Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(84 – hạn đăng ký tới ngày 17/10/2022) Đấu giá Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Tiểu học Trần Văn Ẩn

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

275/TB-ĐGTV ngày 06 tháng 10 năm 2022

1.Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Tiểu học Trần Văn Ẩn.

2.Thời gian cho thuê. Giá khởi điểm:

- Thời gian cho thuê: từ năm học 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 ( theo biên chế năm học, thời gian tính: 09 tháng/ năm học).

- Giá khởi điểm: 99.000.000 đồng ( Chín mươi chín triệu đồng)/ năm học.

3.Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Tiểu học Trần Văn Ẩn,địa chỉ: Ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Căn cước công dân.

6.Tiền mua hồ sơ : 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

7.Tiền đặt trước:19.800.000 đồng (Mười chín triệu tám trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

8.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)/ năm học.

10.Thời gian xem tài sản: Ngày 13/10/2022 và ngày 14/10/2022.

11.Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/10/2022 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

12.Nộp hồ sơ trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 17/10/2022.

13.Số tiền trúng đấu giá thuê mặt bằng bán căn tin không bao gồm các chi phí dịch vụnhư: điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh,... Các chi phí này sẽ do người trúng đấu giá thuê mặt bằng trực tiếp thanh toán với Trường Tiểu học Trần Văn Ẩn cho khu căn tin theo mức đã sử dụng hàng tháng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; hoặc Trường Tiểu học Trần Văn Ẩn, điện thoại: 0294.3846.161 và 0383720787./.

(83- hạn đăng ký tới ngày 12/10/2022) đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Tiểu học Minh Trí

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 269/TB-ĐGTV ngày 04 tháng 10 năm 2022

1.Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Tiểu học Minh Trí, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2.Thời gian cho thuê. Giá khởi điểm:

- Thời gian cho thuê: từ năm học 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 ( theo biên chế năm học, thời gian tính: 09 tháng/ năm học).

- Giá khởi điểm: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng)/ năm học

3.Đơn vị có tài sản đấu giá:Trường Tiểu học Minh Trí.

Địa chỉ: 227, Trần Phú, Khóm 4, Phường 7, thành phố Trà Vinh.

4. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Căn cước công dân.

6.Tiền mua hồ sơ : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7.Tiền đặt trước: 26.000.000 đồng (Hai mươi sáu triệu đồng)/hồ sơ.

8.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)/ năm học.

10.Thời gian xem tài sản: Ngày 12/10/2022 và ngày 13/10/2022.

11.Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/10/2022 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

12.Nộp hồ sơ trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 12/10/2022.

13.Số tiền trúng đấu giá thuê mặt bằng bán căn tin không bao gồm các chi phí dịch vụnhư: điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh,... Các chi phí này sẽ do người trúng đấu giá thuê mặt bằng trực tiếp thanh toán với Trường Tiểu học Minh Trí cho khu căn tin theo mức đã sử dụng hàng tháng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; hoặc Trường Tiểu học Minh Trí, điện thoại: 0294.3864812./.

Danh mục xe đấu giá - Phòng CSGT Công an Trà Vinh

BẢNG KÊ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Đính kèm thông báo số 262/TB-ĐGTV ngày 26/9/2022)

 

TT

Nhãn hiệu

Số máy

Số khung

Biển số

Giá KĐ(ngàn đồng)

