Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(88 – hạn đăng ký tới ngày 05/8/2021) đấu giá Ba thửa đất nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích: 18.228,4 m2 cùng tọa lạc Ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 245/TB-ĐGTVngày 25 tháng 6 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củaCông ty TNHH MTV Thương mại - Xây dựng Hoàng Luân do bà Nguyễn Thị Kim Thoa đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Địa chỉ: ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh.

Tài sản đấu giá gồm:

- Quyền sử dụng đất thửa số 1572, diện tich 11.106.2 m2, loại đất nuôi trồng thủy sản, tờ bản đồ số 4. Giá khởi điểm : 777.434.000đ (Bảy trăm bảy mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

- Quyền sử dụng đất thửa số 1677, diện tich 2.454.3 m2, loại đất nuôi trồng thủy sản, tờ bản đồ số 4. Giá khởi điểm : 171.801.000đ (Một trăm bảy mươi mốt triệu tám trăm linh một nghìn đồng).

- Quyền sử dụng đất thửa số 2006, diện tich 4.667.9 m2, loại đất nuôi trồng thủy sản, tờ bản đồ số 4. Giá khởi điểm : 326.753.000đ (Ba trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi ba nghìn đồng).

Các tài sản trên tọa lạc Ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh.

Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của Pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước:

3.1. Quyền sử dụng đất thửa số 1572: 155.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng)/hồ sơ.

3.2. Quyền sử dụng đất thửa số 1677: 34.000.000 đồng (Ba mươi bốn triệu đồng)/hồ sơ.

3.2. Quyền sử dụng đất thửa số 2006: 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng)/hồ sơ.

4. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và hạn chót nộp hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 05/8/2021.

5. Xem tài sản: Ngày 02, 03, 04 tháng 8 năm 2021.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 09/8/2021.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399;0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, ĐT: 02943825451 (gặp anh Long)./.

Đối tác

Thống kê

1970728
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
110
410
1256
2076
2472
11848
1970728

Forecast Today
360


IP của bạn:54.144.55.253