(HĐ 75 – hạn đăng ký tới ngày 09/6/2020) đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, gồm 15 lô: Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh ủy quyền

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 216 /TB-ĐGTV ngày 19 tháng 5 năm 2020

1. Tài sản đấu giá: tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, gồm:

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Giá khởi điểm

Bước giá/lô

1

Lô phụ tùng xe   ô tô, mô tô

cái, bộ

101

4.827.438

500.000

2

Lô đồ sắt, máy mài

cái, viên, cây

487

24.620.315

1.200.000

3

Lô phụ tùng xe đạp

cái, chiếc, sợi

217

17.209.780

800.000

4

Lô ống nhựa

mét

250

1.049.446

100.000

5

Lô kéo, nồi chống dính

cái, bộ

360

20.159.280

1.000.000

6

Lô dụng cụ gia đình, đồ điện

cái, hộp

253

19.197.810

1.000.000

7

Lô radio

cái

30

3.304.500

200.000

8

Lô bản lề cửa, khóa

bộ, cái

131

12.299.850

600.000

9

Lô máy làm mát không khí

cái

02

5.094.900

500.000

10

Lô Đồ điện

bộ, cái, sợi

68

18.756.090

1.000.000

11

Lô máy khoan, máy cắt, máy bào băng keo, đầu khoan

bộ, hộp, cái

121

29.504.790

1.500.000

12

Lô văn phòng phẩm

Cái, cây, hộp

1283

18.759.600

1.000.000

13

Lô lưỡi lam

hộp

100

12.150.000

1.000.000

14

Lô đá cắt, thước đo

viên, cái

860

3.564.000

200.000

15

Lô ống nhòm

cái

05

6.075.000

300.000

Tổng cộng

196.572.799

 

* Tổng giá khởi điểm: 196.572.799 đồng (Một trăm chín mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi hai ngàn bảy trăm chín mươi chín đồng).

* Bước giá nguyên lô: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 31 Hùng Vương, phường 3,Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước (đối với cá nhân) + giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

6. Mua hồ sơ đấu giá: theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

   Tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm/lô.

7.Thời gian đăng ký tham gia đấu: Từ ngày 19/5/2020 đến 10 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2020.

8. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 04/6/2020 đến 10 giờ 00 ngày 09/6 (trong giờ hành chính).

9. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Thời gian đấu giá dự kiến : Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/6/2020.

10. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh : 02943.853567.

*Lưu: ( HĐ 75/2020)