1

LONCIN

VDGZS152FMH007965

KHÔNG RÕ

KHÔNG

500

2

YAMAHA

55P1427090

KHÔNG RÕ

KHÔNG

500

3

HONDA

HC12E3403319

RLHHC1205BY603236

17B9-039.23

2100

4

FUSIN

152FMH02073069

KHÔNG RÕ

18Z8-4936

500

5

YAMAHA

5HU306948

5HU306948

20F9-4389

1200

6

WELKIN

DGZS152FMHWK00000815

KHÔNG RÕ

21V4-8096

500

7

LONCIN

VLVN2B50FMG6000494

KHÔNG RÕ

36L8-8554

500

8

LONCIN

VLV152FMHA00007618

KHÔNG RÕ

51H2-2950

500

9

YAMAHA

5SD127338

5SD127338

51S5-1431

2100

10

ATTILA

M9B404346

KHÔNG RÕ

51S6-5592

500

11

KAWASAKI

38144AN090GEAV

KHÔNG RÕ

51T4-9496

500

12

LIFAN

1P50FMH5K201625

KHÔNG RÕ

51Y3-3547

500

13

HONGDA

VNT1P50FMG0000111

KHÔNG RÕ

51Y6-0152

500

14

YAMAHA

5VD141511

KHÔNG RÕ

51Z9-8730

500

15

LIFAN

VLF1P52FMH3516005

KHÔNG RÕ

52H2-2346

500

16

LONCIN

1P50FMG763496

KHÔNG RÕ

52K6-3109

500

17

LIFAN

VPJL1P50FMG063893

KHÔNG RÕ

52P4-2066

500

18

WAYEC

VTT1P52FMH636057

KHÔNG RÕ

52S6-1039

500

19

ZONGSHEN

ZS150FMG99054597

KHÔNG RÕ

53S6-1689

500

20

LONCIN

LCE110A00508203

KHÔNG RÕ

53S9-3814

500

21

ATTILA

VMVT3AD002057

KHÔNG RÕ

54H2-2225

500

22

HONDA

JC43E1686428

RLHJC4312BY131412

59D1-285.67

1600

23

YAMAHA

5WP601394

RLCM5WP605Y001394

59N2-308.84

500

24

YAMAHA

5C6K156636

RLCS5C6K0EY156629

60B8-344.36

2150

25

WAYEC

VDP1P52FMH609587

KHÔNG RÕ

60V7-0267

500

26

SHMOTO

VTT14JL1P52FMH023438

KHÔNG RÕ

61B1-015.09

500

27

YAMAHA

G3D4E210923

RLCUG0610GY198021

61K1-050.44

4550

28

WARM

VDP1P52FMH505289

KHÔNG RÕ

61T6-8820

500

29

HONDA

62767CA

C50F001894

62-767CA

500

30

QUICKNEWWAVE

1P50FMG310111091

KHÔNG RÕ

62F7-3567

500

31

YAMAHA

1DB1067700

RLCN1DB10CY067692

63B7-083.32

3400

32

SWEAR

RNB152FMH000384

KHÔNG RÕ

63B1-104.26

500

33

HONGDA

HD1P53FMHY0043924

KHÔNG RÕ

63F6-3875

500

34

HONDA

HC09E0723099

RLHHC09037Y003094

63X2-1696

1300

35

SYM

VMVT3AD031324

KHÔNG RÕ

64B1-433.22

500

36

FANLIM

VTTJL1P50FMG012185

KHÔNG RÕ

64B2-210.32

500

37

HAVICO

VKV1P52FMHH603983

KHÔNG RÕ

64K8-7927

500

38

HONDA

JC52E0031441

RLHJC5201CY024075

65E1-106.63

1900

39

WAYTHAI

LC152FMH00000049

KHÔNG RÕ

65H2-8465

500

40

HONGDA

LC152FMHA012075

KHÔNG RÕ

66L4-4405

500

41

SYM

VMVBACD000591

KHÔNG RÕ

66N1-118.20

500

42

PGOCHARGE

VTT39JL1P52FMH014068

KHÔNG RÕ

68K4-6454

500

43

WAIT

VPF1P52FMH340010773

KHÔNG RÕ

71B4-437.10

500

44

LONCIN

LC150FMG01125180

KHÔNG RÕ

71F6-6350

500

45

YAMAHA

5P11200268

RLCN5P110AY200267

71H8-5359

2800

46

HENGE

KHÔNG RÕ

RMEWCHHME7A070435

72X1-5033

500

47

ANGEL

VMEVA2128504

KHÔNG RÕ

77M9-1777

500

48

VIETTHAI

VHL139FMBVT3202079

RMNSCBRN4JH002079

84AD-011.73

500

49

HONDA

CT100E2283984

KHÔNG RÕ

84B1-012.01

500

50

WAYEC

RNRHA152FMH111895

KHÔNG RÕ

84B1-030.36

500

51

LIFAN

1P50FMH10009244

KHÔNG RÕ

84B1-058.46

500

52

ROMANTIC

VDP1P52FMH030750

