Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(07 – hạn đăng ký tới ngày 21/02/2022) đấu giá cho thuê mặt bằng trông giữ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 17/TB-ĐGTV ngày 10 tháng 02 năm 2021

1.Tài sản đấu giá:cho thuê mặt bằng trông giữ xe khu di tích lịch sử đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh, tọa lạc tại Ấp Vĩnh Hội, Long Đức, Thành phố Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng)/năm.

Thời hạn cho thuê 03 năm.

1.1.Giá gữi xe theo QĐ số 07/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian thực hiện hợp đồng nếu Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có thay đổi quy định về mức giá giữ xe mới, đơn vị cho thuê và người thuê sẽ thống nhất mức giá mới kể từ ngày Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có hiệu lực.

Người trúng đấu giá phải đảm bảo một số nội dung chính sau:

- Phải sử dụng thẻ giữ xe.

- Tổ chức quản lý hoạt động điểm giữ xe:

+ Đảm bảo an ninh trật tự

+ Đảm bảo vệ sinh trong khu vực giữ xe

+ Bồi hoàn khi xảy ra mất xe

+ Trang phục, thái độ phục vụ, đúng mực, chu đáo.

+ Thanh toán tiền điện, nước phát sinh trong tháng, đồng thời nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định Nhà nước.

1.2. Miễn giảm tiền trông giữ xe đối với các trường hợp sau:

+ Đoàn Trung Ương; các đoàn trong và ngoài tỉnh đến viếng Đền thờ Bác Hồ khi có sự chỉ đạo trực tiếp và bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

+ Học sinh các trường được đơn vị Ban Quản lý di tích ký giao ước thực hiện vệ sinh trong khuôn viên khu di tích.

1.3. Giá cung ứng dịch vụ của đối tác thuê mặt bằng phải niêm yết giá và thu đúng theo giá niêm yết.

1.4. Thanh toán tiền thuê mặt bằng theo năm.

2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Di tích tỉnh Trà Vinh.Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hội, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước đối với cá nhân. Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình. 

5.Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.Tiền đặt trước : 2.400.000 đồng (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6.Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

8. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/02/2022 và hạn chót nộp hồ sơ: 10 giờ 00 ngày 21/02/2021.

9. Xem tài sản ngày 17/02/2022 và ngày 18/02/2022: Vui lòng liên hệ Ban Quản lý Di tích tỉnh Trà Vinh.

10.Địa điểm đăng ký và đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh; Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/02/2022.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; hoặcBan Quản lý Di tích tỉnh Trà Vinh. ĐT: 02943855369

xe

Đối tác

Thống kê

2141716
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
330
244
503
4591
13314
26493
2141716


IP của bạn:18.232.56.9