Danh sách xe đính kèm thông báo số 270/TB-ĐGTV ngày 02/8/2021

DANH SÁCH XE
(Đính kèm thông báo số 270/TB-ĐGTV ngày 02/8/2021)

               

NHÃN HIỆU

SỐ LOẠI

DUNG TÍCH

MÀU SƠN

SỐ MÁY

SỐ KHUNG

BIỂN SỐ

GIÁ KHỞI ĐIỂM

Xe đăng ký lưu hành

YAMAHA

EXCITER

134

Xanh trắng

55P1201311

RLCE55P10DY201303

70F1-187.73

15,000,000

YAMAHA

EXCITER

134

Trắng xanh đen

55P1332618

RLCE55P10DY332614

84M1-033.52

20,000,000

SUZUKI

SATRIA

147

Xanh đen

CGA11D221313

MH8DL11AZLJ221321

84M1-163.38

38,780,000

HONDA

SONIC

149

Đen đỏ

KB11E1245248

MH1KB1110LK245948

84M1-162.31

32,800,000

Xe không đăng ký lưu hành (phế liệu)

YAMAHA

SIRIUS

110

Đỏ đen

Không rõ

Không rõ

84K3-0670

1,500,000

WAYEC

110

108

Trắng đen

VDP1P52FMH641887

Không rõ

KHÔNG

350,000