Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Số: 140 /TB-ĐGTV, ngày 26 tháng 4 năm

Căn cứ công văn số 117/CCTHADS ngày 26/4/2020 V/v đính chính tài sản bán đấu giá của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè,

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh đính chính nội dung tài sản đấu giá có trong Hợp đồng số 45/HĐ-ĐG ngày 05/4/2021, có trong thông báo số 104 /TB-ĐGTV ngày 05/4/2021; có trong Quy chế Quy chế Phiên đấu giá tài sản Sà lan. Số đăng ký: TV- 2520. Công dụng: chở hàng khô ngày 05/4/2021,

Nội dung đã đăng:

Số lượng kiểu và công suất máy chính: 01. NISSAN.380CV.90033

Nay xin đính chính lại:

Số lượng kiểu và công suất máy chính: CUMMINS 6.250CV.10678672

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh thông báo đính chính tới Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, khách hàng được biết.

Trân trọng cám ơn./.

(54 – hạn đăng ký tới ngày 21/5/2021) đấu giá Tàu cá: Hạnh Phúc 6. Số đăng ký: TV-94116-TS. Tàu cá: Hạnh Phúc 7. Số đăng ký: TV-94117-TS.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 138 /TB-ĐGTVngày 26 tháng 4 năm 2021    

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Tăng Thị Sương, cùng địa chỉ Khóm 4 (nay là Khóm 3) thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1/ Tàu cá: Hạnh Phúc 6. Số đăng ký: TV-94116-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64.Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn. Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69694; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Giá khởi điểm: 4.445.650.233 đồng (Bốn tỷ bốn trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi ngàn hai trăm ba mươi ba đồng).

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

2/ Tàu cá: Hạnh Phúc 7. Số đăng ký: TV-94117-TS.

Loại tàu: Dịch vụ thủy sản. Công dụng: Phục vụ khai thác thủy sản.

Năm đóng: 2016. Nơi đóng: Vĩnh Long.Chiều dài: Lmax, m: 25.00, Ltk, m: 22.87; Chiều rộng: Bmax, m: 6.60, Btk,m: 6.6. Chiều cao mạn: D,m: 3.20; chiều chìm d,m: 2.56; Mạn khô: f,m: 0.64. Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 136.56; Sức chở tối đa tấn.Tốc độ tự do, hải lý/h: 11.5

Máy chính: Mitsubishi; số máy: 69693; Công suất: 823. Nơi chế tạo: Nhật

Giá khởi điểm: 4.445.650.233 đồng (Bốn tỷ bốn trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi ngàn hai trăm ba mươi ba đồng).

Các thiết bị kèm theo tàu cá: theo biên bản kê biên ngày 25/02/2020

* Tổng giá khởi điểm 02 tàu cá: 8.891.300.466 đồng (Tám tỷ tám trăm chín mươi mốt triệu ba trăm ngàn bốn trăm sáu mươi sáu đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá: mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là: 889.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi chín triệu đồng) / hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước khách hàng nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:

Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 21 tháng 5 năm 2021.

- Xem tài sản: ngày 19 và ngày 20 tháng 5 năm 2021.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26/5/2021.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077./.

                                                             

(53 – hạn đăng ký tới ngày 07/6/2021) đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 136/TB-ĐGTV ngày 26 tháng 4 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá của ông Nguyễn Quốc Khánh và bà Đinh Thị Quí cùng địa chỉ: ấp Ông Rùm 1, xã HùngHòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa 368, tờ bản đồ số 15, diện tích 940m2 ( thực đo 896,3m2) loại đất ONT+CLN, tọa lạc ấp Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quốc Khánh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Cây trồng trên đất: Dừa. Giá khởi điểm: 76.630.715 đồng (Bảy mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi nghìn bảy trăm mười lăm đồng)

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

2.Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước ; Hộ khẩu;

3.Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

4.Tiền đặt trước : 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)/hồ sơ.

5.Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

6.Thời gian đăng ký tham gia đấu và xem hồ sơ, tài sản đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 07/6/2021.

7. Xem hồ sơ, tài sản đấu giá: Ngày 02, ngày 03 và và ngày 04/6/2021.

8. Hạn chót đăng ký ‎tham gia đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 07/6/2021.

9. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/6/2021

10. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

11. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

(52 – hạn đăng ký tới ngày 07/6/2021) đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 135/TB-ĐGTV ngày 26 tháng 4 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Thành Tuấn, bà Nguyễn Thị Mỹ Kha, địa chỉ: Khóm 3 (nay là khóm 1), thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

          1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm:

          Thửa số 08, tờ bản đồ 24, diện tích 745,4m2 (trong đó đất ở: 300m2 , đất trồng cây lâu năm: 445,4m2 ) và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất: nhà ở chính, nhà ở phụ, mái che nhà ở chính, mái che nhà ở phụ, hàng rào song sắt, sân xi măng, tọa lạc khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 1.789.731.125 đồng (Một tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu bảy trăm ba mươi mốt nghìn một trăm hai mươi lăm đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

2. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:340.000.000 đồng ( Ba trăm bốn mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

3. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 07 tháng 6 năm 2021.

4. Xem tài sản: ngày 02, ngày 03 và ngày 04 tháng 6 năm 2021.

5. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

6.Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/6/2021.

         7.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

(51 – hạn đăng ký tới ngày 03/6/2021) đấu giá đất ODT diện tích 64,8m2 + căn nhà + Tài sản trên đất chưa được cấp sở hữu tọa lạc tại khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 133 /TB-ĐGTV ngày 23 tháng 4 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Nguyễn Thị Loan, địa chỉ: ấp Rạch Kinh, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và ông Bùi Phước Nguyên Cường - địa chỉ: ấp Mỹ Xuân, xã Tân Trung, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.Tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 194, tờ bản đồ số 63, diện tích 64,8m2, loại đất ODT, tọa lạc tại khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh; Căn nhà diện tích sàn 58,8m2, kết cấu cột bê tông cốt thép, mái lợp tol, trần nhựa, nền gạch men, tường xây gạch (02 vách bên là tường chung) và Tài sản trên đất chưa được cấp sở hữu. Tổng giá khởi điểm: 397.034.240đ (Ba trăm chín mươi bảy triệu không trăm ba mươi bốn nghìn hai trăm bốn mươi đồng).

2. Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước 78.000.000 đồng (Bảy mươi tám triệu đồng)/hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 03/6/2021.

5. Xem tài sản: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 03/6/2021.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 07/6/2021.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn; ; hoặc Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh, ĐT: 02943.858974./.

Đối tác

Thống kê

1747047
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1129
10493
34942
25690
62353
82194
1747047

Forecast Today
11568


IP của bạn:3.239.118.166