Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(74 – hạn đăng ký tới ngày 08/8/2023) Đấu giá xe ô tô tải, xe ô tô con, Quyền sử dụng đất lúa, tài sản toạ lạc tại ấp Cây Da, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 192/TB-HDTVngày 19 tháng 7 năm 2023

1.Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Xe ô tô tải Nhãn hiệu: ISUZU; Loại xe: Tải có mui; Màu sơn: Trắng; Tải trọng hàng hóa: 1.800kg; Số chỗ ngồi: 3; Đăng ký xe có giá trị đến ngày 31/12/2040; Số máy: NJ98594JJ1; Số khung: R85HF7103034; Dung tích: 2999; Biển số đăng ký: 84C – 037.78.

Đăng ký lần đầu ngày 28/01/2016.Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 003351 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 28/01/2016.

?Giá khởi điểm: 505.000.000 đồng ( Năm trăm lẻ năm triệu đồng).

Tài sản 2 : Xe ô tô con Nhãn hiệu: TOYOTA; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Bạc; Số loại: Fortune; Số chỗ ngồi: 7; Số máy: 2KDU905496; Số khung: 69G7G4029404; Dung tích: 2494; Biển số đăng ký: 84A – 023.12.

Đăng ký lần đầu ngày 01/09/2016.Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 004543 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Trà Vinh cấp ngày 01/09/2016.

?Giá khởi điểm: 615.000.000 đồng ( Sáu trăm mười lăm triệu đồng).

Tài sản 3:

Thửa đất số: 562; tờ bản đồ số: 3; diện tích: 5.020 m2 (Bằng chữ: Năm nghìn không trăm hai mươi mét vuông); loại đất: Đất trồng lúa nước còn lại; toạ lạc tại ấp Cây Da, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

?Giá khởi điểm: 401.600.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ một triệu sáu trăm nghìn đồng).

Tài sản 4:

Thửa đất số: 558; tờ bản đồ số: 3; diện tích: 8.760 m2 (Bằng chữ: Tám nghìn bảy tram sáu mươi mét vuông); loại đất: Đất trồng lúa nước còn lại; toạ lạc tại ấp Cây Da, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

?Giá khởi điểm: 700.800.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu tám trăm nghìn đồng).

2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Bà Phan Thị Bích Hiệp; Ông Phan Minh Tâm. Địa chỉ thường trú (Hộ khẩu): ấp Chợ, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh ủy quyền Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh huyện Trà Cú, Trà Vinh. Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Văn bản thỏa thuận số 01/ NHNo.TrC-KHKD ngày 14/7/2023).

3. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Điều kiện, hồ sơ đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phát hành.

- Bản sao căn cước công dân.

- Đối với tài sản 3, tài sản 4: phải có giấy xác nhận làm ruộng.

5.Tiền mua hồ sơ :

Tài sản 1: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) / hồ sơ

Tài sản 2: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) / hồ sơ

Tài sản 3: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) / hồ sơ

Tài sản 4: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) / hồ sơ

6.Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) /hồ sơ.

Tài sản 2: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/hồ sơ.

Tài sản 3: 80.200.000 đồng) (Tám mươi triệu hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Tài sản 4: 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng)/ hồ sơ

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

8. Bước giá:

Tài sản 1: 15.000.000 đồng ( Mười lăm triệu đồng).

Tài sản 2: 15.000.000 đồng ( Mười lăm triệu đồng).

Tài sản 3: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Tài sản 4: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

9.Thời gian xem tài sản: Ngày 01/8/2023 và ngày 02/8/2023.

10.Thời gian đấu giá: Vào lúc8 giờ 30 phút ngày 11/8/2023tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh

11.Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 08/8/2023.

           Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661;

(73 – hạn đăng ký tới ngày 28/8/2023) đấu giá tài sản tọa lạc ấp Đa Cần, Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 188/TB-HDTVngày 17 tháng 7 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên củaông Trương Văn Khuyên, bà Lý Thị Hoàng Oanh, cùng địa chỉ: ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất số 1950, diện tích 42m2, loại đất: đất ở tại nông thôn, Thửa đất số 1951, diện tích 22m2, loại đất: đất trồng cây lâu năm, Thửa đất số 1952, diện tích 63m2, loại đất: đất ở tại nông thôn, Thửa đất số 1953, diện tích 11m2, loại đất: đất trồng cây lâu năm và Thửa đất 1659, diện tích 24m2, loại đất: Đất chuyên trồng lúa nước, cùng tờ bản đồ số 54, tọa lạc ấp Đa Cần, Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh.Giá khởi điểm: 483.086.430 đồng (Bốn trăm tám mươi ba triệu không trăm tám mươi sáu ngàn bốn trăm ba mươi đồng).Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân + Giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 96.600.000 đồng ( Chín mươi sáu triệu sáu trăm ngàn đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 28/8/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 21/8/2023 và ngày 22/8/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31/8/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành:02943.872003 ./.

