Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

danh mục cây xanh thanh lý đường 19/5 và đường Bạch đằng - Thị trấn Càng Long

BẢNG KHẢO SÁT TÀI SẢN THANH LÝ
CÂY XANH ĐƯỜNG 19 THÁNG 5 KHÓM 3 VÀ ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG KHÓM 5
             
STT Tên loại cây Số Lượng
(cây)
Đường kính gốc (m) Đường kính ngọn (m) Chiều cao (m) Khối lượng gỗ (m3)
  Bên trái đường 19/5 từ QL 53 đi Mỹ Cẩm          
1 Hoa sữa 1 0,25 0,2 3 0,12
2 Hoa sữa 1 0,45 0,3 3,5 0,39
3 Hoa sữa 1 0,4 0,3 3,5 0,34
4 Hoa sữa 1 0,55 0,45 5 0,98
5 Bàng Đài Loan 1 0,3 0,2 4 0,2
6 Hoa sữa 1 0,25 0,2 4,5 0,18
7 Xà cừ 1 0,4 0,25 7 0,58
8 Xà cừ 1 0,55 0,3 7 0,99
9 Xà cừ 1 0,4 0,3 5 0,48
10 Xà cừ 1 0,55 0,5 5 1,08
11 Xà cừ 1 0,5 0,4 4 0,64
12 Xà cừ 1 0,5 0,25 5 0,55
13 Xà cừ 1 0,55 0,35 6 0,95
14 Xà cừ 1 0,4 0,2 6 0,42
15 Xà cừ 1 0,55 0,35 4 0,64
16 Xà cừ 1 0,45 0,25 5 0,48
17 Xà cừ 1 0,45 0,25 7 0,67
18 Xà cừ 1 0,45 0,3 6 0,66
19 Xà cừ 1 0,5 0,3 7 0,88
20 Xà cừ 1 0,6 0,4 6 1,18
21 Xà cừ 1 0,45 0,25 5 0,48
22 Xà cừ 1 0,3 0,2 7 0,34
23 Xà cừ 1 0,4 0,3 7 0,67
24 Xà cừ 1 0,45 0,3 7 0,77
25 Xà cừ 1 0,4 0,3 6 0,58
26 Xà cừ 1 0,2 0,15 4 0,1
27 Xà cừ 1 0,5 0,3 6 0,75
28 Xà cừ 1 0,6 0,4 5 0,98
29 Xà cừ 1 0,5 0,3 6 0,75
30 Xà cừ 1 0,5 0,3 6 0,75
31 Xà cừ 1 0,55 0,4 5 0,89
32 Xà cừ 1 0,45 0,3 6 0,66
33 Xà cừ 1 0,45 0,3 6 0,66
34 Xà cừ 1 0,4 0,25 3 0,25
35 Xà cừ 1 0,4 0,25 3 0,25
36 Xà cừ 1 0,4 0,25 3 0,25
37 Xà cừ 1 0,55 0,4 4 0,71
38 Xà cừ 1 0,55 0,4 7 1,24
39 Xà cừ 1 0,4 0,3 5 0,48
40 Xà cừ 1 0,55 0,4 7 1,24
41 Xà cừ 1 0,55 0,4 7 1,24
42 Xà cừ 1 0,55 0,4 7 1,24
  Bên phải đường 19/5 từ QL 53 đi Mỹ Cẩm          
43 Hoa sữa 1 0,3 0,2 4 0,2
44 Hoa sữa 1 0,25 0,15 4 0,13
45 Hoa sữa 1 0,4 0,2 5 0,35
46 Hoa sữa 1 0,4 0,2 5,5 0,39
47 Hoa sữa 1 0,25 0,15 5 0,16
48 Hoa sữa 1 0,4 0,2 7 0,49
49 Xà cừ 1 0,5 0,35 8 1,13
50 Xà cừ 1 0,45 0,4 4,5 0,64
51 Xà cừ 1 0,3 0,2 4 0,2
52 Xà cừ 1 0,45 0,3 7 0,77
  Bên phải đường Bạch Đằng, từ Mỹ Huê đi Càng Long          
53 Dầu 1 0,5 0,1 15 1,06
54 Dầu 1 0,3 0,1 12 0,38
55 Dầu 1 0,3 0,1 12 0,38
56 Dầu 1 0,25 0,1 12 0,29
57 Dầu 1 0,2 0,1 10 0,18
58 Dầu 1 0,3 0,1 11 0,35
59 Sao 1 0,2 0,1 7 0,12
60 Sao 1 0,45 0,2 8 0,66
61 Điệp 1 0,4 0,3 4 0,38
62 Điệp 1 0,35 0,2 4 0,24
63 Điệp 1 0,3 0,25 4 0,24
64 Điệp 1 0,25 0,2 4 0,16
65 Điệp 1 0,5 0,4 4 0,64
66 Dầu 1 0,45 0,15 15 1,06
67 Sao 1 0,45 0,2 12 0,99
68 Sao 1 0,3 0,15 10 0,4
69 Sao 1 0,25 0,1 12 0,29
70 Sao 1 0,25 0,1 12 0,29
71 Sao 1 0,2 0,1 8 0,14
72 Sao 1 0,3 0,1 12 0,38
73 Sao 1 0,3 0,1 8 0,25
74 Dầu 1 0,5 0,2 12 1,15
75 Dầu 1 0,45 0,1 12 0,71
76 Dầu 1 0,35 0,1 12 0,48
77 Dầu 1 0,45 0,1 15 0,89
78 Dầu 1 0,4 0,1 13 0,64
79 Sao 1 0,5 0,2 9 0,87
80 Sao 1 0,5 0,2 13 1,25
81 Dầu 1 0,3 0,1 7 0,22
82 Dầu 1 0,25 0,1 8 0,19
83 Dầu 1 0,3 0,2 8 0,39
84 Dầu 1 0,3 0,1 8 0,25
85 Dầu 1 0,3 0,1 8 0,25
86 Điệp 1 0,3 0,25 3 0,18
  Bên trái đường Bạch Đằng, từ Mỹ Huê đi Càng Long          
87 Sao 1 0,5 0,4 5 0,79
88 Sao 1 0,3 0,1 4 0,13
89 Sao 1 0,5 0,2 8 0,77
Tổng cộng         50,19

Đối tác

Thống kê

2282157
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
173
450
575
2131
1088
10621
2282157

Forecast Today
288


IP của bạn:85.208.96.208