Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

Phụ lục 1 - về hồ sơ đấu giá mỏ cát san lấp ở Xã Đức Mỹ, Càng Long, Trà Vinh

PHỤ LỤC 1
CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1025 /QĐ-STNMT ngày 23 tháng7 năm 2021

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh)

STT

Thành phần hồ sơ quy định

Tiêu chuẩn đánh giá

Ghi chú

1

Đơn đề nghị tham gia đấu giá
quyền khai thác khoáng sản

Bản chính, theo Mẫu số 01 Thông tư LT số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC

Bắt buộc

2

Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh
nghiệm trong thăm dò, khai thác
và chế biến khoáng sản

Bản chính (đóng tập), theo Mẫu số 02 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLTBTNMT-BTC của Bộ truổng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính, kèm theo các tài liệu kiểm chứng đối với các nội dung sau:

 

- Theo Mục I.2. Tổng số năm kinh nghiệm: Quyết định đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng liên quan đến khoáng sản, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản,…

 

- Theo Mục I.3. Năng lực tài chính: 3 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập (Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập phải có Biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp có vốn tối thiểu bằng 30% giá khởi điểm của mỏ tổ chức đấu giá).

Bắt buộc

- Theo Mục I.4. Bảng kê khai máy móc thiết bị khai thác, chế biến chủ yếu: các Quyết định đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng liên quan đến khoáng sản, hợp đồng mua hoặc thuê thiết bị cơ giới để khai thác.

Bắt buộc

- Mục II. Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm:Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có chương trình sơ bộ việc đầu tư khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Bắt buộc

3

Mẫu bản cam kết thực hiện dự án

Bản chính, theo Mẫu số 03 Thông tư LT số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC

Bắt buộc

4

Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh/Giấy chứng nhận đầu
tư/Quyết định thành lập Doanh
nghiệp, Hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh khai thác khoáng sản

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực

Bắt buộc

5

Văn bản cam kết thực hiện các nội dung (Bản chính)

- Cam kết hoàn trả chi phí thăm dò khoáng sản do doanh nghiệp đã đầu tư thăm dò khoáng sản.

Bắt buộc

- Có cam kết mục đích khai thác chỉ phục vụ xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh; không xuất, bán ra ngoài tỉnh; thời gian khai thác không quá 3 năm.

Bắt buộc

- Cam kết tự thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng khi có phát sinh trong khu vực mỏ được cấp phép.

Bắt buộc

- Văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế và phí bảo vệ môi trường của Công ty, Doanh nghiệp

Bắt buộc

Đối tác

Thống kê

1747071
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1153
10493
34966
25690
62377
82194
1747071

Forecast Today
11616


IP của bạn:3.239.118.166