(41- -hạn đăng ký tới ngày 23/6/2022) đấu giá 02 xe ô tô thanh lý

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 124/TB-ĐGTV ngày 14 tháng 06 năm 2022

1. Tài sản đấu giá thanh lý 02 xe ô tô đã qua sử dụng, gồm:

- Xe ô tô 15 chỗ nhãn hiệu TOYOTA HIACE , biển số 84E-0125, màu sơn xanh, số máy 0968459, số khung 7001946, năm sản xuất 1996.

- Xe ô tô con 08 chỗ nhãn hiệu TOYOTA INOVA, biển số 84L-5151, màu sơn xanh , số máy 1TR-6136578, RL4XW41G869000009, năm sản xuất 2005.

Tổng giá khởi điểm: 121.000.000 đồng (Một trăm hai mươi mốt triệu đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Lương thực Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 102, Trần Phú, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do DN đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân;

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh với tổ chức

5. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Tiền đặt trước : 24.200.000 đồng ( Hai mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ. Nộpchuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh:số 73410000077243 Ngân hàng BIDV Trà Vinh.

7. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9.Thời gian đăng ký : Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 23/6/2022.

10. Thời gian xem tài sản:ngày 21/6/2022và ngày 22/6/2022 ( trong giờ hành chính) tạiCông ty Lương thực Trà Vinh.

11.Hạn chót nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: 10 giờ 00 phút ngày 23/6/2022.

12. Thời gian dự kiến đấu giá : Lúc 8 giờ 00 phút ngày 27/6/2022.

13. Địa điểm tổ chức đấu giá tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96, Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

         Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; hoặcCông ty Lương thực Trà Vinh, ĐT: 02943862636 ./.