Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(142- hạn đăng ký tới ngày 18/12/2023) đấu giá tài sản tọa lạc tại ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh và tại ấp Ô Tre Nhỏ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 485 /TB-HDTV ngày 06 tháng 11 năm 2023

  1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản:ông Hồng Minh Khái và bà Nguyễn Thị Thu Hồng, cùng địa chỉ: ấp Ô Tre Nhỏ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh - Tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá :Tài sản đấu giá (theo biên bản kê biên tài sản ngày 19/4/2023 và ngày 18/8/2023)

Tài sản 1:

Quyền sử dụng đất và công trình trên đất thửa số 537, diện tích 222 m2, đất ở tại nông thôn và thửa số 538, diện tích 378 m2, đất chuyên trồng lúa nước, cùng tờ bản đồ số 29.Giá khởi điểm: 2.036.621.000 đồng (Hai tỷ không trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

Tài sản 2:

Quyền sử dụng đất và công trình trên đất thửa số 2463, diện tích 597 m2(trong đó 200 m2 đất ở ; 397 m2 đất trồng cây lâu năm), tờ bản đồ số 3. Giá khởi điểm: 778.087.000 đồng ( Bảy trăm bảy mươi tám triệu không trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 12/12/2023 và ngày 13/12/2023 tại nơi có tài sản:

Tài sản 1: tại ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Tài sản 2: tại ấp Ô Tre Nhỏ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 1.934.789.950 đồng (Một tỷ chín trăm ba mươi bốn triệu bảy trăm tám mươi chín ngàn chín trăm năm mươi đồng).

Tài sản 2: 739.182.650 đồng (Bảy trăm ba mươi chín triệu một trăm tám mươi hai ngàn sáu trăm năm mươi đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước:

+ Tài sản 1: 386.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi sáu triệu đồng).

+ Tài sản 2: 147.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 07/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/12/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/12/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

11. Bước giá:

+ Tài sản 1: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

+ Tài sản 2: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh.

Đối tác

Thống kê

2282175
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
191
450
593
2131
1106
10621
2282175

Forecast Today
288


IP của bạn:65.108.78.33