Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(61- hạn đăng ký tới ngày 25/7/2023) đấu giá hai thửa đất ( đất ODT : 151,0 m2, đất LUC: 1641,7 m2 ) và tài sản trên đất, tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long,Càng Long,Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 158/TB-HDTVngày 15 tháng 6 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phạm Hồng Sơn và bà Đỗ Thị Phú Định, cùng địa chỉ: Đội II, ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

1.Tài sản tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, Càng Long, Trà Vinh, do ông Phạm Hồng Sơn đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm:

1.1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 366, tờ bản đồ số 48, diện tích 151,0 m2, loại đất ODT.

1.2.Quyền sử dụng đất một phần thuộc thửa số 365, tờ bản đồ số 48, diện tích 1641,7 m2 , loại đất LUC (trong đó diện tích HLATĐB là 101,7 m2 ).

1.3. Công trình xây dựng trên đất: Nhà chính, nhà bếp, nhà vệ sinh (nằm trong nhà chính), nhà tắm (nằm trong nhà bếp), máy tole (mái che), sân láng xi măng và bê tông lót.

1.4.Cây trồng trên đất: cây dừa, cây bưởi, cây chuối, cây mít, cây tràm, cây mãng cầu, cây nhãn, cây sa kê.

Tổng giá khởi điểm : 2.548.295.048 đồng (Hai tỷ năm trăm bốn mươi tám triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi tám đồng).

Bước giá: 51.000.000 đồng (Năm mươi mốt triệu đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. (Riêng đối với thuế thu nhập cá nhân nếu không thỏa thuận được các bên thì phải nộp theo qui định).

2. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao giấy Căn cước công dân; giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)/ hồ sơ.

3.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 25/7/2023.

4. Xem tài sản: Ngày 17/7 /2023 và ngày 18/7/2023.

5. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

6. Thời gian đấu giá : Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/7/2023.

7. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long: 02943822153 (gặp Chị Diệu)./.

(60- hạn đăng ký tới ngày 25/7/2023) đấu giá Hai thửa đất cây lâu năm : 181m2 và 182,5m2 + nhà trên đất; Hai thửa đất cây ăn quả: tổng diện tích 1.453,34m2 Tọa lạc tại ấp Tân Quy 1, xã An Phú Tân, Cầu Kè, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 156/TB-HDTVngày 13 tháng 6 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên của hộ ông Lưu Văn Kiệt, địa chỉ: ấp Tân Quy 1, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá do hộ ông Lưu Văn Kiệt đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tân Quy 1, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh, gồm:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất chiết thửa số 506, tờ bản đồ số 01, diện tích 181m2 loại đất cây lâu năm và các tài sản gắn liền với đất, có kích thước và tứ cận:

- Hướng Đông Bắc giáp đường bê tông, có số đo 10,77m

- Hướng Tây Bắc giáp phần A có số đo 16,46m

- Hướng Tây Nam giáp phần lấn Sông Hậu (ký hiệu B1), có số đo 11,14m

- Hướng Đông Nam giáp phần ký hiệu C có số đo 16,60m

Giá khởi điểm: 40.182.000 đồng (Bốn mươi triệu một trăm tám mươi hai nghìn đồng). Bước giá : 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất chiết thửa số 506, tờ bản đồ số 01, diện tích 182,5m2 loại đất cây lâu năm và các tài sản gắn liền với đất, có kích thước và tứ cận:

          - Hướng Đông Bắc giáp đường bê tông, có số đo 10,77m

          - Hướng Tây Bắc giáp phần B có số đo 16,60m

          - Hướng Tây Nam giáp phần lấn Sông Hậu (ký hiệu C1), có số đo 11,14m

          - Hướng Đông Nam giáp phần ký hiệu D có số đo 16,73m

          * Tài sản gắn liền với đất gồm:Nhà khung bê tông cốt thép, mái tol, nền gạch men, có trần. Mái tol có kết cấu đỡ bằng thép, nền láng xi măng.

Giá khởi điểm: 366.427.289 đồng (Ba trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi chín đồng), Bước giá: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).

          Tài sản 3: Quyền sử dụng đất chiết thửa số 507, tờ bản đồ số 01, diện tích 814,74m2 loại đất cây ăn quả và các tài sản gắn liền với đất có kích thước và tứ cận:

          - Hướng Đông Bắc giáp tờ 23, có số đo 4,75m, 4,70m, 5,12m

          - Hướng Tây Bắc giáp phần A có số đo 66,09m

          - Hướng Tây Nam giáp đường bê tông, có số đo 5,67m, 3,57m

          - Hướng Đông Nam giáp phần ký hiệu D có số đo 65,89m

Giá khởi điểm là 180.872.280 đồng (Một trăm tám mươi triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn hai trăm tám mươi đồng). Bước giá: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng).

