Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(146 – hạn đăng ký tới ngày 01/12/2023) đấu giá Tài sản 1: 21,816 m3 cát san lấp và 01 ghe tải vỏ gỗ có động cơ, biển kiểm soát TG-9343, trọng tải 43 tấn.Tài sản 2: 20,794 m3 cát san lấp.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 505 /TB-HDTV ngày 16 tháng 11 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản:Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ: số 29 Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá:

Tài sản 1: 21,816 m3 cát san lấp và 01 ghe tải vỏ gỗ có động cơ, biển kiểm soát TG-9343, trọng tải 43 tấn.

Tài sản 2: 20,794 m3 cát san lấp.

4.Xem tài sản đấu giá: từ ngày 29/11/2023 và ngày 30/11/2023.

5.Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Giá khởi điểm: Tài sản 1: 45.617.920 đồng (Bốn mươi lăm triệu sáu trăm mười bảy nghìn chín trăm hai mươi đồng).

Tài sản 2: 2.495.280 đồng (Hai triệu bốn trăm chín mươi lăm nghìn hai trăm tám mươi đồng)

7. 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

Tài sản 1:Tiền mua hồ sơ : 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng)/ hồ sơ.

Tài sản 2:Tiền mua hồ sơ : 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 480.000 đồng (Bốn trăm tám mươi ngàn đồng)/ hồ sơ.

Khoản tiền đặt trước nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8.- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 17/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 01/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành).

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9.Tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/12/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

11. Bước giá: Tài sản 1: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

                     Tài sản 2: 250.000 đồng (Hai trăm năm mươi đồng).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn hoặcCông an tỉnh Trà Vinh./.

Đối tác

Thống kê

2282203
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
219
450
621
2131
1134
10621
2282203

Forecast Today
336


IP của bạn:14.191.225.18