(HĐ 97 – hạn đăng ký tới ngày 22/7/2020) Đấu giá xe xe ô tô con, 5 chỗ, nhãn hiệu TOYOTA, biển số 84A-003.30

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

                Số: 282/TB-ĐGTV ngày 13 tháng 7 năm 2020

1.Tài sản đấu giá: xe ô tô con, 5 chỗ, nhãn hiệu TOYOTA, biển số 84A-003.30, màu sơn: xanh, số máy: 4AH397398, số khung: AE1119557619, số loại: COROLLA GLI. Năm, nước sản suất : 1999, Việt Nam. Giá khởi điểm: 78.800.000 đồng (Bảy mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

2.Đơn vị có tài sản đấu giá:Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ:Số 04, Lê Thánh Tôn, khóm 1, Phường 2, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước; + giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền mua hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước : 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)/hồ sơ.

7.Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

F Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/7/2020 đến 16 giờ 00 ngày 22 tháng 7 năm 2020.

* Xem tài sản ngày 21/7/2020 và ngày 22/7/2020: Vui lòng liên hệ (trong giờ hành chính) tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Trà Vinh.

* Địa điểm đăng ký và đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh;

F Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 23/7/2020.

F Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Trà Vinh.

* Lưu: VT (HĐ 97/2020)