Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(149 – hạn đăng ký tới ngày 26/12/2023) đấu giá 02 thửa đất trồng lúa + 01 thửa đất cây lâu năm có căn nhà trên đất tọa lạc ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, Tiểu Cần, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

Số: 509/TB-HDTV ngày 15 tháng 11 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản:bà Hồng Thị Lẻ, ông Nguyễn Hoài Thanh, địa chỉ Ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh - tài sản thuộc quyền quản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần.

3. Tài sản bán đấu giá :

Tài sản 3: Thửa đất số 1475, tờ bản đồ số 1, diện tích 964,5m2, đất trồng cây lâu nămcó căn nhà cấp 4 trên đất.Giá khởi điểm: 432.911.174 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu chín trăm mười một ngàn một trăm bảy mươi bốn đồng). Bước giá: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

-  Tài sản 4: Thửa đất số 1054, tờ bản đồ số 1 , diện tích 615m2, đất trồng lúa. Giá khởi điểm: 59.802.972 đồng (Năm mươi chín triệu tám trăm linh hai ngàn bảy trăm chín mươi hai đồng). Bước giá: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng).

4.Xem tài sản đấu giá : Ngày 12/12/2023/2023 và ngày 13/12/2023 tạiẤp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 26/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

7. Mua hồ sơ đấu giá tài sản:

+ Tài sản 3 : 200.000 đồng/hồ sơ/ tài sản

+ Tài sản 4: 150.000 đồng/hồ sơ

   Nộp tiền đặt trước:

+ Tài sản 3: 87.000.000 đồng (Tám mươi bảy triệu)/hồ sơ.

+ Tài sản 4: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng)/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 15/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 26/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

Phải có giấy xác nhận làm ruộng đối với tài sản 4.

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/12/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

              Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần:02943.822092./.

Đối tác

Thống kê

2282343
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
359
450
761
2131
1274
10621
2282343

Forecast Today
480


IP của bạn:34.229.63.28