(HĐ 225 - hạn đăng ký tới ngày 17/12/2020) Đấu giá Sà lan tự hành. Số đăng ký: TV- 3456. Trọng tải toàn phần: 995 tấn

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 605/TB-ĐGTVngày 17 tháng 11 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Lê Kim Hoàng; địa chỉ: Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là: Sà lan tự hành. Số đăng ký: TV- 3456. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nôi địa số: 1766/ĐK do Sở Giao thông vân tải tỉnh Trà Vinh cấp ngày 08/12/2009.

Công dụng: chở hàng khô. Số đăng kiểm: V84-02218

Năm, nơi đóng/ Hoán cải : 2009. Đồng Tháp.

Kích thước cơ bản : L x B x D x d: 47,65 x 9 x 3,6 x 3,26

Lmax x Bmax: 50,83 x 9,2 m.                   Mạn khô F: 348 mm

Vật liệu : Thép. Dung tích: 446.

Số lượng máy chính/phụ:   1/3. Tổng công suất: 370/30,5

Kiểu và công suất máy chinh: MITSUBSHI, 370CV, 34088.

Vùng hoạt động: vùng SII. Trọng tải toàn phần: 995 tấn.

* Giá khởi điểm: 2.247.608.000 đồng (Hai tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm linh tám ngàn đồng).

Bước giá: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước là 449.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng) / hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 17/12/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943813516; DĐ: 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: Cty (HĐ: 225/2020)