(HĐ 157 – hạn đăng ký tới ngày 11/9/2020) đấu giá Cho thuê mặt bằng mở căn tin tại Trường THCS Đức Mỹ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 443/TB-ĐGTV ngày 01 tháng 9 năm 2020

1.Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng mở căn tin. Cơ sở vật chất của căn tin: có hệ thống điện an toàn, đủ chiếu sáng, có hệ thống nước sạch, thoát nước nhanh; Khu vệ sinh sử dụng chung với nhà vệ sinh của học sinh. Tài sản tọa lạc tại Trường THCS Đức Mỹ. Thời gian cho thuê: 03 (Ba ) năm.

Giá khởi điểm: 22.500.000 đồng ( Hai mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)/năm

2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường THCS Đức Mỹ. Địa chỉ: xã Đức Mỹ , huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

- Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

+ Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước : 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 2.200.000 đồng (Hai triệu hai trăm ngàn đồng).

F Thời gian đăng ký:

* Đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày 01/9/2020 đến 10 giờ ngày 11/9/2020.

* Xem tài sản từ ngày thông báo đến ngày 11/9//2020.

F Thời gian đấu giá dự kiến: lúc 14 giờ 00 phút ngày 11/9/2020 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

F Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc THCS Đức Mỹ.

* Lưu: VT (HĐ 157/2020)