Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(17- hạn ĐK tới ngày 17/5/2022) đấu giá loại đất trồng lúa nước, đất tọa lạc tại ấp Chợ, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 52/TB-ĐGTV ngày 07 tháng 4 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Lê Thanh Lan, địa chỉ: khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và những người kế thừa quyền và nghĩa vụ về tài sản của ông Huỳnh Duy Linh gồm: ông Huỳnh Văn Hoài, bà Nguyễn Thị Thu, cùng địa chỉ: ấp Tân Trung Giồng A, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; Cháu Huỳnh Lê Quế Trâm, cháu Huỳnh Lê Quế Chi, cùng địa chỉ: ấp Qui Nông A, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh gồm tài sản như sau:

Quyền sử dụng đất thửa số 56, diện tích 10.485 m2, tờ bản đồ số 21, loại đất trồng lúa nước, đất tọa lạc tại ấp Chợ, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinhdo ông Huỳnh Duy Linh đứng tên quyền sử dụng đất

Giá khởi điểm: 1.153.350.000 đồng (Một tỷ, một trăm năm mươi ba triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu có xác nhận làm ruộng và nộp tiền đặt trước là:230.600.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu sáu trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2022.

- Xem tài sản: Ngày 12 và ngày 13/5/2022

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/5/2022.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

(16- hạn đăng ký tới ngày 10/5/2022) đấu giá tài sản tọa lạc tại Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 50/TB-ĐGTVngày 30 tháng 3 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Ngô Thị Hoa, địa chỉ: Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản tọa lạc tại Khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh, gồm:

1. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa số 423, tờ bản đồ số 6, diện tích 234 m2, loại đất trồng cây lâu năm .

2. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa số 425, tờ bản đồ số 6, diện tích 200,3 m2 (trong đó 50 m2 đất ở, còn lại 150,3 m2 đất trồng cây lâu năm).

3.Cây trồng và 03 căn phòng trọ gắn liền trên đất.

Tổng giá khởi điểm: 521.111.799 đồng (Năm trăm hai mươi mốt triệu một trăm mười một ngàn bảy trăm chín mươi chín đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 104.200.000đồng (Một trăm linh bốn triệu hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2022.

5. Xem tài sản: Ngày 05 và ngày 06 tháng 5 năm 2022.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 13/5/2022.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải: 02943832228 (gặp anh Bửu)./.

(15- hạn đăng ký tới ngày 26/4/2022) đấu giá 2 thửa đất ( đất ở : 50 m2, tổng đất cây lâu năm: 1.361 m2 ) và 998 m2 đất cây lâu năm + nhà cấp 4, cùng tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, Mỹ Chánh, Châu Thành, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 46/TB-ĐGTVngày 17 tháng 3 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Huỳnh Thị Út, địa chỉ: Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng hai thửa đất:

1.1. Quyền sử dụng đất thửa đất 334, tờ bản đồ số 56, diện tích 889 m2, (trong đó 50 m2 đất ONT và 839 m2 đất cây lâu năm).

1.2. Quyền sử dụng đất thửa đất 336, tờ bản đồ số 56, diện tích 472 m2, loại đất cây lâu năm.

Tổng giá khởi điểm: 66.249.832 đồng (Sáu mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi chín ngàn tám trăm ba mươi hai đồng).

2. Quyền sử dụng đất thửa đất 75, tờ bản đồ số 17, diện tích 998 m2, loại đất cây lâu năm vàtài sản gắn liền với QSD đất là 01 (Một) căn nhà cấp 4, cây trồng trên đất và công trình xây dựng khác.

Giá khởi điểm: 826.951.135 đồng (Tám trăm hai mươi sáu triệu chín trăm năm mươi mốt ngàn một trăm ba mươi lăm đồng).

? Các tài sản trên tọa lạc Ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm/ tài sản.

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 26/4/2022.

5. Xem tài sản: Ngày 25 và ngày 26 tháng 4 năm 2022.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/4/2022.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; https://daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943872003 (gặp anh Phong)./.

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN

1. Nền nhà ngang 24 m, mặt tiền quốc lộ 53B, dài 50m, diện tích tích 1.188,2 m2, loại đất cây hàng năm. nền nhà hướng ra biển, nền nhà nằm trong qui hoạch đô thị Ba Động, cách cổng khu du lịch Ba Động khoảng 200m, thích hợp cho đầu tư nhà hàng khách sạn…. hoặc mua thêm đất trồng màu phía sau nền nhà đã được qui hoạch đất ở khi lên phường phân lô bán nền. Giá 180 triệu/m.

2. Nền ngang 13m mặt tiền nhựa ( đường này được phép qui hoạch lên thổ cư), nở hậu 15 m, dài 44 m. Loại đất nuôi trồng thủy sản. Nền nhà gần cầu dẫn điện gió khu du lịch biên Ba Động. Khu này rất tiềm năng, thích hợp cho đầu tư nhà hàng, quán ăn, nhà nghỉ…. Khu này ít diện tích nền nhà. Giá 200 triệu/m.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661;: https://daugiatravinh.vn

Lần 2-THÔNG BÁO BÁN HOẶC CHO THUÊ TÀI SẢN

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức bán (hoặc cho thuê) tài sản tọa lạc tại Ấp Bến Có ,huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, mặt tiền giáp Quốc lộ 13, gần Công ty ô tô Trường Xuân :

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa số 526, loại đất ở tại nông thôn, diện tích 300 m2 và đất thửa số 194, diện tích 2815 m2, loại đất trồng cây lâu năm, (02 thửa đất cùng tờ bản đồ số 34, liền kề với tổng diện tích 3115 m2: chiềungang 30 m, hướng Nam; chiều dài ± 150m

Vị trí đất: mặt tiền 30 m, giáp Quốc lộ 13, gần Công ty ô tô Trường Xuân.

Nơi đây thích hợp cho việc xây biệt thự, kinh doanh, nhà hàng, du lịch, nhà kho, nhà xưởng, buôn bán…

Giá bán: 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng);

Hoặc cho thuê - giá thương lượng theo tháng hoặc theo năm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản hoặc thuê tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661.

Đối tác

Thống kê

2056432
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
237
1766
2196
1919
11089
10588
2056432

Forecast Today
216


IP của bạn:103.131.71.129