Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

( 90- Hạn đăng ký tới ngày 16/8/2021) đấu giá Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, Càng Long, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 259/TB-ĐGTV ngày 23 tháng 7 năm 2021

1.Tài sản đấu giá:Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp)mỏ cát tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

- Tên tài sản: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp).

- Diện tích, trữ lượng, tọa độ khu vực mỏ. Cụ thể:

Điểm góc

Tọa độ VN2000

Kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30

Diện tích (ha)

Mức sâu thấp nhất khối trữ lượng (m)

Trữ lượng

tài nguyên

khai thác

cấp 122 (m3)

Thời

gian

đấu giá

Ghi chú

X (m)

Y (m)

1

11 12 550

5 84 231

31,5

7,0

409.500

2021

 

2

11 12 838

5 84 516

3

11 12 316

5 85 109

4

11 12 037

5 84 821

Vị trí mỏ: Trên sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ, huyện Càng Long,

tỉnh Trà Vinh

* Giá khởi điểm: 1.382.063.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, không trăm sáu mươi ba ngàn đồng).

* Bước giá: 69.103.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu, một trăm lẻ ba ngàn đồng). Làm tròn 69.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu đồng)

* Tiền đặt trước: 207.309.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy triệu, ba trăm lẻ chín ngàn đồng). Làm tròn 207.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy triệu đồng)

* Ngoài giá trúng đấu giá, sau phiên đấu giá đơn vị trúng đấu giá phải chi trả chi phí thăm dò mỏ; chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường với số tiền: 420.323.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu, ba trăm hai mươi ba ngàn đồng) cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Á Châu.

          2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 478A, đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký gồm: Đính kèm

- Quyết định số 1025/QĐ-STNMT ngày 23/7/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Phụ lục 1: Các văn bản tài liệu trong hồ sơ tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-STNMT ngày 23/7/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Phụ lục 2: Các biểu mẫu trong hồ sơ tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-STNMT ngày 23/7/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

7. Xem tài sản: Ngày 11,12,13 tháng 8 năm 2021 ( khách hàng vui lòng liên hệ và đăng ký xem tài sản tại Phòng Quản lý Tài nguyên và biển, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh trong giờ hành chính).

8.Thời gian đăng ký đấu giá tài sản, hạn chót nộp hồ sơ:Nộp hồ sơ trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ ngày 28/7/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/8/2021.

9.Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh xét hồ sơ đấu giá: từ ngày 18/8/2021.(Không hoàn trả hồ sơ đã nộp).

10.Thời gian thông báo danh sách đủ điều kiện về hồ sơ tham gia đấu giá: ngay sau khi có Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về danh sách khách hàng đủ điều kiện về hồ sơ tham gia đấu giá.

11. Khách hàng được xét đủ điều kiện về hồ sơ nộp tiền đặt trước : dự kiến từngày 25/8/2021 đến 27/8/2021(nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinhsố 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh).

12.Thời gian, địa điểm đấu giá:

Thời gian đấu giá dự kiến: Lúc 8 giờ 30 ngày 07/9/2021, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh: Điện thoại: 0294. 3850144.

Đối tác

Thống kê

1746566
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
648
10493
34461
25690
61872
82194
1746566

Forecast Today
11592


IP của bạn:3.239.118.166