Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(104 – hạn đăng ký tới ngày 17/10/2023) đấu giá Tài sản 1: tọa lạc tại ấp Phú Nhiêu, Mỹ Chánh, Châu Thành, Trà Vinh.Tài sản 2: tọa lạc tại ấp Ô Tre Nhỏ, Thanh Mỹ, Châu Thành,Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 378/TB-HDTV ngày 05 tháng 9 năm 2023  

Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaông Hồng Minh Khái và bà Nguyễn Thị Thu Hồng, cùng địa chỉ: ấp Ô Tre Nhỏ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

1.Tài sản đấu giá (theo biên bản kê biên tài sản ngày 19/4/2023 và ngày 18/8/2023):

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và công trình trên đất thửa số 537, diện tích 222 m2, đất ở tại nông thôn và thửa số 538, diện tích 378 m2, đất chuyên trồng lúa nước, cùng tờ bản đồ số 29, tọa lạc tại ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 2.036.621.000 đồng (Hai tỷ không trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

Bước giá: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và công trình trên đất thửa số 2463, diện tích 597 m2(trong đó 200 m2 đất ở ; 397 m2 đất trồng cây lâu năm), tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại ấp Ô Tre Nhỏ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 778.087.000 đồng ( Bảy trăm bảy mươi tám triệu không trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

Bước giá: 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng).

2.Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký đấu giá:

3.1. Nộp bản sao Căn cước công dân và mua hồ sơ đấu giá tài sản: 500.000 đồng/hồ sơ/ tài sản;

3.2.Nộp giấy xác nhận làm ruộng đối với tài sản 1.

3.3. Nộp tiền đặt trước:

Tài sản 1: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)/ hồ sơ.

Tài sản 2: 155.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng)/hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh: Số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 17/10/2023.

5. Xem tài sản: Ngày 10/10/2023 và ngày 11/10/2023.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá : Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 20/10/2023.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Cục THADS tỉnh Trà Vinh:02943.865339 ./.

Đối tác

Thống kê

2254671
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
99
236
1808
1808
7144
9924
2254671

Forecast Today
312


IP của bạn:3.235.188.113