(HĐ 242 – hạn đăng ký tới ngày 29/12/2020) đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 695/TB-ĐGTV ngày 18 tháng 12 năm 2020

1. Tài sản đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, gồm:nguyên lô 109 (Một trăm linh chín) xe mô tô, xe gắn máy, trong đó cho phép tái đăng ký 41 (Bốn mươi mốt)xe; phế liệu 68 (Sáu mươi tám)xe, đục bể lốc máy, đục cong, gẫy khung xe, số máy, số khung…

Tổng giá khởi điểm của các tài sản nêu trên là: 77.920.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh.

Địa chỉ: 153, quốc lộ 60, khóm 6, phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán xe gắn máy đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước : 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)/hồ sơ.

7. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

F Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 29/12/2020.

F Thời gian xem tài sản:ngày 28/12/2020và ngày 29/12/2020 ( trong giờ hành chính) tạiPhòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh

FHạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 29/12/2020.

F Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến : Lúc 8 giờ 00 phút ngày 31/12/2020

F Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

           9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc trực ban Phòng cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh, ĐT: 02943.842115; 0294.6299732./.