Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 16 – hạn đăng ký tới ngày 19/3/2020) đấu giá Quyền sử dụng đất LNK, và toàn bộ cơ sở hạ tầng trên đất tọa lạc tại: ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 64/TB-ĐGTS ngày 07 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Trung Cang, địa chỉ: khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản gồm:

Quyền sử dụng đất diện tích 4.986,4 m2 và toàn bộ cơ sở hạ tầng trên đất, thuộc thửa số 459, tờ bản đồ số 01, mục đích sử dụng: LNK, tọa lạc tại: ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (do hộ ông Nguyễn Trung Cang đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

* Giá khởi điểm : 909.422.435 đồng (Chín trăm linh chín triệu bốn trăm hai mươi hai ngàn bốn trăm ba mươi lăm đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:100.000.000 đồng ( Một trăm triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 23/3/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải, ĐT:02943.832228./.

* Lưu: Cty (HĐ: 16/2020).

(HĐ 15 – hạn đăng ký tới ngày 24/3/2020) Đấu giá Tài sản tọa lạc tại Ấp Xóm Chòi (nay là ấp Ông Xây), xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 63/TB-ĐGTV ngày 11 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Huỳnh Anh Hoàng, địa chỉ: Ấp Xóm Chòi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và bà Huỳnh Thị Oanh, địa chỉ: ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1. Quyền sử dụng đất chiết thửa 237, tờ bản đồ số 6, diện tích 3742,1m2, ( trong đó đất làm nhà ở là 61m2 và cây ăn quả là 3681,1m2).

2. Quyền sử dụng đất chiết thửa 237, tờ bản đồ số 6, diện tích 1022m2, loại đất cây ăn quả .

* Các công trình có trên đất gồm: Nhà chính, Hồ nước, Giếng nước bơm tay, nhà kho, nhà bếp, mái che chuồng heo, Chuồng heo, Chuồng heo lồng sắt, Sân xi măng, Ao nuôi cá. . .

* Các lọai cây có trên đất: Dừa (1-3 năm) có 5 cây, Dừa (5-20 năm) có 88 cây, Mít (5-20 năm):2 cây, Vú sữa (5-20 năm): 01 cây, Tre 235 cây, Bạch đàn (Æ 30 đến 60): 02 cây.

Giá khởi điểm: 612.480.746 đồng (Sáu trăm mười hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn bảy trăm bốn mươi sáu đồng).

Tài sản trên tọa lạc tại Ấp Xóm Chòi (nay là ấp Ông Xây), xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, do ông Huỳnh Anh Hoàng và bà Huỳnh Thị Oanh đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/3/2020.

           - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: VT (HĐ: 15/2020).

(HĐ 14 – hạn đăng ký tới ngày 24/3/2020) Đấu giá đất ở đô thị là 300m2 và 166,6m2 đất CLNtọa lạc Khóm 2, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 62/TB-ĐGTV ngày 11 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Trần Hớn Quang, Trần Phát, Trần Huệ Quân (Cung), Trần Huệ Châu cùng địa chỉ khóm 1, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và ông Hồ Bỉnh Huy, hộ khẩu thường trú tại 153, Lê Thị Bạch Cát, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh (tạm trú tại khóm 1, thị trấn Cầu quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) .

Tài sản là:Quyền sử dụng đất thửa 99, diện tích 466,6m2 ( trong đó đất ở đô thị là 300m2 và 166,6m2 đất CLN) tờ bản đồ số 33, tọa lạc Khóm 2, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh do bà Trần Huệ Quân, địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đứng tên quyền sử dụng.

Giá trị khởi điểm là 64.108.893 đồng (Sáu mươi bốn triệu một trăm lẻ tám nghìn tám trăm chín mươi ba đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là:10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/3/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 14/2020).

(HĐ 13 – hạn đăng ký tới ngày 19/3/2020) đấu giá 03 thửa đất tọa lạc tại: Khóm 5, thị trấn Tiểu Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 57/TB-ĐGTS ngày 07 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Lâm Quang Trung, bà Nguyễn Thị Thiên Hương, cùng địa chỉ: khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1/- Quyền sử dụng đất thuộc thửa 57, diện tích 885,10m2 tờ bản đồ số 17, loại đất trồng cây lâu năm, giá khởi điểm : 192.971.985 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu chín trăm bảy mươi mốt nghìn chín trăm tám mươi lăm đồng);

2/- Quyền sử dụng đất thuộc thửa 128, diện tích 816m2, tờ bản đồ số 17, loại đất chuyên trồng lúa nước, giá khởi điểm: 170.952.872 đồng (Một trăm bảy mươi triệu chín trăm năm mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi hai đồng);

Các thửa đất trên tọa lạc tại: khóm 5, thị trấn Tiểu Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản; nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước bằng 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)/tài sản/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức bán đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian bán đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/3/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 13/2020)

(HĐ 12 – hạn đăng ký tới ngày 17/3/2020) đấu giá Hai thửa đất và cây trồng trên đất gồm 24 cây dừa đang cho trái, tọa lạc tại ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, Trà Cú, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 54 /TB-ĐGTVngày 05 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Hạ , địa chỉ: ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, Trà Cú, Trà Vinh. Tài sản là:

1/ Quyền sử dụng đất thửa số 193, diện tích 1.810 m2, loại đất trồng cây hàng năm khác, tờ bản đồ số 07.

2/ Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa số 194, diện tích 660 m2, loại đất trồng cây ăn quả lâu năm , tờ bản đồ số 07.

Hai thửa đất nêu trên và cây trồng trên đất gồm 24 cây dừa đang cho trái, tọa lạc tại ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 87.580.853 đồng (Tám mươi bảy triệu năm trăm tám mươi ngàn tám trăm năm mươi ba đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) / hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 17 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 20/3/2020.

        - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

* Lưu: Cty (HĐ: 12/2020)

Đối tác

Thống kê

0753020
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
205
640
2111
4589
12506
20373
753020

Forecast Today
1656


IP của bạn:3.238.8.102