KHÔNG RÕ

84B1-089.83

500

53

FAVOUR

VTT1P52FMHZ019360

KHÔNG RÕ

84B1-142.62

500

54

WAND

4P109450

KHÔNG RÕ

84B1-262.29

500

55

HONDA

JA36E0613818

RLHJA3642GY117572

84B1-281.52

3000

56

HONDA

HC12E7232420

RLHHC1252FY232327

84B1-295.24

2750

57

YAMAHA

5C6K314384

RLCS5C6K0GY314386

84B1-321.59

3200

58

HONDA

JA36E0530977

RLHJA3635GY028831

84B1-478.54

3950

59

YAMAHA

5C64648962

RLCS5C640BY648959

84B1-482.57

1850

60

MINGXING

1P50FMG310223898

KHÔNG RÕ

84B1-487.68

500

61

GUIDA

VTTJL1P52FMH027897

KHÔNG RÕ

84B1-532.54

500

62

HAVICO

VKV1P50FMGR000352

KHÔNG RÕ

84B1-535.12

500

63

DAMSAN

VHHJL150FMG00050476

KHÔNG RÕ

84B1-639.30

500

64

DRAO

RPTDS150FMG00055087

KHÔNG RÕ

84B1-786.32

500

65

KINEN

VME150FMGB004036

KHÔNG RÕ

84B1-884.29

500

66

KWASHAKI

VLF1P50FMG37A003899

KHÔNG RÕ

84B1-900.21

500

67

YAMAHA

5P11418542

KHÔNG RÕ

84C1-050.79

500

68

SYMAX

VTT08JL1P52FMH028125

KHÔNG RÕ

84C1-085.19

500

69

YOSHIDA

VTTJL1P52FMH5002118

KHÔNG RÕ

84C1-095.65

500

70

SUZUKI

F4A2103032

RLSBF45E080103032

84D1-013.83

2100

71

HONCITI

VLF152FMHV00608494

KHÔNG RÕ

84D1-104.08

500

72

WAND

VVNZS152FMH004362

KHÔNG RÕ

84D1-111.47

500

73

NAGAKI

VDGZS152FMHN320502

KHÔNG RÕ

84D1-117.01

500

74

SUZUKI

F4A5146015

RLSCF4EE090140856

84D1-211.10

2100

75

SOEM

VTT08JL1P52FMH034747

KHÔNG RÕ

84E1-010.19

500

76

HAVICO

VLF1P50FMG33F402356

KHÔNG RÕ

84E1-089.03

500

77

SUNLUX

VHGFL150FMG003384

KHÔNG RÕ

84E1-090.31

500

78

YAMAHA

5C63749389

RLCS5C630CY749309

84E1-124.84

1550

79

YAMAHA

E3S1E003157

RLCUE1320FY001346

84E1-221.86

4150

80

HONDA

JC43E0562381

RLHJC43159Y621675

84E1-307.67

1600

81

YAMAHA

E3X9E659056

RLCUE3240KY239206

84E1-436.18

1500

82

CITICUP

VHLFM152FMH328652

KHÔNG RÕ

84FC-3594

500

83

HONDA

C100MNE0046014

KHÔNG RÕ

84F1-0316

500

84

WAYSEA

VBS152FMH00002829

KHÔNG RÕ

84F1-060.53

500

85

LONCIN

LCEDR10000565752

KHÔNG RÕ

84F2-3442

500

86

HONGDA

HD1P53FMH01003055

KHÔNG RÕ

84F3-2075

500

87

LONCIN

LC150FMG01104566

KHÔNG RÕ

84F3-6340

500

88

LONCIN

LC150FMG01608411

KHÔNG RÕ

84F3-8939

500

89

LONCIN

LC152FMH21006041

KHÔNG RÕ

84F5-5418

500

90

NEWSIVA

US100E9012003

KHÔNG RÕ

84F6-9549

500

91

HONDA

JF18E5437202

KHÔNG RÕ

84F7-1418

500

92

BOSS

SD049863

VMEPCG00221050123

84F7-3578

750

93

HONDA

CF50E2802007

CF502802027

84F8-1276

500

94

SUZUKI

E432VN111333

KHÔNG RÕ

84F8-4948

500

95

MAJESTY

VTT1P52FMH020388

KHÔNG RÕ

84F9-1915

500

96

LIFAN

1P50FMG310479408

KHÔNG RÕ

84G1-029.50

500

97

YAMAHA

5C6J057236

RLCS5C6J0EY057208

84G1-216.94

2800

98

YAMAHA

KHÔNG RÕ

RLCN22S209Y061433

84G1-228.97

500

99

YAMAHA

1FC3054255

RLCS1FC30EY054244

84G1-255.32

2000

100

YAMAHA

E3X9E246410

RLCUE3240HY089157

84G1-463.73

1500

101

CITICUP

V00319851

KHÔNG RÕ

84H1-026.57

