Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

Thống kê số lượng nộp hồ sơ đấu giá thuê mặt bằng căn tin

DOANH NGHIỆP

ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN TRÀ VINH

Số: 395     /DS-ĐGTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 21 tháng   8 năm 2020

THỐNG KÊ SỐ LIỆU

KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ THUÊ MẶT BẰNG CĂN TIN

TT

TÊN TRƯỜNG

SỐ LƯỢNG

THỜI GIAN

ĐẤU GIÁ

TT

TÊN TRƯỜNG

SỐ LƯỢNG

THỜI GIAN

ĐẤU GIÁ

1

Tiểu học thị trấn Càng Long A

05

Dự kiến từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 26/8/2020

18

THCS Đức Mỹ

 04

Dự kiến
từ 8 giờ 00

đến 11 giờ 30

ngày 27/8/2020

2

Tiểu học thị trấn Càng Long B

03

19

Tiểu học Đức Mỹ A

03

3

THCS Thái Bình

09

20

THCS Nhị Long

 03

4

Tiểu học Mỹ Cẩm

02

21

Tiểu học Nhị Long

 05

5

Tiểu học A An Trường A

02

22

THCS Nhị Long Phú

 02

6

THCS A An Trường

04

23

THCS Đại Phúc

 04

Dự kiến
từ 14 giờ 00 phút

đến 17 giờ 30 phút

ngày 27/8/2020

7

Tiểu học B An Trường

02

24

THCS Đại Phước

 09

8

THCS B An Trường

03

25

Tiểu học Đại Phước C

 03

9

Tiểu học A An Trường

05

26

Tiểu học Bình Phú A

 03

10

THCS An Trường A

03

27

THCS Bình Phú

 03

11

Tiểu học Tân Bình B

03

Dự kiến
từ 14 giờ 00 phút

đến 17 giờ 30 phút

ngày 26/8/2020

28

THCS Phương Thạnh

 03

12

THCS Tân An

09

29

Tiểu học Phương Thạnh B

 02

13

Tiểu học Tân An A

03

30

Tiểu học Phương Thạnh A

 07

14

Tiểu học Tân An B

05

       

15

THCS Huyền Hội

03

       

16

Tiểu học Huyền Hội A

02

       

17

PTDT nội trú - THCS

02

       

Đối tác

Thống kê

0753007
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
192
640
2098
4589
12493
20373
753007

Forecast Today
1344


IP của bạn:3.238.8.102