(51 – hạn đăng ký tới ngày 03/6/2021) đấu giá đất ODT diện tích 64,8m2 + căn nhà + Tài sản trên đất chưa được cấp sở hữu tọa lạc tại khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: 133 /TB-ĐGTV ngày 23 tháng 4 năm 2021

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản củabà Nguyễn Thị Loan, địa chỉ: ấp Rạch Kinh, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và ông Bùi Phước Nguyên Cường - địa chỉ: ấp Mỹ Xuân, xã Tân Trung, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.Tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 194, tờ bản đồ số 63, diện tích 64,8m2, loại đất ODT, tọa lạc tại khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh; Căn nhà diện tích sàn 58,8m2, kết cấu cột bê tông cốt thép, mái lợp tol, trần nhựa, nền gạch men, tường xây gạch (02 vách bên là tường chung) và Tài sản trên đất chưa được cấp sở hữu. Tổng giá khởi điểm: 397.034.240đ (Ba trăm chín mươi bảy triệu không trăm ba mươi bốn nghìn hai trăm bốn mươi đồng).

2. Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá tài sản; nộp bản sao giấy Chứng minh nhân dân; sổ Hộ khẩu và nộp tiền đặt trước 78.000.000 đồng (Bảy mươi tám triệu đồng)/hồ sơ.

4.Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 ngày 03/6/2021.

5. Xem tài sản: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 03/6/2021.

6. Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái , khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh.

7. Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 07/6/2021.

8. Việc đấu giá tài sản được dừng lại và người phải thi hành án được nhận lại tài sản nếu trước thời điểm mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày mà người phải thi hành án đã thực hiện xong toàn bộ chi phí hợp lý phát sinh từ việc đấu giá theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc đấu giá tài sản được dừng do người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án thì số tiền đặt trước được trả lại cho người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không tính lãi phát sinh đối với số tiền trên.

         9.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn; ; hoặc Chi cục Thi hành án dân sự Tp.Trà Vinh, ĐT: 02943.858974./.