(74 – hạn chót đăng ký ngày 24/10/2022) đấu giá tài sản của Công ty TNHH XD-DV-TM Đức Hiếu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 248/TB-ĐGTV ngày 12 tháng 9 năm 2022

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH XD-DV-TM Đức Hiếu do ông Nguyễn Thanh Vinh- Giám đốc làm đại diện,

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng thửa đất và nhà ở:

   1/. Quyền sử dụng đất thửa số 294, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 74,8 m2, loại đất ODT + CLN (70m2 đất ODT);

2/. Quyền sử dụng thửa đất số 301, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 74,9 m2, loại đất: ODt + CLN (70m2 ODT);

3/. Quyền sử dụng thửa đất số 302, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 74,9m2, loại đất ODt + CLN (70m2 ODT);

4/. Quyền sử dụng thửa đất số 303, tờ bản đồ số 2, diện tích thửa đất 75 m2, loại đất: ODT +CLN (70m2 ODT);

Tất cả cùng tọa lạc tại địa chỉ: khóm 1, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Thanh Vinh đứng tên giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Giá trị tài sản khởi điểm là: 2.257.004.000đ (Hai tỷ hai trăm năm mươi bảy triệu không trăm lẻ bốn nghìnđồng).

   5/. Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất nêu trên là Dãy nhà trọ gồm 08 phòng trọ (chưa có sở hữu) của ông Nguyễn Văn Thủy và bà Võ Thị Thùy Trang xây dựng trên phần đất do ông Nguyễn Thanh Vinh đứng tên giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng.

   Giá trị tài sản khởi điểm là: 507.987.900đ (Năm trăm lẻ bảy triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm đồng).

Tổng giá khởi điểm là: 2.764.991.900đ (Hai tỷ bảy trăm sáu mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi mốt nghìn chín trăm đồng).

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật. “người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định - Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016.”. (Riêng đối với thuế thu nhập cá nhân nếu không thỏa thuận được các bên thì phải nộp theo qui định).

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Căn cước công dân và nộp tiền đặt trước là:552.800.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2022.

- Xem tài sản: Ngày 19/10/2022 và ngày 20/10/2022

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/10/2022.

         - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT:02943865399; 0913633661; website: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TP Trà Vinh, ĐT: 02943.858974 (gặp cô Thủy)./.