Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(80- hạn đăng ký tới ngày 12/9/2023) đấu giá đất LUC; tọa lạc tại ấp Chánh Hội A, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 212/TB-HDTV ngày 02 tháng 8 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên của ông Trương Văn Chính, bà Trần Thị Kiều, địa chỉ ấp Chánh Hội A, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất số593, tờ bản đồ số 5, diện tích 2889,4m2, loại đất LUC;tọa lạc tại ấp Chánh Hội A, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (theo biên bản kê biên ngày 18/4/2023).

Giá khởi điểm: 254.267.000 đồng (Hai trăm năm mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng). Bước giá: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: Nộp đơn theo mẫu công ty đấu giá Trà Vinh phát hành; Phải có giấy xác nhận làm ruộng; nộp bản sao Căn cước công dân. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; Nộp tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 12/9/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 21/8/2023 và ngày 22/8/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/9/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần:02943.822092./.

(79 – hạn đăng ký tới ngày 12/9/2023) đấu giá loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 207/TB-HDTV ngày 01 tháng 8 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Lâm Đức Chính, bà Nguyễn Ngọc Hạnh, cùng địa chỉ số 28, Khóm 8, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục THADS TP Trà Vinh, gồm : Quyền sử dụng đất, Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 145, tờ bản đồ số 41, diện tích 118,6 m2, loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh (đất do bà Nguyễn Ngọc Hạnh nhận thừa kế của bà Trần Thị Viên). Giá khởi điểm : 362.339.112 đồng (Ba trăm sáu mươi hai triệu ba trăm ba mươi chín ngàn một trăm mười hai đồng). Bước giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 72.400.000 đồng (Bảy mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 12/9/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 30/8/2023 và ngày 31/8/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/9/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh:02943.858974 (gặp anh Tùng)./.

(78 – hạn đăng ký tới ngày 12/9/2023) đấu giá loại đất chuyên trồng lúa nước(đã đổ đất nền) tọa lạc tại Khóm 9, Phường 7, TP Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 206/TB-HDTVngày 01 tháng 8 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Diệp Thanh Tùng và bà Phạm Thị Kiêl , cùng địa chỉ số 17B, Khóm 9, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, là : Quyền sử dụng đất thửa số 282, tờ bản đồ số 25, diện tích 100 m2, loại đất chuyên trồng lúa nước, tọa lạc tại Khóm 9, Phường 7, TP Trà Vinh. Giá khởi điểm : 157.127.043 đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu một trăm hai mươi bảy ngàn không trăm bốn mươi ba đồng). Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân, giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 12/9/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 30/8/2023 và ngày 31/8/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/9/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh:02943.858974 (gặp anh Tùng)./.

(77 – hạn đăng ký tới ngày 22/8/2023) đấu giá 01(Một) xe ôtô con, Nhãn hiệu: KIA

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 204 /TB-HDTVngày 28 tháng 7 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản kê biên củaông Trương Văn Khuyên, bà Lý Thị Hoàng Oanh, cùng địa chỉ: ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

1. Tài sản đấu giá: 01(Một) xe ôtô con, Nhãn hiệu: KIA, Số máy: G4FGJH719035, Số khung: RNYBA41M6KC151066, Số loại: CERATO, Biển số: 84A-050.13, Số chổ ngồi: 5, Năm sản xuất: 2019.

Giá khởi điểm: 301.547.934 đồng (Ba trăm linh một triệu năm trăm bốn mươi bảy ngàn chín trăm ba mươi bốn đồng). Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

2. Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 60.000.000 đồng ( Sáu mươi triệu đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 22/8/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 14/8/2023 và ngày 15/8//2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/8/2023.

8. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

9. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

           Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành:02943.872003 ./.

(76 – hạn đăng ký tới ngày 28/8/2023) Đấu giá đất trồng lúa, tọa lạc tại ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 193/TB-HDTV ngày 19 tháng 7 năm 2023

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Phạm Xuân Mai, địa chỉ: ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, Càng Long, Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long : Quyền sử dụng đất thửa số 820, tờ bản đồ số 8, diện tích theo hiện trạng sử dụng: 1.756,7 m2 , loại đất trồng lúa, tọa lạc tại ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, Trà Vinh.Giá khởi điểm: 173.208.161 đồng (Một trăm bảy mươi ba triệu hai trăm linh tám ngàn một trăm sáu mươi mốt đồng).

Bước giá: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá: nộp bản sao Căn cước công dân; giấy xác nhận làm ruộng và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ; nộp tiền đặt trước: 34.600.000 đồng ( Ba mươi bốn triệu sáu trăm ngàn đồng) / hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 28/8/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 17/8/2023 và ngày 18/8/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 31/8/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long:02943882153 (gặp chị Thúy)./.

Đối tác

Thống kê

2254692
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
120
236
1808
1808
7165
9924
2254692


IP của bạn:3.235.188.113