(84- hạn đăng ký tới ngày 01/7/2021) đấu giá Phương tiện vi phạm hành chính

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 212/TB-ĐGTV ngày 22 tháng 6 năm 2021

1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, gồm: 94 (Chín mươi bốn) xe mô tô, xe gắn máy, trong đó cho phép đăng ký sử dụng lại 36 (Ba mươi sáu) xe; phế liệu 58 (Năm mươi tám)xe. Tổng giá khởi điểm: 102.350.000 đồng (Một trăm linh hai triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh.

Địa chỉ: 153, quốc lộ 60, khóm 6, phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán xe gắn máy đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước : 20.000.000 đồng ( Hai mươi triệu đồng)/hồ sơ.

7. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

9.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 01/7/2021.

10. Thời gian xem tài sản:ngày 30/6/2021và ngày 01/7/2021 ( trong giờ hành chính) tạiPhòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh

11.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 01/7/2021.

12. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 00 phút ngày 02/7/2021

13. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc trực ban Phòng cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh, ĐT: 02943.842115; 0294.6299732./.