500

102

COMELY

VHLFM152FMH332180

KHÔNG RÕ

84H1-043.26

500

103

YAMAHA

5C6J160401

RLCS5C6J0FY160400

84H1-231.54

2800

104

NAKASEI

VTTJL1P52FMHB007335

VTTDCH01411007335

84H1-2838

500

105

WARM

VDP1P52FMH404266

KHÔNG RÕ

84H1-7066

500

106

LONCIN

VLF1P50FMG340131123

KHÔNG RÕ

84H1-7413

500

107

HONDA

HC12E0181969

RLHHC12018Y095002

84H2-4755

1400

108

HONDA

HC09E6271748

RLHHC090X6Y271638

84H5-7694

1300

109

HONDA

HC09E5217483

RLHHC09067Y117364

84H5-9662

1300

110

CPI

VTCPI150FMG001552

KHÔNG RÕ

84H6-0383

500

111

SALUT

VMSA2BH007412

KHÔNG RÕ

84H6-0410

500

112

JIOAM

VTRQH152FMH201925

KHÔNG RÕ

84H7-2110

500

113

SAMWEI

KHÔNG RÕ

RRKWCH0UM7XS015088

84H7-6951

500

114

JUMPETI

VTT37JL1P52FMH001715

KHÔNG RÕ

84H7-8325

500

115

ATLANTIE

VTHHH150FMG107179

KHÔNG RÕ

84H7-8507

500

116

LIFAN

VHLFM152FMHVA44371

KHÔNG RÕ

84H8-2797

500

117

YAMAHA

16S2132067

RLCS16S20AY132062

84H9-8617

2900

118

YAMAHA

5C64534396

RLCS5C640BY534381

84K1-028.07

1850

119

YAMAHA

5C6K030468

RLCS5C6K0DY030459

84K1-106.81

2150

120

YAMAHA

16S1021073

RLCS16S109Y021098

84K1-139.67

1450

121

HONDA

JA39E0813305

RLHJA3909HY833153

84K1-335.90

2700

122

RUDI

VHLFM152FMHV121775

KHÔNG RÕ

84K2-0954

500

123

BONNY

VTT15JL1P50FMG002885

RRKDCGOUM7XZ02885

84K2-3135

500

124

WAYEC

VDP1P52FMH648150

KHÔNG RÕ

84K2-3874

500

125

VEMVIPI

VTT36JL1P52FMH007719

KHÔNG RÕ

84K2-4347

500

126

BELICAN

VME152FMH093766

KHÔNG RÕ

84K2-4819

500

127

DAYANG

VTT08JL1P52FMH025576

KHÔNG RÕ

84K2-9993

500

128

WAYVEVERSTA

VTH150FMG2010396

KHÔNG RÕ

84K3-4727

500

129

VINAHUNDAI

VHLFM152FMHV00304333

KHÔNG RÕ

84K4-9232

500

130

CITICUP

VHLFM152FMH318995

KHÔNG RÕ

84K5-2001

500

131

FAVOUR

VTT1P52FMHZ020969

KHÔNG RÕ

84K5-3766

500

132

YAMAHA

16S2109730

RLCS16S209Y109726

84K6-3650

1450

133

HONGDA

KHÔNG RÕ

84K66220

84K6-6220

500

134

CITINEW

VHLFM152FMHV234020

HEMN7H004020

84K7-2221

500

135

SOME

KHÔNG RÕ

RRKWCH0UM7XS21000

84K7-3382

500

136

HONDA

HC12E1319817

RLHHC121X9Y118948

84K7-6338

2750

137

YAMAHA

16SB037492

RLCS16S40CY027444

84L1-108.71

1450

138

CANARY

VTT01JL1P52FMH004185

KHÔNG RÕ

84L1-122.93

500

139

MAJESTY

VTT1P50FMG097596

KHÔNG RÕ

84L1-181.30

500

140

FANTOM

VTTJL1P52FMH009260

KHÔNG RÕ

84L1-190.76

500

141

HONDA

JA31E0141688

RLHJA3104EY043136

84L1-245.95

2950

142

HONDA

HC12E7123070

RLHHC1255FY123019

84L1-351.44

2750

143

YAMAHA

E3X9E379365

RLCUE3240JY136960

84L1-459.51

2300

144

SYM

VMVCAAD001389

RLGMD11CDAD001389

84U1-0148

1600

145

YAMAHA

5C64248220

KHÔNG RÕ

84U1-1176

500

146

DAEHAN

VDMD10014788

KHÔNG RÕ

93H8-8459

500

147

YAMAHA

5C63017724

RLCS5C6307Y017724

93P2-356.00

1550

148

CITICUP

VHLFM152FMHV00315840

RMNDCH6MN9H015840

95P2-4590

750

149

HONDA

JC43E1546264

RLHJC4313BY013241

 

