Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(86 – hạn đăng ký tới ngày 19/9/2023) đấu giá 02 QSD: đất trồng lúa nước và đất trồng cây lâu năm + tài sản trên đất, tọa lạc tại ấp cây Ổi, ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 220/TB-HDTV ngày 08 tháng 8 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên của bà Kim Thị Nga (Sa Ren), ông Thạch Sên, cùng địa chỉ: ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh;

1.Tài sản đấu giá

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thửa số 176, diện tích 2.936m2, tờ bản đồ số 18, loại đất trồng lúa nước, đất tọa lạc tại ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đất có tứ cận như sau:

- Hướng Đông giáp tờ bản đồ số 19 , có số đo 26,40m.

- Hướng Tây giáp xã Hiếu Tử, có 06 đoạn số đo (2,37m + 20,51m + 3,16m + 4,83m + 8,3m + 3,95m);

- Hướng Nam giáp kênh, giáp thửa số 03, có số đo 105,47m;

- Hướng Bắc giáp thửa số 02, có số đo 84,18 m.

@ Giá khởi điểm : 284.792.000 đồng(Hai trăm tám mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi hai nghìn đồng).

Bước giá:10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thửa số 120, diện tích 1.398,4m2, tờ bản đồ số 53, loại đất trồng cây lâu năm, đất tọa lạc tại ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đất có tứ cận chư sau:

- Hướng Đông giáp thửa 122, có số đo 49,97m;

- Hướng Tây giáp thửa 21 có số đo 50,49m;

- Hướng Nam giáp đường nhựa, có số đo 28,08m.

- Hướng Bắc giáp thửa 121, có số đo 27,61m.

* Tài sản gắn liền với đất như sau:

- Nhà trước: (nhà chính) kết cấu khung bê tông cốt thép, mái tole, nền gạch men có trần, có diện tích 122,64m2;

- Nhà sau: kết cấu khung bê tông cốt thép, mái tole, nền gạch men có trần, có diện tích 115,92m2;

- Chuồng heo: kết cấu, mái tole xi măng, nền láng xi măng, cột bê tông cốt thép, đòn tay gỗ xây dựng

- Hàng rào lưới B40

- Cây trái trên đất.

@ Giá khởi điểm : 2.127.966.297 đồng (Hai tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi sáu nghìn, hai trăm chín mươi bảy đồng).

Bước giá:50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá:

3.1. Nộp đơn theo mẫu công ty đấu giá Trà Vinh phát hành, nộp bản sao Căn cước công dân.

3.2. Mua hồ sơ đấu giá tài sản:

+ Tài sản 1, : 200.000 đồng/hồ sơ

+ Tài sản 2: 500.000 đồng/hồ sơ

3.3. Nộp tiền đặt trước:

+ Tài sản 1: 56.000.000 đồng (Năm mươi sáu triệu đồng)/hồ sơ.

+ Tài sản 2: 425.000.000 đồng (Bố trăm hai mươi lăm triệu)/hồ sơ.

3.4. Phải có giấy xác nhận làm ruộng đối với tài sản 1.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 19/9/2023

5. Xem tài sản: Ngày 11/9/2023 và ngày 12/9/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/9/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần:02943.822092.

(84 – hạn đăng ký tới ngày 28/8/2023) đấu giá 10 Máy may công nghiệp đã qua sử dụng của Hợp tác xã may mặc phường 6 thành phố Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 217/TB-HDTV ngày 03 tháng 8 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giátài sản của Hợp tác xã may mặc phường 6- địa chỉ: khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

Tài sản đấu giá đã qua sử dụng là : 01( một) máy bằng 1 kim Juki DDL500; 01( một) máy Kansai Pegasus W600; 02 (hai) máy bằng 1 kim Juki DDL5550N; 01( một) máy trang trí Riccar A300; 01( một) máy may Brother DB2-B375-3; 02 (hai) máy Kansai Pegasus W500; 01 ( một) máy Siruba (mất mã hiệu); 01( một) máy Juki (mất mã hiệu).

Tổng giá khởi điểm:27.271.886đ (Hai mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi mốt nghìn tám trăm tám mươi sáu đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Bước giá : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Căn cước công dân và nộp tiền đặt trước là:5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm ngàn đồng).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 28/8/2023.

- Xem tài sản: Ngày 22/8/2023 và ngày 23/8/2023.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31/8/2023.

           - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp cô Thủy)./.

(82 – hạn đăng ký tới ngày 30/8/2023) đấu giá máy móc, thiết bị sản xuất gạch không nung đã qua sử dụng, tọa lạc tại Ấp Phú Thạnh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 214/TB-HDTVngày 03 tháng 8 năm 2023

1.Tài sản đấu giá: Thanh lýmáy móc, thiết bị sản xuất gạch không nung đã qua sử dụng, tọa lạc tại Ấp Phú Thạnh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, gồm:

- Dây chuyền ép gạch không nung 80 x 80 x 190. Năm đưa vào sử dụng. 2015.

