(81- hạn đăng ký tới ngày 11/10/2022) đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Trung học cơ sở Minh Trí, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 261/TB-ĐGTV ngày 26 tháng 9 năm 2022

1.Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường Trung học cơ sở Minh Trí, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2.Thời gian cho thuê. Giá khởi điểm:

- Thời gian cho thuê: từ năm học 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 ( theo biên chế năm học, thời gian tính: 09 tháng/ năm học).

- Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)/ năm học.

3.Đơn vị có tài sản đấu giá:Trường Trung học cơ sở Minh Trí.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh , khóm 8, phường 6, TP Trà Vinh.

4. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Căn cước công dân.

6.Tiền mua hồ sơ : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

7.Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)/hồ sơ.

8.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/ năm học.

10.Thời gian xem tài sản: Ngày 29/9/2022 và ngày 30/9/2022.

11.Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/10/2022 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

12.Nộp hồ sơ trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút ngày 11/10/2022.

13.Số tiền trúng đấu giá thuê mặt bằng bán căn tin không bao gồm các chi phí dịch vụ như: điện, nước, điện thoại, internet, fax, dọn vệ sinh,... Các chi phí này sẽ do người trúng đấu giá thuê mặt bằng trực tiếp thanh toán với Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn cho khu căn tin theo mức đã sử dụng hàng tháng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; hoặc Trường THCS Minh Trí, điện thoại: 02943740044 ./.