Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(67 – hạn đăng ký tới ngày 15/8/2023) đấu giá QSD đất + nhà, tọa lạc tại Khóm 9, Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 176/TB-HDTV ngày 05 tháng 7 năm 2023  

1. Tài sản đấu giá làtài sản kê biên (theo biên bản kê biên tài sản ngày 16/3/2023) củaông Ngô Vĩnh Đức và bà Đoàn Thái Hồng Chi, cùng địa chỉ: Khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tài sản là:

a/ Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 269, tờ bản đồ số 60, diện tích thực tế kê biên là 100 m2,loại đất ODT và thửa số 270, tờ bản đồ số 60, diện tích thực tế kê biên là 172,3 m2,loại đất trồng cây lâu năm , cùng tọa lạc tại Khóm 9, Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

b/ Căn nhà cấp 4 (chưa có sở hữu) gắn liền với quyền sử dụng đất của 02 thửa đất trên có diện tích xây dựng 129,61 m2.

Giá khởi điểm : 1.032.974.418 đồng (Một tỷ không trăm ba mươi hai triệu chín trăm bảy mươi bốn ngàn bốn trăm mười tám đồng). Bước giá : 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 206.400.000 đồng (Hai trăm linh sáu triệu bốn trăm ngàn đồng) / hồ sơ.

? Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15/8/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 07/8/2023 và ngày 08/8/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/8/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục THADS Trà Vinh:02943.858974 ./.

(66 – hạn đăng ký tới ngày 03/8/2023) đấu giá tài sản tọa lạc tại Khóm 10, Phường 9, thành phố Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 164/TB-HDTV ngày 23 tháng 6 năm 2023  

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ôngNguyễn Văn Hương, bà Dương Thị Oanh, cùng địa chỉ: Khóm 10, phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá kê biên ngày 18/11/2022 thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, gồm : Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa số 2655 và 2674, tờ bản đồ số 7, diện tích thực tế kê biên 84,1 m2,loại đất ODT và đất lâu năm khác;Căn nhà chính (chưa có sở hữu) gắn liền với QSD đất trên diện tích 59,50 m2, sân trước diện tích 24,6 m2, (hướng Đông giáp đường Thạch Ngọc Biên có kích thước 4,25m) tọa lạc tại Khóm 10, Phường 9, thành phố Trà Vinh. Giá khởi điểm : 628.261.825 đồng (Sáu trăm hai mươi tám triệu hai trăm sáu mươi mốt ngàn tám trăm hai mươi lăm đồng). Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 125.600.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 03/8/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 24/7/2023 và ngày 25/7/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 07/8/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục THADS Trà Vinh:02943.858974 ./.

(64- hạn đăng ký tới ngày 31/7/2023) đấu giá Đất LUC: 396 m2 và tài sản, cây trồng trên đất, tại ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, Trà Cú, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 162 /TB-HDTV ngày 19 tháng 6 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Hồ Hoàng Kiếm, bà Kim Thị Bé Phương, cùng địa chỉ ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

1.Tài sản bán đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, là : Tài sản tọa lạc tại ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh: Quyền sử dụng đất diện tích 396 m2 (thửa 1520) tờ bản đồ số 02, loại đất lúa và Tài sản gắn liền với đất: nhà ở, mái che, nhà vệ sinh, chuồng trại, sân xi măng, cây trồng trên đất.

Tổng giá khởi điểm: 486.097.330 đồng (Bốn trăm tám mươi sáu triệu không trăm chín mươi bảy nghìn ba trăm ba mươi đồng). Bước giá: 15.000.000 đồng ( Mười lăm triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân, giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 97.200.000 đồng (Chín mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 31/7/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 24/7/2023 và ngày 25/7/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 03/8/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

9.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn  hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077 (gặp anh Kha)./.

(63 – hạn đăng ký tới ngày 14/7/2023) đấu giá Xe ôtô KIA : 5 chỗ, Biển số: 84A-050.13, Năm sản xuất: 2019.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 160 /TB-HDTVngày 19 tháng 6 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên củaông Trương Văn Khuyên, bà Lý Thị Hoàng Oanh, cùng địa chỉ: ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

1. Tài sản đấu giá: 01(Một) xe ôtô con, Nhãn hiệu: KIA, Số máy: G4FGJH719035, Số khung: RNYBA41M6KC151066, Số loại: CERATO, Biển số: 84A-050.13, Số chổ ngồi: 5, Năm sản xuất: 2019.

Giá khởi điểm: 335.053.260 đồng (Ba trăm ba mươi lăm triệu không trăm năm mươi ba ngàn hai trăm sáu mươi đồng). Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 67.000.000 đồng ( Sáu mươi bảy triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 14/7/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 10/7/2023 và ngày 11/7/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/7/2023.

8. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

9. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành:02943.872003 ./.

(62 – hạn đăng ký tới ngày 14/7/2023) đấu giá 10 Máy may công nghiệp đã qua sử dụng của Hợp tác xã may mặc phường 6 thành phố Trà Vinh,

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 159/TB-HDTV ngày 19 tháng 6 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giátài sản của Hợp tác xã may mặc phường 6- địa chỉ: khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

Tài sản đấu giá đã qua sử dụng là : 01( một) máy bằng 1 kim Juki DDL500; 01( một) máy Kansai Pegasus W600; 02 (hai) máy bằng 1 kim Juki DDL5550N; 01( một) máy trang trí Riccar A300; 01( một) máy may Brother DB2-B375-3; 02 (hai) máy Kansai Pegasus W500; 01 ( một) máy Siruba (mất mã hiệu); 01( một) máy Juki (mất mã hiệu).

Tổng giá khởi điểm:30.302.093đ (Ba mươi triệu ba trăm lẻ hai nghìn không trăm chín mươi ba đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Bước giá : 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Căn cước công dân và nộp tiền đặt trước là:6.000.000 đồng (Sáu triệu triệu đồng).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 14/7/2023.

- Xem tài sản: Ngày 10/7/2023 và ngày 11/7/2023.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/7/2023.

           - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp cô Thủy)./.

Đối tác

Thống kê

2254717
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
145
236
1808
1808
7190
9924
2254717

Forecast Today
1272


IP của bạn:3.235.188.113