THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Số: 140 /TB-ĐGTV, ngày 26 tháng 4 năm

Căn cứ công văn số 117/CCTHADS ngày 26/4/2020 V/v đính chính tài sản bán đấu giá của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè,

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh đính chính nội dung tài sản đấu giá có trong Hợp đồng số 45/HĐ-ĐG ngày 05/4/2021, có trong thông báo số 104 /TB-ĐGTV ngày 05/4/2021; có trong Quy chế Quy chế Phiên đấu giá tài sản Sà lan. Số đăng ký: TV- 2520. Công dụng: chở hàng khô ngày 05/4/2021,

Nội dung đã đăng:

Số lượng kiểu và công suất máy chính: 01. NISSAN.380CV.90033

Nay xin đính chính lại:

Số lượng kiểu và công suất máy chính: CUMMINS 6.250CV.10678672

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh thông báo đính chính tới Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Kè, khách hàng được biết.

Trân trọng cám ơn./.