Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(105 – hạn đăng ký tới ngày 15/9/2023) đấu giá 65 xe mô tô, gắn máy gồm 24 xe cho đăng ký lại và 41 xe phế liệu.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 379/TB-HDTV ngày 06 tháng 9 năm 2023

1. Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước: 65 xe mô tô, gắn máy gồm 24 xe cho đăng ký lại và 41 xe phế liệu. (đính kèm)

Giá khởi điểm: 218.000.000 đồng (Hai trăm mười tám triệu đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Trà Vinh.

Địa chỉ: 153, quốc lộ 60, khóm 6, phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh phát hành.

- Bản sao căn cước công dân đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán xe gắn máy đối với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.Tiền đặt trước : 43.600.000 đồng ( Bốn mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng )/hồ sơ.nộp chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danhTrà Vinh:Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 5.000.000 đồng ( Năm triệu đồng).

8.Thời gian đăng ký : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 15/9/2023.

9. Thời gian xem tài sản:ngày 13/9/2023và ngày 14/9/2023 ( trong giờ hành chính) tạiPhòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh.

10.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 15/9/2023.

11. Thời gian công bố phiếu trả giá : Lúc 8 giờ 00 phút ngày 18/9/2023.

12. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

           Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661;https://dgts.moj.gov.vnhoặc trực ban Phòng cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh, ĐT: 02943.842115; 0294.6299732./.

Đối tác

Thống kê

2254687
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
115
236
1808
1808
7160
9924
2254687


IP của bạn:3.235.188.113