(78 – hạn đăng ký tới ngày 31/10/2022) đấu giá tài sản tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 253/TB-ĐGTVngày 19 tháng 9 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của ông Phạm Hồng Sơn và bà Đỗ Thị Phú Định, cùng địa chỉ: Đội II, ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Tài sản tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, do ông Phạm Hồng Sơn đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm:

2.1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 336, tờ bản đồ số 48, diện tích 151,0 m2, loại đất ODT.

2.2. Quyền sử dụng đất một phần thuộc thửa số 365, tờ bản đồ số 48, diện tích 1641,7 m2 , loại đất LUC (trong đó diện tích HLATĐB là 101,7 m2 ).

2.3. Giá trị công trình xây dựng trên đất: Nhà chính, nhà bếp, nhà vệ sinh (nằm trong nhà chính), nhà tắm (nằm trong nhà bếp), máy tole (mái che), sân láng xi măng và bê tông lót.

2.4. Giá trị cây trồng trên đất: cây dừa, cây bưởi, cây chuối, cây mít, cây tràm, cây mãng cầu, cây nhãn, cây sa kê.

Tổng giá khởi điểm của các tài sản nêu trên là: 2.965.116.000 đồng (Hai tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu một trăm mười sáu ngàn đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (Riêng đối với thuế thu nhập cá nhân nếu không thỏa thuận được các bên thì phải nộp theo qui định).

3. Khách hàng đăng ký đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Căn cước công dân; giấy xác nhận nghề nghiệp làm ruộng và nộp tiền đặt trước: 593.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi ba triệu đồng)/ hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2022.

5. Xem tài sản: Ngày 25 và ngày 26 tháng 10 năm 2022.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 03/11/2022.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật. Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; https://dgts.moj.gov.vnhoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long: 02943822153 (gặp Chị Diệu)./.