Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(184 - hạn đăng ký tới 23/01/2024) Tài sản đấu giá: đất lúa và Tài sản gắn liền với đất: nhà ở, mái che, nhà vệ sinh, chuồng trại, sân xi măng, cây trồng trên đất tọa lạc Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 600/TB-HDTVngày 15 tháng 12 năm 2023

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: ông Hồ Hoàng Kiếm, bà Kim Thị Bé Phương, cùng địa chỉ ấp Đầu Giồng B, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú.

3. Tài sản đấu giá :Quyền sử dụng đất diện tích 396 m2 (thửa 1520) tờ bản đồ số 02, loại đất lúa và Tài sản gắn liền với đất: nhà ở, mái che, nhà vệ sinh, chuồng trại, sân xi măng, cây trồng trên đất.Giá khởi điểm:378.518.158 đồng (Ba trăm bảy mươi tám triệu năm trăm mười tám nghìn một trăm năm mươi tám đồng).Bước giá: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

4.Xem tài sản: ngày 09 và ngày 10/01/2024.Website: http://daugiatravinh.vn

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/12/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 23/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 16/12/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 23/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

* Phải có giấy xác nhận làm ruộng.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 26/01/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

(183 - hạn đăng ký tới 23/01/2024) Tài sản đấu giá: 10 máy may công nghiệp đã qua sử dụng

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 599 /TB-HDTV ngày 18 tháng 12 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: Hợp tác xã may mặc phường 6 -địa chỉ: khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; do bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc là người đại diện theo pháp luật - Tài sản thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá :Tài sản đã qua sử dụng là : 01( một) máy bằng 1 kim Juki DDL500; 01( một) máy Kansai Pegasus W600; 02 (hai) máy bằng 1 kim Juki DDL5550N; 01( một) máy trang trí Riccar A300; 01( một) máy may Brother DB2-B375-3; 02 (hai) máy Kansai Pegasus W500; 01 ( một) máy Siruba (mất mã hiệu); 01( một) máy Juki (mất mã hiệu).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 09/01/2024 và ngày 10/01/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/12/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 11/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Giá khởi điểm: 20.102.114đ (Hai mươi triệu một trăm lẻ hai nghìn một trăm mười bốn đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ : 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 19/12/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 11/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 16/01/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

11. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh.

(181 - hạn đăng ký tới 23/01/2024) Tài sản đấu giá: vật tư thu hồi nhà máy nước đá thị trấn Trà Cú

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 584/TB-HDTV ngày 12 tháng 12 năm 2023

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: Hộ ông Nguyễn Hồng Nhẫn, bà Tăng Thị Hồng Nghiệp,...cùng địa chỉ: khóm 1, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú.

3. Tài sản đấu giá :Tole thiếc :10 tấm; Xà gồ gỗ (đòn tay, kèo): 10 cây ; Mô tưa: 06 cái; Giàn nóng: 20 vỉ ; Tủ điện: 01 tủ ; Dây cáp nhôm: 230 m ; Bồn lọc cát: 04; Giàn lọc: 02 giàn. Giá khởi điểm: 68.745.000 đồng (Sáu mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng). Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

4.Xem tài sản: ngày 28 và ngày 29/12/2023.Tại chi cục THADS huyện Trà Cú.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/12/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 05/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7.Thời gian, đăng ký: Từ ngày 13/12/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 05/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 10/01/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, xem http://dgts.moj.gov.vn

(180 - hạn đăng ký tới 23/01/2024) Tài sản đấu giá: QSD đất + Căn nhà và công trình xây dựng (chưa có quyền sở hữu) và Cây trồng trên đất tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 579/TB-HDTV ngày 13 tháng 12 năm 2023

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.

2. Tài sản của người bảo lãnh thế chấp: bà Nguyễn Thị Tá, người phải thi hành án ông Phạm Bá Thái Công, cùng địa chỉ: ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, TP Trà Vinh, - tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.

3. Tài sản đấu giá :Quyền sử dụng đất tại thửa số 164, tờ bản đồ số 4, diện tích 1.645,8 m2 (diện tích thực tế kê biên) tăng 45,8 m2 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, loại đất quả (hướng tây giáp đường nhựa 33,28 m); Căn nhà và công trình xây dựng tại thửa 164 (chưa có quyền sở hữu) vàCây trồng trên đất tại thửa 164 ,tọa lạc tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.Giá khởi điểm : 3.180.936.695 đồng (Ba tỷ một trăm tám mươi triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm chín mươi lăm đồng). Bước giá : 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 09 và ngày 10/01/2024, Website: http://daugiatravinh.vn

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/12/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 23/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 636.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng)/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 14/12/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 23/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/01/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

(179 - hạn đăng ký tới 22/01/2024) Tài sản đấu giá: tọa lạc ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, gồm: Quyền sử dụng đất + nhà, nhà kho

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 578/TB-HDTV ngày 12 tháng 12 năm 2023

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: ông Lê Văn Hiếu, bà Nguyễn Thị Hường, địa chỉ: Khóm 2. Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh- tài sản kê biên thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

3. Tài sản đấu giá : Tài sản đấu giá tọa lạc ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, gồm:Quyền sử dụng đất thửa số 95, tờ bản đồ số 42, diện tích 210m2, loại đất: ODT. Quyền sử dụng đất thửa số 97, tờ bản đồ số 42, diện tích 348m2, loại đất: CLN.Quyền sở hữu công trình xây dựng: Nhà trước, nhà sau, nhà kho, nhà vệ sinh, hàng rào loại A, hàng rào loại B, mặt bằng sân trước, mặt bằng lối đi 02 bên nhà chính. Giá khởi điểm: 3.231.966.450 đồng (Ba tỷ hai trăm ba mươi mốt triệu chín trăm sáu mươi sáu ngàn bốn trăm năm mươi đồng). Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản : Ngày 09 và ngày 10/01/2024. Website: http://daugiatravinh.vn

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/12/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 22/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Nộp tiền đặt trước: 640.000.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi triệu đồng)/ hồ sơ

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 13/12/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 22/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/01/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

9.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Đối tác

Thống kê

2331094
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
15
619
1317
4321
8394
10325
2331094


IP của bạn:66.249.70.70