- Hệ thống sản xuất gạch 4 lỗ xi măng cốt liệu(24 viên/lần ép). Năm đưa vào sử dụng: 2015.

-  Máy cắt gạch bê tông nhẹ và máy ép gạch Terrazzo. Năm đưa vào sử dụng: 2015.

-  Máy mài gạch Terrazzo. Năm đưa vào sử dụng: 2015.

Tổng giá khởi điểm: 1.724.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm hai mươi bốn triệu đồng).

3.Đơn vị có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH SX-XD-TM Nhật Anh ủy quyền cho Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh

Địa chỉ: Số 374 Bạch Đằng, khóm 6, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phát hành.

- Bản sao căn cước công dân.

6.Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7.Tiền đặt trước: 340.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu đồng)/hồ sơ

8.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

9. Bước giá:51.720.000 đồng ( Năm mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng).

10.Thời gian xem tài sản: Ngày 22/8/2023 và ngày 23/8/2023, vui lòng liên hệ Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh

11. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 30/8/2023.

12.Thời gian công bố phiếu trả giá: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 05/9/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh

           Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh(0294) 3862 561./.

(83 – hạn đăng ký tới ngày 11/8/2023) đấu giá Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 213/TB-HDTV ngày 02 tháng 8 năm 2023

1.Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2.Thời gian cho thuê: từ năm học 2023-2024; 2024-2025 ( theo biên chế năm học, thời gian tính: 09 tháng/ năm học). Giá khởi điểm: 400.000.000 đồng ( Bốn trăm triệu đồng)/ năm học.

3.Đơn vị có tài sản đấu giá:Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng.

            Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Căn cước công dân.

6.Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7.Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng)/hồ sơ

8.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)/ năm học.

10.Thời gian xem tài sản: Ngày 08/8/2023 và ngày 09/8/2023.

11.Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 11/8/2023.

12.Thời gian đấu giá : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/8/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

13.Số tiền trúng đấu giá thuê mặt bằng bán căn tin không bao gồm các chi phí dịch vụnhư: điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh,... Các chi phí này sẽ do người trúng đấu giá thuê mặt bằng trực tiếp thanh toán với Trường THCS Lý Tự Trọng cho khu căn tin theo mức đã sử dụng hàng tháng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; hoặc Trường THCS Lý Tự Trọng, điện thoại: 0294.3862607./.

(81- hạn đăng ký tới ngày 28/8/2023) đấu giá 03 thửa đất tọa lạc tại ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 211/TB-HDTVngày 02 tháng 8 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên của bà Hồng Thị Lẻ, ông Nguyễn Hoài Thanh, địa chỉ Ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, các thửa đất tọa lạc tại ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Gồm:

- Tài sản 1: Thửa đất số1379, tờ bản đồ số 1, diện tích 2019,1m2, đất chuyên trồng lúa nước .

Giá khởi điểm: 165.658.271 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn hai trăm bảy mươi mốt đồng). Bước giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).

-  Tài sản 3: Thửa đất số 1475, tờ bản đồ số 1, diện tích 964,5m2, đất trồng cây lâu nămcó căn nhà cấp 4 trên đất.

Giá khởi điểm: 522.776.444 đồng (Năm trăm hai mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi sáu ngàn bốn trăm bốn mươi bốn đồng). Bước giá: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

-         Tài sản 4: Thửa đất số 1054, tờ bản đồ số 1 , diện tích 615m2, đất trồng lúa.

Giá khởi điểm: 72.216.872 đồng (Bảy mươi hai triệu hai trăm mười sáu ngàn tám trăm bảy mươi hai đồng). Bước giá: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng).

2. Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá:

3.1. Nộp đơn theo mẫu công ty đấu giá Trà Vinh phát hành, nộp bản sao Căn cước công dân.

3.2. Mua hồ sơ đấu giá tài sản:

+ Tài sản 1, : 200.000 đồng/hồ sơ/ tài sản

+ Tài sản 3: 500.000 đồng/hồ sơ

+ Tài sản 4: 150.000 đồng/hồ sơ

3.3. Nộp tiền đặt trước:

+ Tài sản 1: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)/hồ sơ.

+ Tài sản 3: 100.00.000 đồng (Một trăm triệu)/hồ sơ.

+ Tài sản 4: 14.000.000 đồng(Mười bốn triệu đồng)/hồ sơ.

3.4. Phải có giấy xác nhận làm ruộng đối với tài sản 1, tài sản 4.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 28/8/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 14/8/2023 và ngày 15/8/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31/8/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần:02943.822092./.

Đối tác

Thống kê

2254672
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
100
236
1808
1808
7145
9924
2254672

Forecast Today
312


IP của bạn:3.235.188.113