(HĐ 239 – hạn đăng ký tới ngày 01/11/2019) đấu giá Sà lan. Số đăng ký: TV- 3646. Trọng tải toàn phần 485 (tấn).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 644 /TB-ĐGTS ngày 07 tháng 10 năm 2019

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinhtổ chức đấu giá tài sản ông Phạm Văn Hồng, sinh năm 1956 và bà Bùi Thị Kiểm, sinh năm 1960, cùng địa chỉ: ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản là: Sà lan. Số đăng ký: TV- 3646.

Công dụng: chở hàng khô. Số đăng kiểm: V84-0204

Năm đóng/hoán cải : 2009. Cty CP ĐM&SCPTT Cần Thơ

Kích thước : L x B x D x d: 38,29 x 7,5 x3 x 2,69

Lmax x Bmax: 40,75 x 7,7                   Mạn khô F : 316

Vật liệu : Thép.

Số lượng máy chính/phụ: 1/1.                     Tổng công suất: 370/9

Vùng hoạt động: vùng SII

Khả năng khai thác: lượng hàng: 480 (tấn).Trọng tải toàn phần 485 (tấn).

Giấy chứng nhận đăng kiểm có hiệu lực đến ngày 8/6/2020.

* Giá khởi điểm: 1.660.149.250 đồng (Một tỷ sáu trăm sáu mươi triệu một trăm bốn mươi chín nghìn hai trăm năm mươi đồng), giá chưa bao gồm thuế VAT.

* Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp các loại thuế theo quy định khi mua tài sản đấu giá trên.

          - Khách hàng đề nghị đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ; nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu hoặc giấy phép kinh doanh và nộp tiền đặt trước là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng)/ hồ sơ (nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trà Vinh số 0741000619616 Vietcombank – chi nhánh Trà Vinh).

- Bước giá: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 01 tháng 11 năm 2019.

- Địa chỉ xem tài sản: Quý khách liên hệ số ĐT: 0328426787 (gặp cô Sa Gang).

- Địa điểm bán, nhận hồ sơ và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh- Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 06/11/2019.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, ĐT: 02943.813516./.

* Lưu: (HĐ: 239/2019)