364, tờ bản đồ số 15, diện tích 510m2 ( thực đo 484,2m2) loại đất ONT+CLN do ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Giá khởi điểm: 85.477.716 đồng ( Tám mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm mười sáu đồng).

Các tài sản trên tọa lạc tại ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, Tiểu Cần, Trà Vinh.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:10% giá khởi điểm/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 25/10/2019.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 228/2019).

(HĐ 227 – hạn đăng ký tới ngày 22/10/2019) đấu giá Hai thửa đất tọa lạc tại Ấp Xóm Chòi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh,

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 606/TB-ĐGTS ngày 11 tháng 9 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Huỳnh Anh Hoàng, địa chỉ: Ấp Xóm Chòi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và bà Huỳnh Thị Oanh, địa chỉ: ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng đất thửa 237, tờ bản đồ số 6, diện tích 4.764,1m2,loại đất làm nhà ở và cây ăn quả và các công trình có trên đất gồm: Nhà chính, Hồ nước, Giếng nước bơm tay, nhà kho, nhà bếp, mái che chuồng heo, Chuồng heo, Chuồng heo lồng sắt, Sân Xi măng, Ao nuôi cá. Giá khởi điểm là 678.649.025 đồng (Sáu trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm bốn   mươi mốt nghìn chín trăm tám mươi ba đồng)

2. Quyền sử dụng đất thửa 238, tờ bản đồ số 6, diện tích 8.570m2 ( diiện tích thực đo là 8.678,7m2) loại đất trồng lúa và các loại cây có trên đất gồm: Cây Dừa, Cây Bạch Đàn, Cây Vú Sữa, Cây Chuối, Cây Tre. Giá khởi điểm là 358.276.194 đồng (Ba trăm năm mươi tám triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn một trăm chín mươi bốn đồng)

Hai thửa đất trên tọa lạc tại Ấp Xóm Chòi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, do ông Huỳnh Anh Hoàng và bà Huỳnh Thị Oanh đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:10% giá khởi điểm/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 25/10/2019.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 227/2019).

(HĐ 226 – hạn đăng ký tới ngày 22/10/2019) đấu giá QSD đất + nhà + tài sản trên đất tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 605/TB-ĐGTV ngày 11 tháng 9 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaNguyễn Quốc Cường và bà Trần Thị Hường, cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

Quyền sử dụng đất thửa 172, diện tích 1232,2m2, tờ bản đồ số 24, loại đất cây lâu năm. Hướng nam của thửa đất giáp đường bêtông: 29,55m.

Tài sản gắn liền với đất gồm: nhà ở, nhà vệ sinh, mái che, sân láng xi măng, Chuồng heo và cây gắn liền với đất gồm: Dừa, Bưởi, Xoài, Măng Cụt, Chuối; tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 254.239.619 đồng ( Hai trăm năm mươi bốn triệu hai trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm mười chín đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 25/10/2019.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 226/2019).

(HĐ 225 – hạn đăng ký tới ngày 22/10/2019) đấu giá QSD đất tọa lạc ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần và tọa lạc Khóm 2, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 604/TB-ĐGTS ngày 11 tháng 9 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Trần Hớn Quang, Trần Phát, Trần Huệ Quân (Cung), Trần Huệ Châu cùng địa chỉ khóm 1, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và ông Hồ Bỉnh Huy, hộ khẩu thường trú tại 153, Lê Thị Bạch Cát, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh (tạm trú tại khóm 1, thị trấn Cầu quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) . Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng đất thửa 1389, diện tích 400m2, tờ bản đồ số 06, loại đất CHN và thửa 856, diện tích 2.400m2, tờ bản đồ số 06, loại đất CLN, tất cả cùng tọa lạc ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm là 106.386.298 đồng (Một trăm lẻ sáu triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi tám đồng)

2. Quyền sử dụng đất thửa 99, diện tích 466,6m2 ( trong đó đất ở đô thị là 300m2 và 166,6m2 đất CLN) tờ bản đồ số 33, tọa lạc Khóm 2, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm là 71.034.784 đồng (Bảy mươi mốt triệu không trăm ba mươi bốn nghìn bảy trăm tám mươi bốn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 25/10/2019.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 225/2019).

(HĐ 224 – hạn đăng ký tới ngày 08/10/2019) đấu giá Hai thửa đất và cây trồng trên đất gồm 24 cây dừa đang cho trái, tọa lạc tại ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 600 /TB-ĐGTS   ngày 28 tháng 8 năm 2019                                                                            

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Hạ , địa chỉ: ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, Trà Cú, Trà Vinh. Tài sản là:

1/ Quyền sử dụng đất thửa số 193, diện tích 1.810 m2, loại đất trồng cây hàng năm khác, tờ bản đồ số 07.

2/ Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa số 194, diện tích 660 m2, loại đất trồng cây ăn quả lâu năm , tờ bản đồ số 07.

Hai thửa đất nêu trên và cây trồng trên đất gồm 24 cây dừa đang cho trái, tọa lạc tại ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 95.041.619 đồng (Chín mươi lăm triệu không trăm bốn mươi mốt ngàn sáu trăm mười chín đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) / hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 08 tháng 10 năm 2019.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 11/10/2019.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

* Lưu: Cty (HĐ: 224/2019)

Đối tác

Thống kê

0531088
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
320
580
1293
3493
7851
15536
531088

Forecast Today
2640


IP của bạn:113.163.183.166