2400

150

YAMAHA

4P83005470

KHÔNG RÕ

 

500

151

WAKEUP

RL110FMH109447

KHÔNG RÕ

 

500

152

YAMAHA

1DB1229981

KHÔNG RÕ

 

500

153

DAEEHAN

1P39FMB134793

KHÔNG RÕ

 

500

154

YAMAHA

E3X9E044163

RLCUE3240HY016265

 

5200

155

HONLEI

VZS152FMH300064

KHÔNG RÕ

 

500

156

YAMAHA

5P11122202

KHÔNG RÕ

 

500

157

YAMAHA

5C63408659

RLCS5C630AY408611

 

3800

158

WAVESYMEN

VTRCT630425

VTRDCG23Y228933

 

500

159

SUZUKI

F4E4125805

KHÔNG RÕ

 

500

160

YAMAHA

5P11266664

KHÔNG RÕ

 

500

161

WARE

HD1P53FMH0243139

KHÔNG RÕ

 

500

162

HONDA

JF18E0256259

KHÔNG RÕ

 

500

163

YAMAHA

E3R7E022867

RLCSE9210FY022859

 

6800

164

FANLIM

LC152FMG1A01524919

KHÔNG RÕ

 

500

165

LIFAN

VTTDS150FMG066110

KHÔNG RÕ

 

500

166

NAGAOSI

VTTJL1P52FMHP008671

KHÔNG RÕ

84D1-257.99

500

167

SYM

VMSACBH078560

KHÔNG RÕ

84G1-038.01

500

168

LONCIN

1P50FMG320243358

KHÔNG RÕ

84K1-053.96

500

Lưu ý: Tình trạng xe phế liệu: Đục bể lốc máy, cắt rời khung xe; dàn mủ, số máy, số khung bị phá hủy, không còn sử dụng được./.

(82- hạn đăng ký tới ngày 05/10/2022) Tài sản đấu giá: 168 xe mô tô, gắn máy bao gồm 48 xe cho đăng ký lại và 120 xe phế liệu.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 262 /TB-ĐGTV ngày 26 tháng 9 năm 2022

1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước:168 xe bao gồm 48 xe cho đăng ký lại và 120 xe phế liệu.

Giá khởi điểm: 172.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai triệu đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh.

Địa chỉ: 153, quốc lộ 60, khóm 6, phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao căn cước công dân đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán xe gắn máy đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.Tiền đặt trước : 34.000.000 đồng ( Ba mươi bốn triệu đồng)/hồ sơ.nộp chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 5.000.000 đồng ( Năm triệu đồng).

8.Thời gian đăng ký : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 05/10/2022.

9. Thời gian xem tài sản:ngày 30/9/2022và ngày 03/10/2022 ( trong giờ hành chính) tạiPhòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh

10.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 05/10/2022.

11. Thời gian công bố phiếu trả giá : Lúc 8 giờ 00 phút ngày 08/10/2022.

12. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh. Người trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu giá và nhận tài sản ngày 08/10/2022.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661;hoặc trực ban Phòng cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh, ĐT: 02943.842115; 0294.6299732./.

(81- hạn đăng ký tới ngày 11/10/2022) đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Trung học cơ sở Minh Trí, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 261/TB-ĐGTV ngày 26 tháng 9 năm 2022

1.Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Trung học cơ sở Minh Trí, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2.Thời gian cho thuê. Giá khởi điểm:

- Thời gian cho thuê: từ năm học 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 ( theo biên chế năm học, thời gian tính: 09 tháng/ năm học).

- Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)/ năm học.

3.Đơn vị có tài sản đấu giá:Trường Trung học cơ sở Minh Trí.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh , khóm 8, phường 6, TP Trà Vinh.

4. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Căn cước công dân.

6.Tiền mua hồ sơ : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7.Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)/hồ sơ.

8.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ năm học.

10.Thời gian xem tài sản: Ngày 29/9/2022 và ngày 30/9/2022.

11.Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/10/2022 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

12.Nộp hồ sơ trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 11/10/2022.

13.Số tiền trúng đấu giá thuê mặt bằng bán căn tin không bao gồm các chi phí dịch vụ như: điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh,... Các chi phí này sẽ do người trúng đấu giá thuê mặt bằng trực tiếp thanh toán với Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn cho khu căn tin theo mức đã sử dụng hàng tháng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; hoặc Trường THCS Minh Trí, điện thoại: 02943740044 ./.

Đối tác

Thống kê

2141583
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
197
244
370
4591
13181
26493
2141583


IP của bạn:217.113.194.21