Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

( 140 – Hạn đăng ký tới ngày 27/11/2023) đấu giá Tài sản đã qua sử dụng là : 10 máy may công nghiệp.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 476 /TB-HDTV ngày 31 tháng 10 năm 2023

   1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, địa chỉ: 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

2. Người có tài sản: Hợp tác xã may mặc phường 6 -địa chỉ: khóm 8, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; do bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc là người đại diện theo pháp luật - Tài sản thuộc quyền quản lý của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tài sản bán đấu giá :Tài sản đã qua sử dụng là : 01( một) máy bằng 1 kim Juki DDL500; 01( một) máy Kansai Pegasus W600; 02 (hai) máy bằng 1 kim Juki DDL5550N; 01( một) máy trang trí Riccar A300; 01( một) máy may Brother DB2-B375-3; 02 (hai) máy Kansai Pegasus W500; 01 ( một) máy Siruba (mất mã hiệu); 01( một) máy Juki (mất mã hiệu).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 23/11/2023 và ngày 24/11/2023 tại Chi cục Thi hành sán dân sự thành phố Trà Vinh

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

6. Giá khởi điểm: 22.090.233đ (Hai mươi hai triệu không trăm chín mươi nghìn hai trăm ba mươi ba đồng).

Giá khởi điểm của tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ : 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 4.400.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm ngàn đồng).

Khoản tiền đặt trước nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 01/11/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/11/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan, phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đấu giá (theo mẫu của công ty phát hành)

b. Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đề nghị đấu giá tài sản gồm:

* Nếu là cá nhân: Gửi kèm theo CCCD (bản sao y);

* Nếu là công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh: Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CCCD của người đại diện theo pháp luật (bản sao y).

- Cách thức đăng ký: liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, điện thoại: 02943865399; 0913633661;

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/11/2023, tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

11. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn ; website: daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh.

Đối tác

Thống kê

2282209
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
225
450
627
2131
1140
10621
2282209

Forecast Today
336


IP của bạn:216.244.66.203