Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(HĐ 13 – hạn đăng ký tới ngày 19/3/2020) đấu giá 03 thửa đất tọa lạc tại: Khóm 5, thị trấn Tiểu Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 57/TB-ĐGTS ngày 07 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Lâm Quang Trung, bà Nguyễn Thị Thiên Hương, cùng địa chỉ: khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tài sản gồm:

1/- Quyền sử dụng đất thuộc thửa 57, diện tích 885,10m2 tờ bản đồ số 17, loại đất trồng cây lâu năm, giá khởi điểm : 192.971.985 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu chín trăm bảy mươi mốt nghìn chín trăm tám mươi lăm đồng);

2/- Quyền sử dụng đất thuộc thửa 128, diện tích 816m2, tờ bản đồ số 17, loại đất chuyên trồng lúa nước, giá khởi điểm: 170.952.872 đồng (Một trăm bảy mươi triệu chín trăm năm mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi hai đồng);

Các thửa đất trên tọa lạc tại: khóm 5, thị trấn Tiểu Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh.

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản; nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước bằng 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)/tài sản/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức bán đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian bán đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/3/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, ĐT: 02943.822.092./.

* Lưu: Cty (HĐ: 13/2020)

(HĐ 12 – hạn đăng ký tới ngày 17/3/2020) đấu giá Hai thửa đất và cây trồng trên đất gồm 24 cây dừa đang cho trái, tọa lạc tại ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, Trà Cú, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 54 /TB-ĐGTVngày 05 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Hạ , địa chỉ: ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, Trà Cú, Trà Vinh. Tài sản là:

1/ Quyền sử dụng đất thửa số 193, diện tích 1.810 m2, loại đất trồng cây hàng năm khác, tờ bản đồ số 07.

2/ Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa số 194, diện tích 660 m2, loại đất trồng cây ăn quả lâu năm , tờ bản đồ số 07.

Hai thửa đất nêu trên và cây trồng trên đất gồm 24 cây dừa đang cho trái, tọa lạc tại ấp Xa Xi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 87.580.853 đồng (Tám mươi bảy triệu năm trăm tám mươi ngàn tám trăm năm mươi ba đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) / hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 17 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 20/3/2020.

        - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

* Lưu: Cty (HĐ: 12/2020)

(HĐ 11 – hạn đăng ký tới ngày 17/02/2020) đấu giá sà lan tự hành TV-9992. Trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, sức đẩy: 407 tấn.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 38 /TB-ĐGTS ngày 20 tháng 01 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của bà Đinh Thị Nhen, sinh năm 1952, địa chỉ: ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh trà Vinh. Tài sản là sà lan tự hành TV-9992, số đăng kiểm V84-01509.

Công dụng: chở hàng                 Năm và nơi đóng: 2008 ĐT

Chiều dài thiết kế: 36,00m         Chiều dài lớn nhất: 38,70m

Chiều rộng thiết kế: 6,5m           Chiều rộng lớn nhất: 6,70m

Chiều cao mạn: 3,00m                Chiều chìm: 2,68m

Mạn khô: 0,32m                         Vật liệu : Thép

Số lượng, kiểu và công suất máy chính: 0,1, MITSUBISHI, 280CV, 21914

Trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, sức đẩy: 407 tấn

         Giá khởi điểm: 923.358.563 đồng (Chín trăm hai mươi ba triệu ba trăm năm mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

          - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/ hồ sơ ( nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh số 0741000619616 Vietcombank – chi nhánh Trà Vinh).

- Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phường thức trả giá lên.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 17 tháng 02 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 19/02/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943.813323; 0968169457 (gặp cô Liễu)./.

* Lưu: Cty (HĐ: 11/2020)

(HĐ 10 – hạn đăng ký tới ngày 25/02/2020) đấu giá khách sạn Lưu Luyến + 06 thửa đất, tọa lạc khóm 9, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 30 /TB-ĐGTSngày 15 tháng 01 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phan Ngọc Hưng (chủ DNTN khách sạn Lưu Luyến) và bà Trần Thị Thùy Linh cùng địa chỉ: số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 9, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tài sản là:

- Giấy chứng nhận nhà ở và quyền sử dụng đất ở thửa số 221, tờ bản đồ số 29, diện tích 331.20 m2 loại đất OĐT và căn nhà gắn liền với đất có diện tích sàn là 331.20 m2 kết cấu tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn, nền gạch men tọa lạc tại khóm 9, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 21, tờ bản đồ số 28, diện tích 246.5 m2 loại đất ao (hồ) tọa lạc tại phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 75, tờ bản đồ số 29, diện tích 207.40 m2 loại đất vườn (trong đó có 120 m2 đất thổ cư) tọa lạc tại phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 59, tờ bản đồ số 29, diện tích 287.3 m2 loại đất vườn, tọa lạc tại phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 74, 81, 82, 245, tờ bản đồ số 29, diện tích 173.80 m2 loại đất OĐT và nhà 02 tầng gắn liền với đất có diện tích sàn 319.58 m2 , kết cấu tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn, sàn bê tông cốt thép, nền gạch men, tọa lạc tại khóm 9, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 84, tờ bản đồ số 29, diện tích 59.50 m2 loại đất OĐT và nhà 02 tầng gắn liền với đất có diện tích sàn 102m2 , kết cấu tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn, sàn gỗ, nền gạch men, tọa lạc tại khóm 9, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm: 6.860.452.924 đồng (Sáu tỷ tám trăm sáu mươi triệu bốn trăm năm mươi hai ngàn chín trăm hai mươi bốn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng) / hồ sơ

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 25 tháng 02 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/02/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943862244./.

* Lưu: Cty (HĐ: 10/2020)

(HĐ 09 – hạn đăng ký tới ngày 24/02/2020) đấu giá QSD đất + cây trồng trên đất, tọa lạc tại ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 29 /TB-ĐGTS ngày 14 tháng 01 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Thạch Som Báte và bà Kim Thị Sa Phen, cùng địa chỉ ấp Trạm, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tài sản là: Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 1538, tờ bản đồ số 9, diện tích 1.999 m2, (trong đó có 37 m2 loại đất ở tại nông thôn và 1.962 m2 đất trồng cây lâu năm) và cây trồng trên đất: 08 cây dừa từ 05 năm đến 20 năm tuổi; 02 cây bạch đàn Æ 60cm, đế Æ 80 cm; tài sản tọa lạc tại ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

* Giá khởi điểm quyền sử dụng đất, cây trồng trên đất: 317.141.648 đồng (Ba trăm mười bảy triệu một trăm bốn mươi mốt ngàn sáu trăm bốn mươi tám đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 24 tháng 02 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 28/02/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc thi hành án và dịch vụ đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, ĐT: 02943874077./.

* Lưu: Cty (HĐ: 09/2020)

Đối tác

Thống kê

0733103
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
138
707
5107
4673
12962
19900
733103

Forecast Today
720


IP của bạn:3.226.241.176