Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(186 - hạn đăng ký tới 23/01/2024) Tài sản đấu giá: Căn nhà cấp 4 diện tích xây dựng 129,61 m2 (chưa có sở hữu) gắn liền với QSD đất của 02 thửa đất , tọa lạc: Khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH TRÀ VINH

 
   

Số: 604 /TB-HDTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

       Trà Vinh, ngày 19 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

            1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: ông Ngô Vĩnh Đức và bà Đoàn Thái Hồng Chi, cùng địa chỉ: Khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh- Tài sản thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá :QSD đất thuộc thửa số 269, tờ bản đồ số 60, diện tích thực tế kê biên là 100 m2, loại đất ODT và thửa số 270, tờ bản đồ số 60, diện tích thực tế kê biên là 172,3 m2, loại đất trồng cây lâu năm; Căn nhà cấp 4 diện tích xây dựng 129,61 m2 (chưa có sở hữu) gắn liền với QSD đất của 02 thửa đất trên, tọa lạc:Khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.Giá khởi điểm: 813.011.813 đồng (Tám trăm mười ba triệu không trăm mười một ngàn tám trăm mười ba đồng). Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

4.Xem tài sản: ngày 15 và ngày 16/01/2024.Website: http://daugiatravinh.vn

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/12/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 26/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 162.000.000 đồng (Một tỷăm sáu mươi hai triệu đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8.Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 20/12/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 26/01/2024, liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661. Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y); Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 31/01/2024, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Đối tác

Thống kê

2331113
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
34
619
1336
4321
8413
10325
2331113

Forecast Today
312


IP của bạn:3.230.143.213