(71- hạn đăng ký tới ngày 22/8/2023) đấu giá tài sản tọa lạc Ấp Sa Bình, xã Long Đức, TpTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 182/TB-HDTVngày 12 tháng 7 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Phạm Thị Hồng Nhi, địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá cùng tọa lạc Ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, gồm :

1.1. Quyền sử dụng đất ODT thuộc phần A (diện tích 44,40 m2,thuộc thửa đất số 122, tờ bản đồ số 33).

1.2. Quyền sử dụng đất ODT thuộc phần B (diện tích 1,60 m2,cấp trùng lên một phần Giấy CNQSDĐ đất thửa 1615, tờ bản đồ số 8).

1.3. Nhà cấp 4, diện tịch sử dụng 70,60 m2.

Giá khởi điểm: 1.474.045.440 đồng (Một tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu không trăm bốn mươi lăm ngàn bốn trăm bốn mươi đồng). Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 280.000.000 đồng ( Hai trăm tám mươi triệu đồng) / hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 22/8/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 14/8/2023 và ngày 15/8/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/8/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh:02943.858974 (gặp anh Sô Phone)./.

(70- hạn đăng ký tới ngày 22/8/2023) đấu giá tài sản tọa lạc Ấp Sa Bình, xã Long Đức, TpTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 181/TB-HDTV ngày 12 tháng 7 năm 2023  

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Châu văn Kiệt và bà Phạm Thị Hồng Nhân cùng địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tọa lạc Ấp Sa Bình, xã Long Đức, TpTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh, gồm :

Quyền sử dụng đất ODT thuộc phần A (diện tích 31,8 m2,thuộc thửa đất số 1615 tờ bản đồ số 8). Quyền sử dụng đất ODT thuộc phần B (diện tích 12,20 m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ) và Nhà cấp 4, diện tích sử dụng 52,00 m2.

Tổng giá khởi điểm : 1.044.845.894 đồng (Một tỷ không trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm bốn mươi lăm ngàn tám trăm chín mươi bốn đồng). Bước giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 200.000.000 đồng ( Hai trăm triệu đồng) / hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 22/8/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 14/8/2023 và ngày 15/8/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/8/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh:02943.858974 (gặp anh Sô Phone)./.

(68 – hạn đăng ký tới ngày 18/8/2023 ) đấu giá Đất ODT 124,3 m2 và Căn nhà (01 trệt + 01 lầu) , tọa lạc tại số: 46 Lý Tự Trọng , Khóm 5, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 178/TB-HDTVngày 06 tháng 7 năm 2023

1. Tài sản đấu giá là tài sản kê biên (theo biên bản kê biên tài sản ngày 02/3/2023) của bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, địa chỉ số 02A đường Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 4,thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Tài sản là: Quyền sử dụng đất thuộc thửa 335, tờ bản đồ số 17, diện tích thực tế kê biên là 124,3 m2, loại đất ODT , tọa lạc tại số: 46 Lý Tự Trọng , Khóm 5, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Căn nhà (01 trệt + 01 lầu, có sở hữu), gắn liền với quyền sử dụng đất của thửa đất trên, diện tích sàn xây dựng là 177,7 m2.

Giá khởi điểm: 4.573.838.580 đồng (Bốn tỷ năm trăm bảy mươi ba triệu tám trăm ba mươi tám ngàn năm trăm tám mươi đồng). Bước giá : 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 914.600.000 đồng (Chín trăm mười bốn triệu sáu trăm ngàn đồng) / hồ sơ.

? Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15/8/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 07/8/2023 và ngày 08/8/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 18/8/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục THADS Trà Vinh:02943.858974 ./.

Đối tác

Thống kê

2254683
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
111
236
1808
1808
7156
9924
2254683


IP của bạn:3.235.188.113