Công ty Bán đấu giá Tài sản Trà Vinh

(57 – hạn nộp hồ sơ ngày 22/5/2021) đấu giá Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 146/TB-ĐGTV ngày 06 tháng 5 năm 2021

1.Tài sản đấu giá:Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) 02 mỏ cát ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

1.1. Mỏ 1

- Tên tài sản: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp).

- Diện tích, trữ lượng, tọa độ khu vực mỏ. Cụ thể:

Điểm góc

Tọa độ VN2000

Diện tích (ha)

Hiện trạng

Trữ lượng

tài nguyên

khai thác

cấp 122 (m3)

Thời

gian

đấu giá

Ghi chú

X

Y

1

1048536

599913

30

Mỏ đã thăm dò năm 2020 và được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 23/2/2021

1.051.950

2021

 

2

1048548

600213

3

1047548

600249

4

1047536

599949

Địa điểm: Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Giá khởi điểm: 3.408.318.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm lẻ tám triệu, ba trăm mười tám ngàn đồng).

- Bước giá: 170.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 511.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười một triệu đồng).

- Ngoài giá trúng đấu giá, sau phiên đấu giá đơn vị trúng đấu giá phải chi trả chi phí thăm dò mỏ; chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường với số tiền: 722.432.988 đồng (Bảy trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi hai ngàn, chín trăm tám mươi tám đồng) cho Doanh nghiệp tư nhân Quốc Việt.

1.2. Mỏ 2

- Tên tài sản: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp).

- Diện tích, trữ lượng, tọa độ khu vực mỏ. Cụ thể:

Điểm góc

Tọa độ VN2000

Diện tích (ha)

Hiện trạng

Trữ lượng

tài nguyên

khai thác

cấp 122 (m3)

Thời

gian

đấu giá

Ghi chú

X

Y

1

1048561

600512

30

Mỏ đã thăm dò năm 2020 và được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 23/2/2021

1.050.000

2021

 

2

1048573

600812

3

1047573

600848

4

1047561

600548

Địa điểm: Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Giá khởi điểm: 3.402.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu đồng).

- Bước giá: 170.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 510.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười triệu đồng).

- Ngoài giá trúng đấu giá, sau phiên đấu giá đơn vị trúng đấu giá phải chi trả chi phí thăm dò mỏ; chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường với số tiền: 709.770.398 đồng (Bảy trăm lẻ chín triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn ba trăm chín mươi tám đồng) choCông ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.

          2.Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 478A, đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội)

Hồ sơ đăng ký gồm:

4.1. Mỏ 1

File Đính kèm đăng trên www. dgts.moj.gov.vn

- Quyết định số 559/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Phụ lục 1: Các văn bản tài liệu trong hồ sơ tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Phụ lục 2: Các biểu mẫu trong hồ sơ tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

4.2. Mỏ 2

File Đính kèm đăng trên www. dgts.moj.gov.vn

- Quyết định số 605/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Phụ lục 1: Các văn bản tài liệu trong hồ sơ tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Phụ lục 2: Các biểu mẫu trong hồ sơ tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-STNMT ngày 06/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

7.Thời gian đăng ký đấu giá tài sản, hạn chót nộp hồ sơ: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh từ 07 giờ ngày 07/5/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/5/2021.

8. Xem tài sản: Ngày 19, 20, 21 tháng 5 năm 2021 ( khách hàng vui lòng liên hệ và đăng ký xem tài sản tại Phòng Quản lý Tài nguyên và biển, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh trong giờ hành chính).

11. Thời gian nộp tiền đặt trước : Từ 7 giờ đến 17 giờ 00 phút ngày 28/5/2021 (nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 0741000619616 Vietcombank - chi nhánh Trà Vinh).

12. Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến:

Mỏ 1: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03/6/2021.

Mỏ 2: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/6/2021

Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

13.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh. ĐT: 0294.3865399; 0913633661; website: www.dgts.moj.gov.vn; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh: Điện thoại: 0294. 3850144.

Đối tác

Thống kê

1953617
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
93
490
1913
2957
117676
151247
1953617

Forecast Today
720


IP của bạn:3.214.224.207