          Tài sản 4: Quyền sử dụng đất chiết thửa số 507, tờ bản đồ số 01, diện tích 638,6m2 loại đất cây ăn quả và các tài sản gắn liền với đất, có kích thước và tứ cận:

          - Hướng Đông Bắc giáp tờ 23, có số đo 9,85m

          - Hướng Tây Bắc giáp phần B1, có số đo 65,89m

          - Hướng Tây Nam giáp đường bê tông, có số đo 9,23m

          - Hướng Đông Nam giáp phần ký hiệu E có số đo 62,24m

Giá khởi điểm là 141.769.200 đồng (Một trăm bốn mươi mốt triệu bảy trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm đồng). Bước giá: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao căn cước công dânvà nộp tiền đặt trước

Tài sản 1: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

Tài sản 2: 73.200.000 đồng (Bảy mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng).

Tài sản 3: 36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu đồng).

Tài sản 4: 28.200.000 đồng (Hai mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng).

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 25/7/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 17/7 /2023 và ngày 18/7/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/7/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; hoặc website: daugiatravinh.vn ; hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943.813323./.

(59 – hạn đăng ký tới ngày 24/7/2023) đấu giá Hai thửa đất LUC liền kề, tổng diện tích: 2.227,1 m2 + nhà kho, cùng tọa lạc Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 152/TB-HDTVngày 12 tháng 6 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Nguyễn Mộng Đạt, địa chỉ: Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh.

Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất thửa số 1308, loại đất LUC, diện tích 1102,5 m2 và Quyền sử dụng đất thửa số 1309, loại đất LUC, diện tích 1124,6 m2 ( hướng Nam giáp đường tỉnh 912, đường nhựa ,có kích thước 13,71 m; 13,98 m) , hai thửa đất trên liền kề nhau, cùng tờ bản đồ số 7, cùng tọa lạc Ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh và toàn bộ công trình xây dựng trên thửa đất là nhà kho theo biên bản kê biên ngày 28/12/2022. Tổng giá khởi điểm: 1.782.000 đồng (Một tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu đồng). Bước giá 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao căn cước công dân; Giấy xác nhận làm ruộng và nộp tiền đặt trước là 396.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng).

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 24/7/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 17/7 /2023 và ngày 18/7/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/7/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; https://daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Nhiên)./.

(58 – hạn đăng ký tới ngày 17/7/2023) đấu giá nền đất 100 m2 Đất chuyên trồng lúa nước, tọa lạc tại Khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 147/TB-HDTV ngày 05 tháng 6 năm 2023  

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Diệp Thanh Tùng và bà Phạm Thị Kiêl , cùng địa chỉ số 17B, Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, là : Quyền sử dụng đất thửa số 282, tờ bản đồ số 25, diện tích 100 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước, tọa lạc tại Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm : 172.667.080 đồng (Một trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy ngàn không trăm tám mươi đồng).Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân, giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 34.400.000 đồng (Ba mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 17/7/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 11/7/2023 và ngày 12/7/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/7/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh:02943.858974 (gặp anh Tùng)./.

(57 – hạn đăng ký tới ngày 17/7/2023) đấu giá Đất ở tại đô thị: 133,3 m2 và Nhà ở tọa lạc tại Khóm 8, Phường 7, thành phố Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 146/TB-HDTV ngày 05 tháng 6 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Lâm Đức Chính, bà Nguyễn Ngọc Hạnh, cùng địa chỉ số 28, Khóm 8, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, gồm : Quyền sử dụng đất, Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 145, tờ bản đồ số 41, diện tích 118,6 m2, loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại Khóm 8, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (đất do bà Nguyễn Ngọc Hạnh nhận thừa kế của bà Trần Thị Viên). Tổng giá khởi điểm : 381.409.592 đồng (Ba trăm tám mươi mốt triệu bốn trăm linh chín ngàn năm trăm chín mươi hai đồng).Bước giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 76.200.000 đồng (Bảy mươi sáu triệu hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 17/7/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 11/7/2023 và ngày 12/7/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/7/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh:02943.858974 (gặp anh Tùng)./.

Đối tác

Thống kê

2254704
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
132
236
1808
1808
7177
9924
2254704

Forecast Today
1008


IP của bạn:3.235.188.113