Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(77- hạn đăng ký tới ngày 18/10/2022) đấu giá Tài sản tọa lạc tại Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 252/TB-ĐGTVngày 08 tháng 9 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Ngô Thị Hoa, địa chỉ: Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản tọa lạc tại Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh, gồm:

1. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa số 423, tờ bản đồ số 6, diện tích 234 m2, loại đất trồng cây lâu năm .

2. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa số 425, tờ bản đồ số 6, diện tích 200,3 m2 (trong đó 50 m2 đất ở, còn lại 150,3 m2 đất trồng cây lâu năm).

3.Cây trồng và 03 căn phòng trọ gắn liền trên đất.

Tổng giá khởi điểm: 422.100.558 đồng (Bốn trăm hai mươi hai triệu một trăm nghìn năm trăm năm mươi tám đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 84.400.000 đồng (Tám mươi triệu bốn trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2022.

5. Xem tài sản: Ngày 13 và ngày 14 tháng 10 năm 2022.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21/10/2022.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải: 02943832228 (gặp anh Bửu)./.

(74 – hạn chót đăng ký ngày 24/10/2022) đấu giá tài sản của Công ty TNHH XD-DV-TM Đức Hiếu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 248/TB-ĐGTV ngày 12 tháng 9 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH XD-DV-TM Đức Hiếu do ông Nguyễn Thanh Vinh- Giám đốc làm đại diện,

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng thửa đất và nhà ở:

   1/. Quyền sử dụng đất thửa số 294, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 74,8 m2, loại đất ODT + CLN (70m2 đất ODT);

2/. Quyền sử dụng thửa đất số 301, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 74,9 m2, loại đất: ODt + CLN (70m2 ODT);

3/. Quyền sử dụng thửa đất số 302, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 74,9m2, loại đất ODt + CLN (70m2 ODT);

4/. Quyền sử dụng thửa đất số 303, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 75 m2, loại đất: ODT +CLN (70m2 ODT);

Tất cả cùng tọa lạc tại địa chỉ: khóm 1, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Thanh Vinh đứng tên giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Giá trị tài sản khởi điểm là: 2.257.004.000đ (Hai tỷ hai trăm năm mươi bảy triệu không trăm lẻ bốn nghìnđồng).

   5/. Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất nêu trên là Dãy nhà trọ gồm 08 phòng trọ (chưa có sở hữu) của ông Nguyễn Văn Thủy và bà Võ Thị Thùy Trang xây dựng trên phần đất do ông Nguyễn Thanh Vinh đứng tên giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

   Giá trị tài sản khởi điểm là: 507.987.900đ (Năm trăm lẻ bảy triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm đồng).

Tổng giá khởi điểm là: 2.764.991.900đ (Hai tỷ bảy trăm sáu mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi mốt nghìn chín trăm đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. “người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định - Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016.”. (Riêng đối với thuế thu nhập cá nhân nếu không thỏa thuận được các bên thì phải nộp theo qui định).

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Căn cước công dân và nộp tiền đặt trước là:552.800.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2022.

- Xem tài sản: Ngày 19/10/2022 và ngày 20/10/2022

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/10/2022.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp cô Thủy)./.

(73 – hạn đăng ký tới ngày 07/10/2022) đấu giá tài sản của Hợp tác xã may mặc phường 6 -địa chỉ: khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 247/TB-ĐGTV ngày 12 tháng 9 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của Hợp tác xã may mặc phường 6-địa chỉ: khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Tài sản đấu giá đã qua sử dụng là : 01( một) máy bằng 1 kim Juki DDL500; 01( một) máy Kansai Pegasus W600; 02 (hai) máy bằng 1 kim Juki DDL5550N; 01( một) máy trang trí Riccar A300; 01( một) máy may Brother DB2-B375-3; 02 (hai) máy Kansai Pegasus W500; 01 ( một) máy Siruba (mất mã hiệu); 01( một) máy Juki (mất mã hiệu).

Tổng giá khởi điểm là: 56.392.150 đồng (Năm mươi sáu triệu ba trăm chín mươi hai ngàn một trăm năm mươi đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Căn cước công dân và nộp tiền đặt trước là:11.200.000 đồng (Mười một triệu hai trăm ngàn đồng).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 07 tháng 10 năm 2022.

- Xem tài sản: Ngày 05/10/2022 và ngày 06/10/2022.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/10/2022.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp cô Thủy)./.

(70- hạn đăng ký tới ngày 11/10/2022) Đấu giá tài sản tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 222/TB-ĐGTVngày 31 tháng 8 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng hai thửa đất:

1.1. Quyền sử dụng đất thửa đất 334, tờ bản đồ số 56, diện tích 889 m2, (trong đó 50 m2 đất ONT và 839 m2 đất cây lâu năm).

1.2. Quyền sử dụng đất thửa đất 336, tờ bản đồ số 56, diện tích 472 m2, loại đất cây lâu năm.

Tổng giá khởi điểm: 58.531.728 đồng (Năm mươi tám triệu năm trăm ba mươi mốt ngàn bảy trăm hai mươi tám đồng).

2. Quyền sử dụng đất thửa đất 75, tờ bản đồ số 17, diện tích 998 m2, loại đất cây lâu năm vàtài sản gắn liền với QSD đất là 01 (Một) căn nhà cấp 4, cây trồng trên đất và công trình xây dựng khác.

Giá khởi điểm:699.848.746 đồng (Sáu trăm chín mươi chín triệu tám trăm bốn mươi tám ngàn bảy trăm bốn mươi sáu đồng).

? Các tài sản trên tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm/ tài sản.

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 11/10/2022.

5. Xem tài sản: Ngày 06/10/22 và ngày 07/10/2022.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/10/2022.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; https://daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Phong)./.

(53- Hạn đăng ký tới ngày 09/8/2022) đấu giá phương tiện vi phạm hành chính

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 178 /TB-ĐGTV ngày 29 tháng 7 năm 2022

1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, gồm:99 xe mô tô, gắn máy các loại cắt rời bán phế liệu.

Giá khởi điểm: 48.540.000 đồng (Bốn mươi tám triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công huyện Châu Thành

          Địa chỉ: Số 299, Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán xe gắn máy đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/hồ sơ.Tiền đặt trước : 9.600.000 đồng ( Chín triệu sáu trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 5.000.000 đồng ( Năm triệu đồng).

8.Thời gian đăng ký : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 09/8/2022.

9. Thời gian xem tài sản:ngày 08/8/2022và ngày 09/8/2022 ( trong giờ hành chính) tạiCông an huyện Châu Thành

10.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 09/8/2022.

11. Thời gian công bố phiếu trả giá : Lúc 8 giờ 00 phút ngày 12/8/2022.

12. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Công an huyện Châu Thành, ĐT: 02943.872064./.

Đối tác

Thống kê

2141609
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
223
244
396
4591
13207
26493
2141609


IP của bạn:217.113.194.37