Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(89- Hạn đăng ký tới ngày 22/11/2022) đấu giá tài sản đấu giá tọa lạc tại khóm 8, phường 9, thành phố Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 291/TB-ĐGTV ngày 13 tháng 10 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Trương Văn Khuyên, bà Lý Thị Hoàng Oanh, cùng địa chỉ Ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản đấu giá cùng tọa lạc tại khóm 8, phường 9, thành phố Trà Vinh, gồm :

         - QSD đất thửa số 112, tờ bản đồ số 81, diện tích 113.3m2, loại đất ODT

         - QSD đất thửa số 114, tờ bản đồ số 81, diện tích 229.3m2, loại đất trồng CLN.

         - Tài sản trên đất thuộc thửa số 112, tờ bản đồ số 81 là nhà chính.

         - Tài sản trên đất thuộc thửa số 114, tờ bản đồ số 81 là nhà vệ sinh.

            Tổng giá khởi điểm: 1.651.673.000 đồng (Một tỷ sáu trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm bảy mươi ba nghìn).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

1. Khách hàng đăng ký đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy căn cước công dân.

2. Nộp tiền đặt trước là: 330.200.000 đồng ( Ba trăm ba mươi triệu hai trăm ngàn đồng) vào số tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

3. Thời gian đăng ký đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 22/11/2022.Hạn chót nộp hồ sơ và tiền đặt trước: 10 giờ 00 ngày 22/11/2022.

4. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

5.Xem tài sản: Ngày 17/11/2022 và ngày 18/11/2022.

6.Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/11/2022.

7. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp anh Trực)./.

(88- hạn đăng ký tới ngày 21/11/202) đấu giá tài sản tọa lạc tại ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 289/TB-ĐGTV ngày 11 tháng 10 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Võ Văn Khương, địa chỉ ấp Ô Rung, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú.

Tài sản bán đấu giá gồm:Quyền sử dụng đất thửa số 682, tờ bản đồ số 05, diện tích 9.021 m2, loại đất LUC, tọa lạc tại ấp Chợ Trên, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh do ông Võ Văn Khương đứng tên Quyền sử dụng đất.

@Giá khởi điểm: 423.987.000 đồng (Bốn trăm hai mươi ba triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

-         Bước giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy căn cước công dân; sổ Hộ khẩu có xác nhận làm ruộng và nộp tiền đặt trước là:84.600.000 đồng (Tám mươi bốn triệu sáu trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2022.

- Xem tài sản: Ngày 17/11/2022 và ngày 18/11/2022

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/11/2022.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943.874077./.

(87- hạn đăng ký tới ngày 20/10/2022) đấu giá Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 287/TB-ĐGTV ngày 12 tháng 10 năm 2022

1.Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2.Thời gian cho thuê. Giá khởi điểm:

- Thời gian cho thuê: từ năm học 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 ( theo biên chế năm học, thời gian tính: 09 tháng/ năm học).

- Giá khởi điểm: 49.500.000 đồng (Bốn mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng)/năm học.

3.Đơn vị có tài sản đấu giá:Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.          Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 7, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Căn cước công dân.

6.Tiền mua hồ sơ : 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7.Tiền đặt trước: 9.800.000 đồng (Chín triệu tám trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

8.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)/ năm học.

10.Thời gian xem tài sản: Ngày 18/10/2022 và ngày 19/10/2022.

11.Nộp hồ sơ trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 20/10/2022.

12.Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/10/2022 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

13.Số tiền trúng đấu giá thuê mặt bằng bán căn tin không bao gồm các chi phí dịch vụnhư: điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh,... Các chi phí này sẽ do người trúng đấu giá thuê mặt bằng trực tiếp thanh toán với Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho khu căn tin theo mức đã sử dụng hàng tháng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; hoặc Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, điện thoại: 0294.3864803./.

Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thành phố Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 280/TB-ĐGTV ngày 07 tháng 10 năm 2022

1.Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2.Thời gian cho thuê. Giá khởi điểm:

- Thời gian cho thuê: từ năm học 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 ( theo biên chế năm học, thời gian tính: 09 tháng/ năm học).

- Giá khởi điểm: 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng)/năm học.

3.Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh,địa chỉ: Số 269, Điện Biên Phủ, khóm 7, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

4. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Căn cước công dân.

6.Tiền mua hồ sơ : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7.Tiền đặt trước: 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng)/hồ sơ.

8.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ năm học.

10.Thời gian xem tài sản: Ngày 13/10/2022 và ngày 14/10/2022.

11.Nộp hồ sơ trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 18/10/2022.

12.Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 21/10/2022 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

13.Số tiền trúng đấu giá thuê mặt bằng bán căn tin không bao gồm các chi phí dịch vụnhư: điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh,... Các chi phí này sẽ do người trúng đấu giá thuê mặt bằng trực tiếp thanh toán với Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho khu căn tin theo mức đã sử dụng hàng tháng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; hoặc Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, điện thoại: 02943 864 919./.

(86 – hạn đăng ký 15/11/2022) đấu giá Tài sản tọa lạc tại ấp Ô Trao, xã Hiếu tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 276/TB-ĐGTV ngày 05 tháng 10 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của hộ bà Sơn Thị Sa Rane và ông Sơn Vươl, cùng địa chỉ tại ấp Ô Trôm, xã Hiếu tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh gồm tài sản như sau:

Tài sản tọa lạc tại ấp Ô Trao, xã Hiếu tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh:

- Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1482, tờ bản đồ số 6, diện tích 5.648,0 m2, loại đất trồng lúa.

- Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1483, tờ bản đồ số 6, diện tích 1.165,0 m2, loại đất trồng cây lâu năm.

- Cây trồng trên đất thửa số 1483: 28 cây dừa từ 7 đến 25 năm, 17 cây dừa từ 3 đến 7 năm.

Tổng giá khởi điểm: 860.080.000 đồng (Tám trăm sáu mươi triệu không trăm tám mươi ngàn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu có xác nhận làm ruộng và nộp tiền đặt trước là:173.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2022.

- Xem tài sản: Ngày 10 và ngày 11/11/2022

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/11/2022.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

Đối tác

Thống kê

2141586
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
200
244
373
4591
13184
26493
2141586


IP của bạn:217.113.194.63