(HĐ 62- hạn đăng ký tới ngày 09/6/2020) đấu giá Đất trồng lúa : 5.904 m2 và 9.759 m2; cùng tọa lạc tại ấp Châu Hưng, Châu Điền , Cầu Kè, Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 199/TB-ĐGTV ngày 29 tháng 4 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phạm Thành Liêm và bà Trần Thị Lệ Xuân. Địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh để thi hành án.

Tài sản bán đấu giá gồm:Phần diện tích đất 5.904 m2; thửa đất 34, loại đất trồng cây lâu năm thực tế là đất trồng lúa, tờ bản đồ số 23 và Phần diện tích đất 9.759 m2; thửa đất 41, loại đất trồng lúa, tờ bản đồ số 23, cùng tọa lạc tại ấp Châu Hưng, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh do hộ ông Phạm Thành Liêm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giá khởi điểm : 812.021.967 đồng ( Tám trăm mười hai triệu không trăm hai mươi mốt ngàn chín trăm sáu mươi bảy đồng).

Bước giá: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

* Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

          - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản; nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)/ hồ sơ

- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 12/6/2020.

- Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943.813323; DĐ 0984492976 (gặp anh Trí)./.

* Lưu: (HĐ: 62/2020)