(HĐ 28 – hạn đăng ký tới ngày 30/3/2020) Đấu giá 02 tài sản tọa lạc tại ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 81/TB-BĐGTV ngày 20 tháng 02 năm 2020

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1977 và bà Tô Thị Thi, sinh năm 1977 cùng địa chỉ: ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản tọa lạc tại ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, Châu Thành, Trà Vinh gồm:

1/ Quyền sử dụng đất thửa số 277, 278, cùng tờ bản đồ số 42, diện tích 4.798 m2, loại đất trồng lúa.

* Giá khởi điểm:142.497.242 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu bốn trăm chín mươi bảy ngàn hai trăm bốn mươi hai đồng).

2/ Quyền sử dụng đất thửa số 187, tờ bản đồ số 37, diện tích 204 m2, loại đất trồng câu lâu năm, có cây trồng và công trình phụ trên đất. (hướng Bắc giáp đường Đal 5m)

* Giá khởi điểm : 142.155.884 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu một trăm năm mươi lăm ngàn tám trăm tám mươi bốn đồng).

* Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2020.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức bán đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến : Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 03/4/2020.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943.872003./.

* Lưu: Cty, VT ( HĐ 28/2020)